Ballekapasitet med Fendt firkant- og rundballepresser

Enten det gjelder firkant- eller rundballepresser: På ballepresser teller det ideelle pressetrykket. Perfekt komprimering: Effektiv høsting betyr mer materiale pr ball, mindre tid ute på jordet og til transport. Fendt firkant- og rundballepresser tilbyr optimalt presseresultat for gras, høy og halm. Velformede baller og høy fôrkvalitet er et resultat av god presseteknologi - det perfekte tillegg til Fendt traktorer og skurtreskere. Ut kommer: Dine perfekt pressede baller.