Konkurrentjämförelse

VÄRLDSREKORD MED 240 g/kWh

Resultatet för 936 Vario i DLG PowerMix-testet är ett nytt rekord. Rekordet genom alla klasser, 240 g/kWh, ligger 57 g/kWh lägre än medelvärdet för alla PowerMix-tester. Omräknat till bränsleförbrukning innebär det att det går åt 19 % mindre diesel.

*plus AdBlue-förbrukning motsvarande 8,6 vol% av dieselförbrukningen

BESPARINGARNA JÄMFÖRT MED UTSLÄPPEN ENLIGT STEG 3a LIGGER PÅ 17 PROCENT

Olika traktortillverkare går olika vägar för att uppfylla den nya emissionsstandarden EU Steg 3b/Tier IV interim. Fendt använder sig av SCR-teknik, vilket innebär att utsläppen efterbehandlas med AdBlue. Förutom minskade utsläpp har Fendt också lyckats minska bränsleförbrukningen ordentligt. Bränsleförbrukningen hos 936 Vario är 17 procent lägre än genomsnittet för det redan bränslesnåla Fendt-programmet.

TOPPRESULTAT MED SCR + FENDT VARIO

Titta närmare på informationen i diagrammet här bredvid så ser du vilket traktormärke som har bäst poäng på bränsleeffektivitet. 936 Vario är ett exempel på hur kombinationen av SCR-motortekniken och den enastående Vario-transmissionen gör att Fendt kan erbjuda en kraftkälla som sätter en ny låg standard för bränsleeffektivitet.