Fördelar på fältet

SPARA UPP TILL 15 €* PER TIMME MED FENDT 936

I 360 hk/265 kW-klassen betyder skillnaden på 10 g/kWh i bränsleförbrukning (enligt DLG PowerMix) att andra traktorer förbrukar 2,2 liter mer i timmen. En skillnad på 50 g/kWh innebär att skillnaden blir 5 gånger större, d v s 11,7 l/h. Om vi utgår från ett dieselpris på 1,30 €/l betyder detta att de ökade dieselkostnaderna uppgår till 29 000-145 210 € under en traktors livslängd på 10 000 arbetstimmar. Med en AdBlue-förbrukning på 8,6 vol% och ett AdBlue-pris på 0,35 €/l blir den möjliga besparingen 297 g/kWh (12.2012) för 936 Vario jämfört med medelvärdet för alla traktorer som PowerMix-testats av DLG/Profi, dvs. upp till 15 €/timme.

SPARA UPP TILL 15 EURO/TIMME

Med ett bränslepris på 1,30 euros, minskas driftskostnaderna med upp till 15 euro/timme med Fendt 936 Vario jämfört med medelvärdet för alla traktorer som testats i PowerMix. Då är kostnaderna för AdBlue inkluderade med 0,35 euro/liter. AdBlue-förbrukningen är cirka 5-9 vol% av traktorns bränsleförbrukning, beroende på användningsområde.

NÄR BLIR BESPARINGEN LÖNSAM? TOTALEKONOMIN ÄR AVGÖRANDE

Kostnaden för diesel kan uppgå till hela 65 procent av den totala ägandekostnaden. Bland övriga kostnader kan nämnas AdBlue, nedskrivningar, service, reparationer och försäkring. Besparingar på den största posten - bränslet - får därför störst genomslag på totalkostnaden.