Fendts SCR-teknik

SCR (SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION) FÖR EFTERBEHANDLING AV AVGASER

Med SCR-teknik efterbehandlas avgaserna med Adblue®, en 32,5-procentig urealösning som omformar kväveoxiderna NOx till icke förorenande kväve och vatten. Förbrukningen av AdBlue®, den standard urea-vattenlösning som används för lastbilar, ligger på i genomsnitt sju procent av dieselförbrukningen. Detta kan variera beroende på typ av användning. AdBlue® finns tillgängligt på tankstationer världen över eller via din återförsäljare.

Animation - Fendt SCR