Vad är PowerMix?

MOTORER BELASTAS PARTIELLT UNDER VERKLIGA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

När motorerna används på fältet belastas de olika mycket och utnyttjas sällan fullt ut.

För att kunna utvärdera en partiellt belastad motor utvecklades för flera år sedan fem ytterligare punkter för kraftuttagsmätning i samarbete med bransch och fackpress. Vid sidan av mätningar vid full belastning och effektkurvor ingår de nu som en obligatorisk del av effekt- och bränsleförbrukningstesterna i enlighet med OECD:s standard. Punkterna representerar drift under verkliga förhållanden och möjliggör jämförelser mellan absolut och specifik bränsleförbrukning vid partiell belastning.

DLG POWERMIX - "TAR FÄLTET TILL LABBET"

Nästa steg i mätningen av bränsleförbrukning, vid sidan av full drift under simulerade förhållanden, togs 2003 då man införde den nya bromsvagnen på DLG Testzentrum. För att försöka återskapa verkliga förhållanden i fält testas nu traktorerna med alla tre typer av output. Dessutom är driftsförhållandena inre längre statiska utan variabla, dvs. man kör testerna under olika belastningar.

POWERMIX-CYKLERNA

Sammanlagt tolv belastningscykler är uppdelade på tre grupper. Den första gruppen omfattar rent dragarbete, nämligen simulering av plöjning och jordbearbetning. Dessa cykler körs i två versioner var, en gång på ”100 %”, en hög belastning, och en gång på ”60 %”, vilket är en lägre belastning på traktorn. Den andra cykeln omfattar kraftuttagsarbete som simulerar arbete med harv och klippare. Här används tre belastningsnivåer: 100, 70 och 40 procent. Två cykler belastar traktorns hydrauliska system ytterligare, nämligen cyklerna med gödselspridare och balpress.

Tillverkarna måste följa vissa specifikationer för körhastighet och kraftuttagshastighet för de individuella PowerMix-cyklerna. Under testerna kontrollerar man att endast standardinställningar används, dvs. inställningar som kan återskapas ute på fältet.

SLUTSATS

DLG PowerMix har nu blivit ett erkänt test bland både tillverkare och jordbrukare. Den ger en utmärkt möjlighet att jämföra en traktors bränsleeffektivitet under standardiserade, simulerade arbetsförhållanden. Förutom testning av motoregenskaperna under full belastning kan man dra mer korrekta slutsatser om den verkliga bränsleförbrukningen.

Källa: Utdrag ur ”DLG PowerMix - the ”field in the lab””, Friedrich Uhlig, DLG Test Centre Technology and Farm Inputs, Groß-Umstadt, 20.05.2010, www.dlg.org