Fendt Nyheter

Fendts utökade kapacitetsplaner tar form

“Tack vare stora insatser hos projektgruppen för Fendt ahead² är vi nu redo att ta det sista avgörande steget i Fendts framtidsprojekt”, sa Hubertus Köhne, vice VD och produktionschef, vid den ceremoni som hölls i början av april i samband med byggstarten för slutmonteringsanläggningen vid Fendts fabrik i Marktoberdorf. Det är AGCO-koncernens hittills enskilt största investering, totalt cirka 172 miljoner euro, vid Fendts tyska anläggningar i Marktoberdorf och Asbach-Bäumenheim, och ska möjliggöra en utökad produktionskapacitet med upp till 20.000 traktorer.

“För ett och ett halvt år sedan bordlade vid projektet Fendt ahead² på grund av den vikande marknaden orsakad av den finansiella krisen. Jag är glad över att vi nu kan fortsätta driva detta för Fendt mycket viktiga projekt framåt och vi räknar med att kunna ta de nya lokalerna i bruk redan i september nästa år”, sa Peter-Josef Paffen, talesman för Fendts ledning. Under de kommande veckorna förbereds arbetet för monteringshallarna, lackeringsverkstaden och slutmonteringen, till exempel stationerna för slutkontroll och utleverans. Om cirka två månader läggs grunderna för den nya byggnationen. ”Vår plan är att slutmonteringsdelen är klar i mitten av oktober, och den nya lackeringsverkstaden i slutet av november”, förklarade Köhne och fortsatte, ”Den 18-meter höga lackeringsdelen kommer med all säkerhet att ge hela fabriksanläggningen en ny siluett”.

Nybyggnationen kommer att påbörjas i slutdelen av monteringslinjen för att inte störa produktionen i de nuvarande hallarna så länge som möjligt. ”Med tanke på de omfattande byggnadsarbetena kan vi naturligtvis inte bortse från störningar i den dagliga verksamheten. Olyckligtvis kan även närboende drabbas av störande ljud och byggdamm de kommande månaderna. Vi ska göra allt vi kan för att minimera de riskerna”, försäkrade Köhne.

Samtidigt med de nya fabriksenheterna planeras ett antal förändringar i produktionsprocessen. Fendt är redan i gång med intensiva förberedelser av personalen för införandet av APS, AGCO Production system, genom att erbjuda informationsmöten, workshops och utbildning. Det finns till och med en fullt fungerade modell av den nya fabriken, där personalen redan nu i detalj kan studera den framtida produktionsprocessen. ”När den pågående investeringen är slutförd kommer våra fabriker i Marktoberdorf och Asbach-Bäuenheim vara traktor- och hyttfabriker i världsklass, med utmärkta exempel på effektiva tillverkningsprocesser och attraktiva arbetsplatser för vår personal”, sa Paffen.