Utmärkelser

SILVER MEDALJ FOR VARIOGRIP

Däcktryckreglersystemet VarioGrip mottog en silvermedalj på Agritechnica 2009. En neutral kommission av experter från den tyska lantbruksorganisationen DLG använde stränga urvalskriterier när de skulle utse den bästa innovationen bland mer än 300 kandidater.