Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over dit besøg på vores internetsider og din interesse for vores virksomhed. Beskyttelsen af dine personlige data er et vigtigt anliggende for os. Personlige data er enkeltstående oplysninger om personlige eller materielle forhold i relation til en bestemt eller identificerbar fysisk person. Dertil hører f.eks. informationer såsom det borgerlige navn, adressen, telefonnummeret og fødselsdatoen.

Da personlige data nyder særlig beskyttelse, indsamles, behandles og bruges de hos os kun i det tilladte omfang. I det følgende redegør vi nærmere herfor.


1. Ansvarlig

Dataansvarlig som defineret ved art. 4, stk. 7, i EUs persondataforordning („GDPR“) er:

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-mail: info.fendt@agcocorp.com
Telefon: +49 8342 / 77-0
Telefax: +49 8342 / 77-220

Du kan henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail pål DataPrivacy@agcocorp.com eller via post til vores adresse med tilføjelsen „der Datenschutzbeauftragte“.


2. Automatiseret dataindsamling og -behandling ved browseren

Du kan principielt besøge vores internetsider uden at oplyse personlige data. Som ved ethvert websted indsamler vores server automatisk og temporært oplysninger i de server-logfiles, der fremsendes af browseren, medmindre du har deaktiveret disse. Hvis du vil se på vores websted, indsamler vi følgende data, som vi skal bruge af tekniske grunde for at vise dig vores websted og garantere stabilitet og sikkerhed herved (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for forespørgslen
 • Tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Anmodningens indhold (konkret side)
 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
 • Den respektive overførte datamængde
 • Websted, som anmodningen kommer fra
 • Browser
 • Operativsystem og dettes brugerflade
 • Sprog og version på browsersoftwaren.


3. Internetsidernes særlige funktioner

Vores internetsider tilbyder dig forskellige funktioner, ved brug af hvilke vi indsamler, behandler og bruger personlige data. I det følgende forklarer vi, hvad der sker med disse data:


Nyhedsbrev:

Dine angivne data i tilmeldingsmasken for vores nyhedsbrev, anvendes udelukkende af os til forsendelse af vores nyhedsbrev, i hvilket vi informerer om alle vores ydelser. Du modtager en e-mailbekræftelse i tilslutning til din tilmelding. Først efter du klikker på linket der er tilmeldingen afsluttet (double-opt-in). Vi behandler udelukkende dine angive data til forsendelse af nyhedsbrevet (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra a, i GDPR). Nyhedsbrevet kan til enhver tid afbestilles ved at klikke på linket for afmelding.

Vi skal gøre dig opmærksom på, at vi ved forsendelse af nyhedsbrevet evaluerer din brugeradfærd. Med henblik på denne evaluering indeholder de afsendte e-mails såkaldte tracking-pixel, der udgør en-pixel-billedfiler. Til evaluering kæder vi de i pkt. 2 nævnte data og disse tracking-pixel sammen med et individuelt ID. Med de således fremskaffede data udarbejder vi en brugerprofil for at tilrettelægge nyhedsbrevet ud fra dine individuelle interesser. I den forbindelse registrerer vi, hvornår og hvor (på grundlag af din IP-adresse) du læser vores nyhedsbreve og træffer derudfra konklusioner om, hvordan vi kan forbedre vores nyhedsbrev for dig.

Den sådan tracking er ikke mulig, hvis du i dit e-mailprogram som standard har deaktiveret visning af billeder. I så fald får du ikke vist nyhedsbrevet i fuldt omfang, og du kan evt. ikke bruge alle funktioner. Hvis du får billederne vist manuelt, sker ovennævnte tracking.


Kontaktformular:

De data, som brugerne indlæser via vores kontaktformular, vil vi kun bruge til at behandle forespørgsler, der fremkommer via kontaktformularen (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b, i GDPR). Efter afsluttende behandling af forespørgslen slettes de indsamlede data uden ugrundet ophold, medmindre der ved lov er foreskrevet en frist til opbevaring.


Karriere – ansøgning (online-ansøgning):

Brugerens indtastede data, der indsamles i forbindelse med en online-ansøgning, bruges udelukkende til en mulig indledning af et beskæftigelsesforhold og behandles eller benyttes alene til dette formål. Ved at indlæse dine data erklærer du dig indforstået med, at dine data behandles og bruges af følgende juridiske personer:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf

(Retsgrundlaget for videregivelsen og behandlingen af din ansøgning er dit samtykke, art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR)


Fendt Fahrzeug Konfigurator:

Ved hjælp af Fendt Fahrzeug Konfigurator har du mulighed for at konfigurere forskellige køretøjer fra Fendt og gemme disse konfigurationer online. Herved får du mulighed for at hente dine konfigurationer igen på et senere tidspunkt.

For at bruge denne funktion er det påkrævet med tilmelding. Det er i den forbindelse obligatorisk at oplyse en e-mail-adresse. Yderligere personlige data kan oplyses og senere ændres, men dette er frivilligt. Efter tilmeldingen får brugeren tilsendt et password til den oplyste e-mail-adresse (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra b, i GDPR).

Hvis du skulle have glemt dit password til Fendt Fahrzeug Konfigurator, kan du få dette tilsendt igen via funktionen „Glemt password“. I den forbindelse er det nødvendigt at indtaste den e-mailadresse, som du har tilmeldt dig Fendt Fahrzeug Konfigurator under.

De data, der indsamles inden for rammerne af funktionen 'Glemt password', bruges kun til fornyet fremsendelse af et glemt password.


4. Videregivelse af data / binding til formål

Vi videregiver kun personlige data til tredjemand, for så vidt dette for os er påkrævet for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, især til afvikling af en indgået kontrakt. Ved tilrettelæggelsen af vores internetside videregiver vi også dine data til de hertil bestilte tjenesteydere (f.eks. hostingpartner, agentur etc.), der udelukkende behandler personlige data på vores vegne og ifølge vores instruks. En videregivelse af personlige data til tredjepart ud over til de nævnte formål i form af kontrakt- og betalingsafvikling sker kun med dit samtykke.

Hvis du stiller personlige data til rådighed for os henholdsvis inden for rammerne af en forespørgsel eller på grundlag af et udtrykkeligt samtykke, bruges disse data kun til formål, som er dækket af forespørgslen eller samtykket. Med dit samtykke og med henblik på opfyldelse af formålet kan dine personlige data videregives inden for AGCO-koncernen og også til regionale salgspartnere. Du kan til enhver tid selv finde den salgspartner, der er ansvarlig for din region, via det følgende link www.fendt.com/Forhandlersøgning eller spørge hos os.

Vi vil kun gemme dine personlige data så længe, som dette er nødvendigt eller foreskrevet ved lov med henblik på det formål, der forfølges med dataindsamlingen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Der tages hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser ifølge lovens bestemmelser. Hvis datamodtagere befinder sig i lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i hvilke den lovgivning, der ligger til grund, ikke sikrer samme niveau inden for databeskyttelse som i dit hjemland, tager vi forholdsregler for på anden vis at sikre et rimeligt databeskyttelsesniveau.

Du finder desuden yderligere informationer om databeskyttelse inden for AGCO-koncernen under vores generelle Privatlivspolitik .


5. Statistisk evaluering af besøgene på vores internetsider

De data, der ifølge pkt. 2 fremsendes via din webbrowser, bruger vi også til kontinuerlig forbedring af vores internettjenester og i statistisk øjemed.


Google Analytics:

Dette websted bruger Google Analytics, et webanalyseværktøj fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruger såkaldte „cookies“, tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De informationer, som en sådan cookie genererer om din brug af dette websted, bliver i reglen overført til en server hos Google i USA og gemt der. Ved aktivering af IP-anonymiseringen på dette websted forkortes din IP-adresse dog forinden af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater eller i alle aftalestater ifølge konventionen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fuldstændige IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse informationer til at evaluere din brug af webstedet for at sammenstille rapporter om websted-aktiviteterne og levere yderligere tjenesteydelser over for operatøren af webstedet i forbindelse med brugen af webstedet og internettet.

Den IP-adresse, der er fremsendt fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, sammenføres ifølge Googles udsagn ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre, at der gemmes cookies ved at foretage en tilsvarende indstilling af din browser-software; vi skal dog gøre opmærksom på, at du i så fald evt. ikke kan gøre brug af samtlige af dette websteds funktioner i fuldt omfang. Du kan derudover forhindre registrering af de data (inkl. din IP-adresse) i relation til din brug af webstedet, der genereres af cookien, til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere den browser-plug-in-enhed, der står til rådighed via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“. Derved sker viderebehandling af IP-adresser i forkortet form, hvilket gør, at data ikke kan henføres til en bestemt person. For så vidt som de data, der er opsamlet om dig, antager karakter af personlig reference, forhindres dette altså straks, idet de personlige data omgående slettes.

Vi bruger Google Analytics for at kunne analysere brugen af vores websted og regelmæssigt forbedre denne. Ud fra de heraf udledte statistikker kan vi forbedre vores udbud og tilrettelægge det mere interessant rette for dig som bruger. Hvad angår de undtagelsestilfælde, hvor personlige data overføres til USA, har Google underkastet sig regelsættet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR.

Informationer om tredjepartsudbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/dk.html, oversigt over databeskyttelse: http://www.google.com/intl/da/analytics/learn/privacy.html, samt databeskyttelseserklæringen: http://www.google.de/intl/da/policies/privacy.


etracker:

På dette websted indsamles og gemmes data til marketing- og optimeringsformål via teknologier fra etracker GmbH (http://www.etracker.com). Ud fra disse data kan der udarbejdes brugsprofiler under pseudonym. Hertil kan der bruges cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i en cache i internetbrowseren hos den, der besøger siden. Cookies gør det muligt at genkende internetbrowseren. De data, der indsamles med eTracker-teknologierne, bruges uden et særskilt meddelt samtykke fra den berørte part ikke til at identificere den besøgende på dette websted personligt og sammenføres ikke med personlige data for den, der bærer pseudonymet. Der kan til enhver tid med virkning for fremtiden fremsættes indsigelse mod indsamling og lagring af data.

Udeluk mig venligst fra eTracker-tællingen:


Vi bruger eTracker til at kunne analysere brugen af vores websted og regelmæssigt forbedre brugen heraf. Ud fra de heraf udledte statistikker kan vi forbedre vores udbud og tilrettelægge det mere interessant rette for dig som bruger. De indsamlede data gemmes permanent og analyseres under pseudonym. Retsgrundlaget for brugen af eTracker er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR.

Informationer om tredjepartsudbyderen: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/en/data-privacy/. Retsgrundlaget for brugen af eTracker er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR.


6. Eksternt indhold

Simple links til operatører af sociale medier

Vores internetsider stiller simple links til internetsider for operatørerne af sociale medier til rådighed. En dataudveksling med operatørerne af de sociale medier sker kun, hvis du klikker på feltet med symbolet (f.eks. „f“ for Facebook). Hvis du klikker på et sådant felt, åbnes der en side fra denne operatør af et socialt medie i et pop-up-vindue, og du befinder dig dermed på internetsiderne for den pågældende operatør af et socialt medie. Det er bestemmelserne fastsat af operatøren af dette sociale medie, der er gældende.


Social plug-ins, sociale medie-tjenester

På vores internetsider bruges der eller er der integreret såkaldte social plug-ins eller indhold fra følgende sociale medier (i det følgende de „sociale medier“). Vi er derudover til stede online på de sociale medier og platforme for at kunne kommunikere med de kunder, interessenter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores ydelser der. Ved hentning af de respektive netværk og platforme gælder den respektive operatørs forretningsbetingelser og databehandlingsretningslinjer.

Medmindre andet måtte være anført inden for rammerne af vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugernes data, dersom disse kommunikerer med os på de sociale medier og platforme, f.eks. forfatter indlæg på vores internetsteder eller sender os beskeder. I øvrigt gælder følgende specifikke henvisninger:


Facebook:

Vi bruger Social Graph og yderligere i Facebook integreret materiale („Facebook Plugins“) fra Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“), der forbinder dette websted med det sociale medie Facebook for at vise indhold fra Facebook på vores side. Du finder ydeligere informationer om funktion og udseende på Facebook-plugins på http://developers.facebook.com/plugins.

Ved aktivering (se pkt. 4) af Facebook Plug-ins opbygger din browser en direkte forbindelse til serverne hos Facebook. Indholdet Facebook Plug-ins fremsendes af Facebook direkte til din browser. Samtidig fremsendes bestemte data fra din browser til Facebook. Dette sker uafhængigt af, om du klikker på Facebook Plug-ins eller ej. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Facebook indsamler på denne måde. Ifølge det vi aktuelt kender til er der tale om følgende data:

 • besøgt side på vores websted, der indeholder pågældende Facebook-plugin-enhed,
 • de data, der generelt fremsendes fra din browser (IP-adresse, browser-type og -version, operativsystem, klokkeslæt),
 • ved registrerede og tilmeldte Facebook-brugere, det respektive Facebook-identifikationsnummer.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af disse data ved Facebook samt dine dermed forbundne rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår af databeskyttelsesoplysningerne fra Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Du har over for Facebook fortrydelsesret i forhold til oprettelsen af eventuelle brugerprofiler. Retsgrundlaget for brugen af Facebook Plug-in-enheden er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR.

Hvis du er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook samler data på dig via vores internettjenester og kæder disse sammen med dine medlemsdata, der er gemt hos Facebook, skal du forud for besøget på vores internetsider logge ud hos Facebook og slette cookies fra Facebook, der evt. måtte foreligge. Facebook Plug-in-enhederne kan derudover blokeres ved hjælp af add-ons til egen browser. Yderligere informationer herom finder du på din browsers add-on-sider.


YouTube:

Til visning af vores videoer bruger vi videotjenesten fra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“).

For at sikre en så omfattende beskyttelse af dine data som muligt bruger vi tekniske løsninger, så dataoverførsel til YouTube kun sker efter du først selv har foretaget aktivering. Først efter at du aktiverer disse deaktiverede Plug-in-enheder ved at klikke på feltet „Aktivér sociale medier“ på vores internetside, meddeler du dermed dit samtykke til fremsendelse af de i det følgende definerede data til YouTube. Med endnu et klik kan du så f.eks. starte en video, fremsende en anbefaling inden for det pågældende sociale medie etc. Hvis du under din brug af vores internetsider allerede er tilmeldt et socialt medie, vises der regelmæssigt ikke nogen yderligere tilmeldingsdialog.

Ved at klikke på feltet „Aktivér sociale medier“ giver du dit samtykke til, at de i det følgende definerede data fremsendes til YouTube.

Du kan også med virkning for fremtiden til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på feltet „Deaktivér sociale medier“.

Såfremt YouTube-videoer er integreret i vores websted og du
har aktiveret YouTube som beskrevet ovenstående, fremsendes indholdet af den indlejrede video fra YouTube direkte til din browser. Samtidig fremsendes der bestemte data fra din browser til YouTube. Dette sker uafhængigt af, om du klikker på videoen eller ej. Retsgrundlaget for brugen af YouTubes udbudte tjenester er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR. Vi har ikke nogen indflydelse på omfanget af de data, som YouTube indsamler på denne måde. Efter det, vi aktuelt kender til, er der tale om følgende data, især om visning af de indlejrede YouTube-videoer:

 • besøgt side på vores websted, der indeholder videoen,
 • de data, der generelt fremsendes fra din browser (IP-adresse, browsertype og -version, operativsystem, klokkeslæt),
 • ved registrerede og tilmeldte henholdsvis YouTube- eller Google-brugere, deres Google-brugeridentifikation.

Indlejrede YouTube-videoer kan også skjules ved hjælp af browser-add-ons, så at der ikke sker dataindsamling ved YouTube.


Google Maps:

På dette websted bruger vi tjenesten Google Maps. Ved hjælp heraf kan vi vise dig interaktive kort direkte på webstedet og gøre det muligt for dig på bekvem vis at gøre brug af kort-funktionen.

I kraft af besøget på webstedet får Google den information, at du har hentet den pågældende underside på vores websted. Endvidere fremsendes de under pkt. 2 i denne erklæring nævnte data. Dette sker uafhængigt af om du er logget ind på en allerede eksisterende brugerkonto hos Google, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind hos Google, bliver dine data direkte indplaceret på din konto. Hvis du ikke ønsker at blive indplaceret hos Google med din profil, skal du logge ud, inden du aktiverer ikonet. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem med henblik på reklame, markedsforskning og/eller behovsorienteret tilrettelæggelse af sit websted. Sådan en evaluering sker især (selv ved brugere, der ikke er logget ind) med henblik på at tilvejebringe behovssvarende reklamer og for at informere andre brugere af det sociale medie om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og her skal du henvende dig til Google.

Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og disse datas behandling ved Plug-in-udbydere får du i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Der får du også yderligere informationer om dine rettigheder i den forbindelse og om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personlige data i USA og har underkastet sig regelsættet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Retsgrundlaget for bruget af Google Maps er art. 6, stk. 1, 1. pkt., litra f, i GDPR.


Instagram:

I vores online-tjenester kan der integreres funktioner og indhold fra tjenesten Instagram, der udbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Heri kan der f.eks. indgå indhold såsom billeder, videoer eller tekster og felter, ved hjælp af hvilke brugere kan give udtryk for, hvad de synes om indholdet overfor ophavsmændene til indholdet, eller de kan abonnere på vores indlæg. Såfremt brugerne er medlemmer af platformen Instagram, kan Instagram indplacere hentningen af ovennævnte indhold og funktioner under de profiler, som brugerne har der. Databeskyttelseserklæring fra Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Yderligere eksternt indhold:


Adobe Typekit:

På vores internetsider bruger vi skriften „Myriad pro“ fra „Adobe Typekit“ fra firmaet Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. I forbindelse med leveringen af Typekit-tjenesten bliver ingen cookies placeret eller anvendt til at stille skrifttypen til rådighed. Retsgrundlaget for brugen af Adobe Typekit er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Følgende informationer registreres af Adobe med henblik på levering af Typekit-tjenesten:

Med henblik på levering af Typekit-tjenesten kan Adobe registrere informationer om de skrifttyper, der stilles til rådighed på vores server. Informationerne bruges til afregning og overholdelse af regelsæt og kan omfatte følgende:

 • leverede skrifttyper
 • ID for satsen
 • Konto-ID
 • Tjeneste, der leverer skrifttyperne (f.eks. Typekit eller Edge Web Fonts)
 • Applikation, der rekvirerer skrifttyperne (f.eks. Adobe Muse)
 • Server, der leverer skrifttyperne (f.eks. Typekit-Server eller Enterprise CDN)
 • Host-navn på den side, hvor skrifttyperne loades
 • Den tid, som webbrowseren bruger til at downloade skrifttyperne
 • Tiden fra tidspunktet for download af skrifttyperne med webbrowser frem til ibrugtagning af skrifttyperne

Yderligere informationer om databeskyttelsesbestemmelserne for værktøjet kan du hente via følgende link: http://www.adobe.com/dk/privacy/typekit.html


7. Meddelelse om brug af cookies

På vores internetsider bruger vi delvis cookies for at gøre det attraktivt at besøge vores internetside og gøre det muligt at bruge bestemte funktioner. Du kan selv indstille din browser helt efter eget ønske, så at du bliver informeret om afsætning af cookies, fra sag til sag tager stilling til accept heraf eller træffer en principiel beslutning om enten at acceptere eller afvise cookies. Cookies kan bruges til forskellige formål, f.eks. til at konstatere, om din PC allerede tidligere har været i forbindelse med en internettjeneste (permanente cookies), eller til at gemme de sider, der senest er blevet besøgt (sessions-cookies). Vi bruger cookies for at tilbyde dig en øget brugerkomfort. For at gøre brug af vores komfortfunktioner skal vi anbefale dig at tillade, at der sker accept af cookies i forbindelse med vores internettjenester. Yderligere informationer om vores cookie-retningslinjer kan du hente på følgende link: http://www.agcocorp.com/cookies.html


8. Datasikkerhed og databeskyttelse, kommunikation på e-mail

Dine personlige data gemmes ved at gribe til alle teknisk og organisatorisk mulige foranstaltninger således, at de ikke er tilgængelige for tredjepart. Ved kommunikation på e-mail kan vi ikke garantere fuldstændig datasikkerhed, således anbefaler vi ved informationer med stort behov for hemmeligholdelse forsendelse som brevpost.


9. Databeskyttelseshenvisninger (iht. art 13 i GDPR) vedrørende videoovervågning

Vi anvender videoovervågning på de ejendomme, vi benytter.

Formålet med videoovervågning og retsgrundlaget

Vi behandler personfølsomme data med det formål at forebygge og opklare lovovertrædelser, sikre beviser hhv. påvise lovovertrædelser, identificere uberettiget adgang, opretholde husretten samt fremsætte civilretlige krav. Databehandlingen bruges desuden til beskyttelse af vores medarbejdere, kunder og andre besøgende.

Retsgrundlaget for videoovervågningen er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR), hvor vores interesser er givet ud fra de førnævnte formål.

Modtagere/videregivelse af data

En videregivelse af data i forbindelse af videoovervågning sker til tjenesteudbydere, der er bemyndiget af os, og som foretager overvågningsopgaver for vores virksomhed.

I tilfælde af mistanke om strafbare handlinger giver vi desuden evt. disse data videre til de retshåndhævende myndigheder.

Ellers videregives data kun, når der foreligger et retsgrundlag for videregivelsen. Dette kan især være tilfældet, hvis politiet eller øvrige sikkerhedsmyndigheder involveres i forbindelse med såkaldt afværgelse af farer og forlanger adgang til data fra videoovervågningen.

Databehandling uden for Den Europæiske Union

En behandling af personfølsomme data uden for Den Europæiske Union finder ikke sted i forbindelse med videoovervågning.

Sletning af data

Optagelserne af videoovervågningen slettes omgående, når det ikke længere er nødvendige for en opfyldelse af formålet eller sårbare interesser hos de berørte strider imod en fortsat lagring.


10. Dine rettigheder

I forhold til personfølsomme data, der vedrører dig, har du krav på:

 • Ret til oplysning,
 • Ret til rettelse eller sletning,
 • Ret til begrænsning af behandlingen,
 • Ret til indsigelse mod behandlingen,
 • Ret til dataportabilitet.

Ret venligst din skriftlige anmodning til vores databeskyttelsesrådgiver, som nævnes i indledningen.

Du har endvidere ret til at indgive klage over vores behandling af dine personlige data hos datatilsynsmyndighederne.

Denne databeskyttelseserklæring tilpasses løbende. (Gældende pr.: 01.08.2019)