360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Suveræne rotorer: Enkelt og dobbelt helix

Få det bedste ud af dig selv.

Det, der adskiller Fendt IDEAL fra andre mejetærskere er den fantastiske forarbejdningsenhed med enkelt (IDEAL 7) eller dobbelt helix (IDEAL 8 og 9), som giver den største kapacitet og den bedste tærskekvalitet med skånsom afgrødehåndtering og lavt energiforbrug. Helix-forarbejdningsenhedens (grundlæggende) koncept forener markedskrav som maksimal kapacitet, optimal kernekvalitet og lavt energiforbrug med optimal halmkvalitet

Fremføringsområde
rotorlængde 4838 mm
Tømningsområde
Udskillelsesområde
Tærskeområde
Indføringsområde
Tærskeområde
Fremføringsområde
Indføringsområde
rotorlængde 4838 mm
Tømningsområde
Udskillelsesområde

Indføringen er afgørende

RotorFeeder fødecylinderen med en diameter på 600 mm fører afgrøden nedefra op til rotorerne og bidrager dermed væsentligt til det optimale tærskeresultat. RotorFeeder hastigheden afhænger af rotorhastigheden, som automatisk styres af systemet, og er altid 70 % af rotorhastigheden. På grund af hastigheden, som justeres efter rotorhastigheden og det store overførselsområde, forbliver halmen intakt. RotorFeeder bruger også langt mindre energi under denne proces. Den optimale overførsel sikrer konstant fremføring af afgrøde.

Helix-forarbejdningsenheden: ganske enkelt unik

Alle rotorernes komponenter, f.eks. slaglerne og rotortænderne, er placeret i fire rækker som en helix. Den forreste del af rotoren består af fire slagler, som er monteret på langs, og som løsner kernerne fra akset. Kurvene nedenunder fås i forskellige udformninger, så de giver optimale resultater uanset opgaven. De er hurtige og nemme at udskifte fra siden afhængigt af opgaven. Mellemrummene mellem kurvene justeres hydraulisk op til maks. 35 mm. Rotortænderne hældes 20° bagud, hvorved afgrøden fordeles i helixsektionerne og føres sikkert og skånsomt rundt i rotoren. Dette forhindrer uventet spidsbelastning på rotoren, og der er desuden ingen kanter, hvor produktet kan sidde fast.

Skånsom indføring, lavt effektforbrug

Rotortænderne er hver især 140 mm høje. Dette giver intensiv tærskning uden at beskadige produktet unødigt i et for trangt rum. Det betyder, at du får høj halmkvalitet og optimal tærskning med lavt energiforbrug. Tærskesystemet skiller sig også ud med sin enkle konfiguration. Føreren skal blot skifte rotorhastighedsområdet og den konkave frihøjde.

Rotorerne med henholdsvis enkelt helix (IDEAL 7) og dobbelt helix (IDEAL 8 og 9) er de længste rotorer på markedet. De giver den største kapacitet og behandler samtidig halmen skånsomt under høstning.

Fordi du kan vende rotorerne hydraulisk fra kabinen, er det nemt og bekvemt at fjerne blokeringer.

Streamer 210: Fra 17.100 til 0 liter på bare 81 sekunder

Uovertrufne tømningshastigheder

Fendt IDEAL mejetærskere kan leveres med to forskellige korntankversioner. Streamer 210 med en kapacitet på 17.100 l og en tømningshastighed på 210 l/s eller Streamer 140 med en kapacitet på 12.500 l og en tømningshastighed på 140 l/s. Den enorme volumen og højere tømningshastighed matcher den enorme kapacitet i Fendt IDEAL. Færre og kortere stop for at losse vil snart komme til udtryk i et større dagligt udbytte. Nøglen til den høje hastighed er tømmesneglens enorme diameter. Diameteren på 480 mm med få snegleblade giver mulighed for lave omdrejningshastigheder på samme tid. Korntanken er helt tømt på 81 sekunder, skånsomt og med lavt effektforbrug.

Dækselklapper over sneglene i korntankens gulv styrer tømningshastigheden i fem positioner.

Tømmesneglens store diameter kombinerer lave omdrejningshastigheder og stor kapacitet. Det sikrer en høj kernekvalitet!

Der fås to forskellige korntanke: Streamer 210 med en kapacitet på 17.100 l og Streamer 140 med en kapacitet på 12.500 l.

Livedata fra marken sikrer, at du altid har et godt overblik over udbytte, fugtighed og kvalitet: Sensorer for udbytte og fugtighed samt et kernekvalitetskamera er monteret på elevatoren. Dataene er 98 % nøjagtige og udnyttes ved hjælp af VarioDoc ISOBUS standarden, live-kortlægning af udbytte og IDEALharvest™.

Effektiv overførsel

Den nye Fendt IDEAL giver dig valget mellem et overførselsområde på 7,6 m, 9,15 m og 10,6 m, målt fra midten af maskinen. De to største versioner kan klappes sammen i transportposition bag mejetærskeren. Der er monteret en klap for enden af overførselsskruen for at forhindre unødige drypvise tab, når overførselsprocessen stopper. Klappen åbnes og lukkes automatisk af en hydraulisk cylinder, når overførselsprocessen starter og stopper og udgør dermed en pålidelig foranstaltning, mod at de kostbare afgrøder siver ud. For at kunne opretholde en god overførselseffektivitet ved tærskning af græsfrø er der også udviklet et særlig græsfrøsæt til IDEAL. Dette forhindrer græsfrøblokering og giver mulighed for total tømning af korntanken.

Hydraulisk justerbar tømningshastighed

Tømningshastigheden kan som standard justeres hydraulisk fra førerkabinen på alle Fendt IDEAL maskiner. Når du gør det, kan du styre sneglens dækselklapper i korntankens gulv via en knap i armlænet. Fem positioner (0 %, 25 %, 50 %, 75 % og 100 % åben) kan aktiveres, når korntanken er fuld.

Højtydende elevator

Korntankens lift er konstrueret til en kapacitet på op til 200 t/h. Elevatorens hus har en diameter på 239 mm. Det giver tilstrækkelig plads til stor kapacitet med alle afgrødetyper. 40 konvekse vinger sørger for maksimal ydeevne med skånsom håndtering af afgrøden.