360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fuld kontrol, selv i vanskeligt terræn.

Som standard er Rogator 300 forsynet med en fast, let bom i aluminium, der kan fås i bredder fra 24 til 30 meter. Den er monteret på maskinen ved hjælp af en central ramme, der ikke kun er robust, men som også giver e fantastisk stabilitet, når der sprøjtes, uanset hastighed. Dyseholderne er monteret i en rammeprofil for at beskytte dem. Bommens brede profil sikrer let adgang og muliggør endvidere brugen af dobbelte fladdyser i enhver position. I betragtning af denne maskines høje ydelser og potentiale er dette den eneste bom, der er i stand til at opfylde de høje krav i praksis.

Kompakt sammenklappet bom

I sammneklappet tilstand hviler den i et beslag på siden væsketanken. Maskinen er derfor kun 2,55 m bred, hvilket sikrer en let og sikker transport. Fendts bom har et af de mest stabile design på markedet. Især når det drejer sig om slingren (bevægelse omkring maskinens lodrette akse), har Rogator 300 alt under kontrol: Uanset vejhastighed og jordforhold kan bomophænget næsten helt fjerne vandret svingning.

Drejeleddet er nøglen

Parallelophænget og løftearmens drejningspunkt, der er anbragt foran bagakslen, holder den midterste ramme tæt på bagakslen og overfører meget få bevægelser fra chassis til bom.

Hele tiden den bedste position

Horisontale og vertikale bevægelser, der kan henføres til terrænet eller til køretøjets acceleration eller deceleration, er næsten helt fjernet med Rogatorens specielle dæmpercylinder. Samtidig reducerer systemet hovedrammens belastning til et minimum. Da der næsten ikke forekommer slingrebevægelser, er der ingen overlapninger og underdosering, da disse ofte skyldes en svingende bom (frem/tilbage).

Perfekt højde med OptiSonic

Med OptiSonic-systemet til styring af sprøjtehøjden kan bommens højre og venstre side samt dens midte følge jordens konturer automatisk og uafhængigt af hinanden. Ultralydssensorer holder hele tiden sprøjtehøjden konstant. Bommens hældning justeres ved hjælp af et inklinometer. De 3 til 5 bomsensorer er konstrueret således, at det ikke er nødvendigt at udføre målinger i dagslys. Bommen er selvfølgelig beskyttet mod skader med afvigerled.

Bommen kan vinkles i H- og V-side, så den perfekte bomhøjde sikres over afgrøden.

Fendt Rogator: Den perfekte basis for fleksibel udbringning.

Væsketankene på Rogatoren er fremstillet af HDPE (high-density polyethylene). Tanken er udformet præcist efter maskinens profil, hvilket sikrer optimal vægtfordeling, den kan tømmes helt, og den er nem at gøre ren. Den glatte, ikke-klæbende overflade betyder, at der kun efterlades meget få rester, og disse fjernes hurtigt og sikkert med de indvendige, roterende rensedyser. Der er ingen rester, og din sprøjtevæske udnyttes effektivt helt til sidste dråbe.

Til at overføre sprøjtevæsken fra præparatfylderen gennem tanken til dyserne anvender vi moderne ventiler, så sprøjtesystemet kan reagere optimalt på alle krav. For at øge brugervenligheden er det muligt at styre 5-vejsventilen elektrisk (ekstraudstyr). 1”-recirkulationsledningen sikrer høje væskehastigheder og dermed ingen aflejringer. Med meget præcis flowstyring kan sprøjtesystemet arbejde med en række forskellige udbringningsmængder. Med 8 fødelinjer til bommen kan selv høje udbringningsmængder doseres sikkert. Forsyningsrørene, der sikrer en jævn strøm, og de få fødelinjer gør systemet meget pålideligt.

Skift til enkelt dyse

Der er integreret dyseholdere i bommens profil, så de beskyttes helt mod skader. Hver enkelt dyse er med elektrisk afluk, og det er med til at udnytte pesticiderne så effektivt som muligt.

Næste skridt mod din Fendt Rogator 300