Visiosta todeksi

Fendt ei ole pelkkä nimi. Fendt merkitsee vakaumusta. Fendtin traktoreilla ja sadonkorjuukoneilla maanviljelijät ja urakoitsijat saavuttavat tavoitteensa nopeammin ja tuottavammin. Olemmekin sitoutuneet täyttämään ja jopa ylittämään asiakkaidemme tiukat vaatimukset joka päivä. Haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan menestyksen siellä, mistä kaikki alkaa: taivaan ja maan rajalta, jossa luonto ja maatalouden tietotaito kohtaavat. Fendtin kuljettajat hyötyvät suoraan tehokkaista, taloudellisuutta parantavista teknologioista, jotka ovat kannattavia ja kestäviä, niin peruselintarvikkeiden ja rehujen tuotannossa kuin luonnonvarojen ja energian kulutuksessakin.

Tuotemerkin tarina

Tuotemerkin tarina kertoo Fendtin arvoista, joita myös Fendtin logo ilmentää. Yksinkertaisten kuvien avulla se havainnollistaa tehtäviä, jotka Fendt on ottanut hoitaakseen ja jotka vievät yhtiötä eteenpäin. Fendt mahdollistaa kestävän kasvun taivaan ja maan yhtymäkohdassa. Tässä yhtymäkohdassa luonnon elementit, kuten maa, aurinko ja vesi, kohtaavat asiakkaidemme maatalousosaamisen ja yrityksemme tekniset ja innovatiiviset tuotteet. Taivas kuvastaa visioita, maa luotettavuutta ja läheisiä asiakassuhteita. Näkymä takana siintävään horisonttiin ilmentää alan kaukokatseisuutta. Fendtin tuotteet on valmistettu laajoja peltoaloja ja suuria töitä varten.

Mosaic

Fendt puolustaa kestäviä arvoja: tuotantokykyä, tehokkuutta ja innovaatiota.

 • Mosaic

  Fendt puolustaa kestäviä arvoja: tuotantokykyä, tehokkuutta ja innovaatiota.

 • Mosaic

  Fendt tarjoaa johtavia tuotteita, jotka auttavat maataloutta menestymään.

 • Mosaic

  Taivas edustaa visioitamme, kun taas maa juuriamme ja maanläheisyyttämme.

 • Mosaic

  Uusi Fendt merkitsee kasvua taivaan ja maan rajalla.

Logon tarina

Fendtin merkkipaalu, 28. syyskuuta 2012 avattu tehdas, ilmentää yhtiön ja Fendt-tuotemerkin kansainvälistymistä. Tätä tavoitetta varten tunnettu logo sai uuden ilmeen, joka myös kuvastaa Fendtin menestystarinan siirtymistä uudelle aikakaudelle.

1930 - 1960

Fendt-tuotemerkin pysyvyys pitää sisällään muutoksen ilman arvoista luopumista. Fendtin kansainvälistyminen alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Useita vuosia myöhemmin legendaarisen Dieselroß-merkin saksalainen kaksois-s (ß) korvattiin kahdella s-kirjaimella ja traktoria tarkoittavan Schlepper-sanan tilalle vaihdettiin englanninkielinen Tractor luettavuuden helpottamiseksi muissa maissa.

1960 - 2012

Englanninkieliset tuotenimet, kuten Farmer-sarja, kertovat kansainvälisestä kiinnostuksesta Fendtin tuotteita kohtaan jo 1950-luvulla. Eräillä messuilla alueelle pystytettiin valtavankokoinen rakennelma, johon kuului maapallo ja sen päälle asetettu traktori. Tämä idean sisältämä ajatus on nykyisin vieläkin ajankohtaisempi. Tällä tavoin jo Fendt-merkin historiallinen sisältö kuvastaa pureutumista ajankohtaisiin haasteisiin, mutta jumiutumatta ajanhenkeen tai nopeasti ohimeneviin ideoihin.

Koska 2012

Fendt-logon kirjasinten puolisuunnikkaan muotoa muutettiin vain vähän. F-, E- ja D-kirjainten selkeyttä parannettiin ja värityksen pohjaksi otettiin tunnetuiksi tulleet rinnakkain kulkevat, myöhemmin aaltomaiset, vihreät raidat. Lopputuloksena oli voimaa uhkuva kuva: maanpinnan kaareva muoto ja auringonnousu. Kuin palanen 50-luvulla esitetystä Fendt-maapallosta. Tässäkin Fendt yhdistää menneisyyden pitkällä harppauksella tulevaisuuteen: "Uusi Fendt näkyy horisontissa ja taivaan ja maan yhtymäkohdassa, jossa maa, aurinko, vesi ja ilma kohtaavat asiakkaidemme maatalousosaamisen ja Fendtin korkean teknologian tuotteet. Taivas kuvastaa visioitamme, innovaatioita ja tulevaisuuden näkymiä, maa juuriamme, luotettavuutta ja läheisiä asiakassuhteita."

Mekin kuulumme Fendtiin!

Yhdessä viemme Fendtiä eteenpäin. Fendtin työntekijät huolehtivat kaikissa toimipisteissä päivittäin siitä, että Fendt-traktorit ovat joukkonsa parhaita. Tämä on tunnuslauseemme, ja siksi haluamme kasvojemme näkyvän ja edustavan koko Fendtin väkeä.

Miksi ihmisiä eikä traktoreita?

Jokaisella asiakkaalla on omat vaatimuksensa ja näkemyksensä. Siksi keskipisteenä ovat ihmiset, heidän kasvonsa ja sanomansa. He edustavat maanviljelijöitä, kuljettajia, faneja, osuuskuntia ja yrityksiä, jotka tietävät tarkkaan, mitä tarvitsevat ja jotka uskovat siihen, mitä tekevät. Näihin tarpeisiin Fendt on aina yksinkertainen ja päivänselvä ratkaisu. Tämä on se, mitä haluamme Fendt-kuljettajien kasvojen välityksellä kertoa koko maailmalle. Fendt tuntee asiakkaidensa tarpeet ja täyttää ne uusilla ideoilla, jotka toteutetaan käytäntö mielessä pitäen.
Viivan alla: Minä ajan Fendtiä.

Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

Tuotantoperiaatteet

Fendt ahead² -projektia aloitettaessa Fendt asetti selkeän tavoitteen: päämääränä oli käynnistää maailman nykyaikaisin, tehokkain ja joustavin traktoritehdasverkosto Marktoberdorfin ja Bäumenheimin paikkakunnilla. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö ei kuitenkaan pelkästään pystyttänyt rakennuksia. Kaikki prosessit, IT-järjestelmät ja olennaiset tuotantoteknologian elementit arvioitiin uudelleen ja optimoitiin alusta loppuun. Fendt-traktorit valmistetaan nyt aivan uudenlaisten näkökohtien mukaisesti asiakaskeskeisyyden, korkean laadun, kestävän kehityksen ja tuottavuuden varmistamiseksi.

Fendtin keskeiset tuotantoperiaatteet

 • Optimaaliset materiaalivirrat: Traktori koostuu noin 10 000 komponentista. Virtausperiaatteen mukaisesti lähes kaikki komponentit saapuvat suoraan tuotantoalueelle ilman kiertoteitä, ja ne asennetaan välittömästi asiakkaan yksilöllisen tilauksen mukaisesti.
 • Yhden yksikön eräkoko: Kaikki Fendt-traktorisarjat valmistetaan yhdellä ainoalla kokoonpanolinjalla. Yhden yksikön eräkoon ansiosta traktorimalleja voidaan valmistaa yksi kerrallaan vaihtaen mallia jokaisen yksikön jälkeen.
 • Imutuotanto: Tuotannon työntö-/imustrategia luo jatkuvia asiakas-toimittajasuhteita tehtaan sisälle, joten asiakaskeskeisyys on tärkeää myös tuotantoprosessissa.
 • Samassa tahdissa asiakkaiden kanssa: Tuotanto sopeutetaan selkeästi kysyntään. Toimitusvarmuus on entistäkin parempi joustavan tehdasverkoston ansiosta.

Oikea muoto, täydellinen toimivuus

Fendt ahead² -projektissa Fendtin tehtaiden tuotantotilat yli kaksinkertaistuivat. Noin 85 000 neliömetriä uutta tuotantoinfrastruktuuria tarjoaa tilaa valmistukselle ja kokoonpanolle Lean-periaatteiden mukaisessa tuotannossa. Projekti tarjosi Fendtille ainutlaatuisen mahdollisuuden sovittaa uusi rakennus optimoituihin tuotantovaiheisiin ja -prosesseihin. Bäumenheimin uuden ohjaamoiden hitsaushallin pinta-ala on 5 000 neliömetriä. Fendt ahead² -projektin sydän on Bäumenheimissa sijaitseva uusi kokoonpano- ja logistiikkahalli, jonka pinta-ala on 16 000 neliömetriä. Fendtin Bäumenheimin tehdas pystyy nyt vastaamaan myös Marktoberdorfin asiakastarpeisiin tehokkaan ja joustavan tuotantoverkoston kautta.

Fendt-henkeä yksilöllisiin Fendt-ratkaisuihin

Koko tuotannollinen ajattelu ja toiminta on kehitetty globaalille tasolle. Vision ja selkeiden periaatteiden tavoitteena oli suunnitella maailman nykyaikaisin traktoritehdasverkosto. Esikuvanaan auto- ja hyötyajoneuvoteollisuus Fendt kehitti tuotantoaan esimerkillisesti huomioiden maatalousalan erityisvaatimukset. Korkeasti koulutetun henkilöstön tieto, kokemus ja uudet ideat hyödynnettiin tehtaan kaikkien tilojen uusinnassa. Fendt-tuotemerkin takana seisovien ihmisten innostuksen kautta suunnitelmat muuttuivat todellisuudeksi. Nyt Fendtin maatalouskoneiden valmistus perustuu entistäkin enemmän innovatiivisiin tuotantoprosesseihin.

Tietotekniikka kaiken takana

Fendtin tuotantotilojen laajennuksen yhteydessä uusittiin koko IT-infrastruktuuri. Aikaisempi järjestelmä korvattiin uusimmilla SAP-järjestelmillä yrityksen kaikilla alueilla. Nykyaikaiset palvelinteknologiaratkaisut varmistavat sujuvan prosessien hallinnan ostosopimuksen solmimisesta traktorin toimitukseen ja tilauksen teosta maksusuorituksen saapumiseen. Tällä tavoin informaatioteknologia muodostaa kaikkien prosessien selkärangan kaikissa Fendtin toiminnoissa.
IT-infrastruktuurin laajennus tuo uusia ulottuvuuksia koko prosessimaiseman turvallisuuteen ja joustavuuteen. Se antaa ehdotonta vakautta päivittäisten prosessien luotettavalle toiminnalle yrityksen kaikilla alueilla. Uusi IT-järjestelmä sisältää mahdollisuuden myöhempiin laajennuksiin uusien toimintojen myötä.

Integroitu AGCO-konserniin

Fendtillä on nyt mahdollisuus saada käyttöönsä integroitu ratkaisu AGCO-konsernin maailmanlaajuisessa tietojärjestelmässä. Vaiheittain kaikkiin yhtiön toimipaikkoihin saadaan samat IT-järjestelmät. Fendtillä on tässä tärkeä rooli. Kun järjestelmät on toteutettu globaalisti koko konserniryhmässä, yhtiön eri toimipaikkojen välinen viestintä ja yhteydenpito helpottuvat huomattavasti, koska ne puhuvat samaa kieltä.

Innovaatiohenki moottorinamme!

Fendtillä on huippumoderni kehityskeskus. Siellä käytetään edistyksellisiä tutkimus-, tuotekehitys- ja testausmenetelmiä, ja keskuksen henkilöstömäärä on kasvanut yli kolmanneksella viime vuosina. Fendt on tehnyt huomattavia investointeja elektroniikkakehityksen alalla. Tällä hetkellä laitos on alalla ainutlaatuinen 3D-virtuaalitodellisuuden keskus, jossa Fendt pystyy tutkimaan traktoreiden rakennetta, komponenttien soveltuvuutta ja mahdollisia kokoonpanomenetelmiä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kehitysprosessin sijoittaminen virtuaaliseen maailmaan mahdollistaa uusien teknologioiden kehittämisen nopeammin ja paremmin.

Enemmän tilaa Fendtin tutkimukselle ja tuotekehitykselle

Tuotekehityskeskuksen uusi rakennus antaa lisätilaa noin 120 uudelle työpaikalle. Fendt onkin palkannut kolmanneksen lisää tutkimus- ja tuotekehitysinsinöörejä, joiden määrä on nykyisin noin 400. Fendtin osaava, ammattitaitoinen ja innovatiivinen tuotekehitysosasto työskentelee huipputuotteiden parissa maatalousyrittäjien ja urakoitsijoiden hyödyksi.

Huipputuotteet asiakkaiden hyödyksi

Tulevaisuuteen suuntautuvien tuotteiden jatkuva kehitys on takuu Fendt-tuotemerkin menestyksestä. Fendt tarjoaa huipputuotteen kaikkiin teholuokkiin. Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö on keskittynyt tuomaan markkinoille tuotteita, jotka asettavat asiakkaan edun etusijalle. Huipputraktoreiden luokkaan kuuluvat Fendt-traktorit ovat käytännöllisiä ja vastaavat markkinoiden vaatimuksiin. Innovatiivisuudellaan Fendt on saanut aikaan tavallisuudesta poikkeavia teknologisia ratkaisuja yhä uudelleen ja uudelleen. Usein nämä ratkaisut ovat myös osoittautuneet tärkeiksi merkkipaaluiksi alalla.

Asiakkaan hyöty aina etusijalla kehitystyössä

Fendtin tuotteet ovat käytännönläheisiä, taloudellisia ja teknisestä monipuolisuudestaan huolimatta helppokäyttöisiä. Fendt tarjoaa huipputuotteen kaikkiin teholuokkiin. Entistä tuottavammat ja ympäristöystävällisemmät ratkaisut ovat tunnusomaisia maatalouden tulevaisuudelle. Tavanomaisesta poikkeavilla innovaatioilla on mahdollisuus muodostua aidoiksi virstanpylväiksi maatalouskoneiden valmistuksen alalla sekä saada aikaan myönteisiä muutoksia pitkällä aikavälillä. Korkealaatuiset Fendt-tuotteet perustuvat huippumuotoiluun, huipputeknologiaan ja korkeaan tuottavuuteen. Tulevaisuuteen suuntautuvien tuotteiden jatkuva kehittäminen on Fendtin takuu menestykselle.

Kokonaisvaltaista kestävyyttä

Maatalouskoneiden valmistajana Fendt ottaa vastuuta ympäristöstä ja luonnosta, jotka muodostavat kestävän maatalouden perustan. Kokonaisvaltainen ajattelu ja toiminta kuuluvat Fendtin toimintatapaan. Sekä tuotannossa että tuotteissa Fendt pyrkii löytämään innovatiivisia ratkaisuja, jotka saavat aikaan tärkeitä etuja ympäristölle, luonnolle ja sosiaaliselle yhteisölle.

Tehtävä yhteiskunnassa

Alueen suurimpana työnantajana sosiaalisella ympäristöllä on tärkeä merkitys Fendtille. Jo vuosikymmenien ajan Fendt on järjestänyt Marktoberdorfissa vammaisten työpajoja, joissa käsitellään markkinointimateriaaleja. Fendt tukee jatkuvasti maatalousnuorten hankkeita.

Tuotteiden kestävyys alkaa suunnittelusta ja todistetaan käytössä

Jo Fendtin tuotteiden kehittämisen aikana painopiste on materiaaleissa, jotka ovat kierrätettäviä tai voidaan hävittää ympäristölle yhteensopivalla tavalla. Lisäksi kaikissa maatalouskoneissa käytetään ympäristöystävällistä SCR-moottoriteknologiaa, ja alan parhaan polttoainetaloudellisuuden kautta myös niiden CO2-päästöt ovat mahdollisimman alhaiset.

Ympäristötietoinen maalaustekniikka

Uusi maalaushalli on viimeisin esimerkki siitä, miten Fendt yhdistää tehokkuuden ympäristötietoisuuteen ja kestävään kehitykseen. Maali ruiskutetaan tarkasti kohteeseensa korkealla paineella robottien avulla, ja kunkin traktorin maalin määrää on vähennetty. Ruiskusumun vähäiset maalijäämät käytetään esimerkiksi seinien maalaukseen. Tehtaan kaikki jätevedet puhdistetaan, ja saatava tisle hyödynnetään täysin uudelleen. Energiaa säästyy huomattavasti, kun lämpö otetaan talteen maalaushallin poistoilmasta ja syötetään takaisin sisäänmenoilmaan ilma-ilmalämmönvaihtimen kautta. Regeneratiivisen termisen jälkipolton ansiosta ympäristöön pääsee vain vesihöyryä.

Laatu

Valvottua laatua

Fendt tarkoittaa korkeaa laatua. Jotta asiakkaille annettu lupaus korkeasta laadusta voidaan pitää joka päivä, tuotanto huolehtii jatkuvasti siitä, että tehtaissa valmistuu täydellisiä traktoreita. Laadunvalvontaa tehdään päivittäin, jatkuvasti ja keskeytyksettä. Ennen kuin traktori toimitetaan tehtaalta, se testataan erilaisten laatutestien avulla kokoonpanolinjalla. Lisäksi johto tapaa vastuuhenkilöitä kolme kertaa päivässä niin sanotuilla verstaskierroksilla vertaillakseen toteutuneita arvoja tavoitearvoihin – keskellä tuotantotiloja eli juuri siellä, missä kaikki tapahtuu. Tämän ansiosta päätöksenteko on nopeaa ja reagointi herkkää.

Saksalaista laatutyötä

Saksassa sijaitseva tehdas tuo korkealuokkaiselle Fendt-tuotemerkille merkittäviä etuja. Saksalainen insinööritaito ja laatu on ollut tunnettua jo vuosikymmenien ajan. Fendtin korkeasti koulutetut asiantuntijat työskentelevät kukin omalla osaamisalueellaan tehden joka päivä parhaansa tuotteiden eteen. Marktoberdorfin ja Bäumenheimin tuotantoyhteistyöhön osallistuvat prosessikumppanit vastaavat tasaveroisina korkeisiin vaatimuksiin. Pääasiassa saksalaiset toimitusrakenteet ammattimaisine infrastruktuureineen antavat merkittävää tukea Fendtin sitoutumiselle korkeaan laatuun. Koska kaikki kumppanit puhuvat samaa kieltä: korkean teknologian kieltä.

Fendt-henki yrityskulttuurina

Yrityksen ympäristö ja organisaatio ovat Fendtin menestyksen perusta. Viime kädessä ratkaiseva on henkilöstö, joka saa aikaan yrityksen kokonaissuorituksen sitoutuen työhönsä poikkeuksellisella antaumuksella. Solidaarisuus, tiimihenkisyys ja korkealuokkaisen tuotemerkin siivittämä kunnianhimo kuvastavat koko henkilöstön välistä yhteistyötä. Toisin sanoen Fendt-henki muodostaa yrityksen kulttuurin. Fendtin henkilöstö suhtautuu intohimoisesti tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin. Eikä tämä intohimo ole suinkaan sattumaa: yli 60 prosentilla Fendtin työntekijöistä on jonkinlainen side maatalouteen, joko suvun kautta tai oman maatilan muodossa. Syvä ymmärrys asiakkaita ja heidän tarpeitaan kohtaan on sen vuoksi ankkuroitunut lujasti yritykseen.

Laatua korkean teknologian kautta

Mosaic

Hydrauliikan testipenkit – laadunvarmistusta suuressa paineessa

Fendtin korkean teknologian traktoreissa on edistyneet hydraulijärjestelmät. Monimutkaisten järjestelmien virheettömän toiminnan varmistamiseksi painavat traktorit testataan huolellisesti erikoistestipenkeissä ennen maalausta. Erityistä tässä on se, että traktorien rungot riippuvat vapaasti kuljetinjärjestelmässä. Tällöin kaikki testianturit on helppo asentaa traktorin mittauskohteisiin.

 • Mosaic

  Hydrauliikan testipenkit – laadunvarmistusta suuressa paineessa

  Fendtin korkean teknologian traktoreissa on edistyneet hydraulijärjestelmät. Monimutkaisten järjestelmien virheettömän toiminnan varmistamiseksi painavat traktorit testataan huolellisesti erikoistestipenkeissä ennen maalausta. Erityistä tässä on se, että traktorien rungot riippuvat vapaasti kuljetinjärjestelmässä. Tällöin kaikki testianturit on helppo asentaa traktorin mittauskohteisiin.

 • Mosaic

  Tela- ja jarrudynamometri – suorituskykyä täydessä vauhdissa

  Fendt-traktoreiden korkea laatu varmistetaan erilaisten testien avulla. Ensimmäinen ajotesti tehdään tela- ja jarrudynamometrissä. Vario-vaihteiston lisäksi kahdeksan telan päällä testataan 18 tonnia painavan ajoneuvon maksiminopeus, 60 km/h. Etu- ja taka-akselin jarrut ja pysäköintijarru testataan jarrujen testauslaitteessa, minkä jälkeen on vuorossa taka- ja etutasauspyörästön testi.

 • Mosaic

  Lopputarkastus ja kerralla valmista

  Ennen kuin Fendt-traktori lähtee tehtaalta, sille suoritetaan lopputarkastus. Tässä kohdassa ratkaistaan, vastaako traktori korkeita laatuvaatimuksia. 2 000 luksin valoteholla voidaan tunnistaa pienimmätkin pinta- tai putkistovirheet.

 • Mosaic

  Tarkkaa työtä ohjaamoiden toimitukseen asti

  Erinomainen esimerkki Fendtin ohjaamoiden korkeasta työn laadusta on maatalouskoneiden valmistuksessa ainutlaatuinen, automaattinen ikkunoiden kiinnitysjärjestelmä. Robotit levittävät ikkunaan liiman erittäin tarkasti, asettavat ikkunan ohjaamoon ja kiinnittävät sen. Toimenpide varmistaa korkean laadun ja ehdottoman tiiviin ohjaamon. Jatkuvasti korkean laadun takaamiseksi ohjaamoille suoritetaan useita laadunvarmistustestejä ennen toimitusta tehtaalta. Esimerkiksi kaikki liitännät sekä ohjaamon sisällä sijaitsevat hallintalaitteet testataan uusimpien mittausmenetelmien ja sovellusten avulla.

Sertifikaatit

DIN EN ISO 9001 -sertifioitu Fendt-laadunhallintajärjestelmä

Fendtin laadunhallintajärjestelmän on sertifioinut virallinen sertifiointijärjestö, meidän tapauksessamme TÜV, ensimmäisen kerran vuonna 1995. Siitä lähtien järjestelmää on seurattu vuosittaisen ulkoisen auditoinnin avulla standardin DIN EN ISO 9001 tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Varmistaaksemme, että vaatimukset täyttyvät jatkuvasti, suoritamme ulkoisen auditoinnin lisäksi vuosittain myös sisäisiä auditointeja. Laatu ja asiakastyytyväisyys ovat aina etusijalla Fendtissä.

DIN EN ISO 14001 -sertifioitu Fendt-ympäristöjärjestelmä

Koska olemme suorassa yhteydessä luontoon ja maanviljelyyn, me Fendtissä olemme aina tiedostaneet vastuumme ympäristöstä tehdessämme liiketoimintaamme koskevia päätöksiä. Todisteena tästä on standardin DIN EN ISO 14001 mukainen ympäristösertifiointi, joka on myönnetty yhtiölle aina maaliskuusta 2000 lähtien.

Fendtin sertifioitu OHSAS 18001 -työsuojelujärjestelmä

Työsuojelun alalla tekemämme toimenpiteet palkittiin OHSAS 18001 -järjestelmän mukaisella sertifioinnilla huhtikuussa 2008. Toimintamme laadun, ympäristön ja työsuojelun alalla muodostaa integroidun hallintajärjestelmämme kolme peruspilaria.