360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Dokumentoi, analysoi, pitää ajan tasalla

Tehokas konekannan ja töiden hallinta on läpinäkyvän toiminnan ja koneiden optimaalisen käytön perusta. Myös lakisääteiset ja sosiaaliset vaatimukset tietojen kirjaamiselle kasvavat yhä enemmän. VarioDoc- ja VarioDoc Pro™-järjestelmien avulla kaikkien tärkeiden tietojen rekisteröinti, reaaliaikainen käsittely, dokumentointi peltokohtaisiin tiedostoihin sekä analysointi sujuvat helposti ja nopeasti.

VarioDoc

Nykyaikaista töiden hallintaa

VarioDoc on ratkaisu maatalousyritysten ja urakoitsijoiden tehokkaaseen töiden hallintaan ja kätevään tietojen kirjaamiseen. Kaikki tärkeät tiedot voidaan syöttää Vario-päätteeltä jo pellolla työskenneltäessä, jolloin toimistotöiden määrä vähenee minimiinsä.

Automaattinen kirjaus

Traktorin ja ISOBUS-koneen tiedot, esimerkiksi levitysmäärä, tallennetaan automaattisesti VarioDocin avulla. Leikkuupuimureissa ja silppurissa konetiedot, kuten korjattu ala, polttoaineenkulutus ja käyttöaika, kirjataan. Ja se toimii myös päinvastoin - uusia työtehtäviä voidaan luoda tietokoneella ja siirtää sitten päätelaitteeseen käsiteltäväksi siellä.

Turvallinen tiedonsiirto

synkronointimenettely on ainoa, mitä tarvitaan tietojen päivittämiseen sekä tietokoneella että Varioterminaalilla. Sitten traktorilla on kaikki nykyiset perustiedot, kuten torjunta-aineiden tai lannoitteiden käyttö, ja voit reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti. Työtehtävät pysyvät Varioterminaalissa, kunnes tiedonsiirto Bluetoothin tai matkapuhelinverkon kautta on täysin valmis. Tiedot synkronoidaan automaattisesti heti, kun traktori on kantaman sisällä.

Yhteensopiva monien peltotietokantojen kanssa

Avoin ISOXML-standardi mahdollistaa tiedonvaihdon monien peltotietojen rekisteröintiohjelmistojen kanssa, esimerkiksi BASF, Helm, Land-Data Eurosoft / FarmFacts, agrocom, Farm Works ja Land-Data Eurosoft. Fendt tarjoaa ensimmäisenä traktorinvalmistajana dokumentointijärjestelmän, joka on yhteensopiva erilaisten peltotietojen rekisteröintijärjestelmien kanssa.

Perustietojen kysely

Uudet työt voidaan luoda tietokoneella ja siirtää sen jälkeen traktorin järjestelmään. Kun työ on tehty, se kirjautuu peltorekisteriin. Kaikki tämä tapahtuu langattomasti, joten tietoja, kuten pellon nimeä, viljalajia, käytettyjä tuotantovälineitä ja määriä, kuljettajan tietoja jne., ei tarvitse siirtää muistitikulla. VarioDoc Pro tallentaa jatkuvasti sijainnin ja koneen tiedot, ja tiedonsiirto on mahdollista langattoman verkon kautta. Langattomasta verkosta on etua erityisesti urakoitsijoille tai suurille maatiloille, koska traktorin ei tarvitse olla maatilan lähellä tiedonsiirron aikana.VarioDoc Pro antaa tarkat sijaintitiedot peltorekistereihin. Koneen tiedot, kuten moottorin kierrosluku, polttoaineen kulutus tai voimanoton kierrosnopeus, voidaan rekisteröidä kaikista sijainneista. Riippuen käytössäsi olevasta versiosta voit esimerkiksi tarkastella tehtyjä töitä graafisesti tietokoneella karttojen avulla, joissa on esitetty suhteellinen polttoaineen kulutus tai vaadittu vetovoima. Tämä on merkittävä etu verrattuna integroimattomiin jälkiasennusjärjestelmiin.

VarioDoc-järjestelmän pääsivu

VarioDoc-järjestelmän pääsivulla esitetään erilaisia tietoja. Näitä ovat esimerkiksi työn nimi, pellon nimi ja pinta-ala, viljalaji, yritys ja asiakas sekä käytetyt tuotantovälineet. Tietojen rekisteröinti voidaan käynnistää esimerkiksi oikean puolen palkin virtuaaliselta näppäimistöltä.

VarioDoc Pro automaattitilassa

Nykyaikaisen peltotietojen rekisteröintiohjelmiston avulla VarioDoc käynnistää tietojen rekisteröinnin automaattisesti. Sen jälkeen ohjelmisto kirjaa tiedot eri pelloille rekisteröityjen sijaintitietojen perusteella. Tällä tavoin tietojen keruu tapahtuu kätevästi ja täysin vaivattomasti.

VariableRateControl

Uusi VariableRateControl (VRC) -toiminto mahdollistaa työkonekohtaisten karttojen käytön ja säätää automaattisesti aineiden käyttömäärää sellaisissa laitteissa kuten lannanlevittäjä, ruisku tai kylvökone. Toiminto perustuu ISOBUS-standardiin, jossa on TC-GEO-toiminto. Työkonekohtainen kartta laaditaan yhteensopivan pellonhallintajärjestelmän avulla ja siirretään Vario-päätteeseen VarioDoc Pro-järjestelmän välityksellä.

VariableRateControl mahdollistaa 5 työkonekohtaisen kartan samanaikaisen käytön. Lisäksi järjestelmä laatii kartan todellisuudessa käytetyistä ainemääristä jälkitarkistusta varten. Tarjolla on myös säiliönhallinta suurille laitteille, joissa on useita säiliöitä. Se määrittää, tyhjenevätkö säiliöt rinnan vai tietyssä järjestyksessa – edellyttäen että laite tukee tätä toimintoa.