360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Elektronica, die het u gemakkelijk maakt

VarioGuide Contour Assistant

De VarioGuide Contour Assistant vult de bekende VarioGuide-spoortypen aan met de typen ‘Contoursegmenten’ en ‘Enkel spoor’. Daarmee werkt u met meer efficiëntie en comfort. Na vaststelling van de contoursegmenten kiest het VarioGuide-systeem op grond van rijrichting, hoek en afstand automatisch het geschikte segment. De sporen kunnen op basis van de perceelsgrenzen automatisch worden bepaald en hoeven niet handmatig te worden gewijzigd. Met ‘Enkel spoor’ kunnen bij de gewasbescherming alle rijpaden als contourlijnen worden geregistreerd. Door rijden op rijpaden worden de sporen geregistreerd. Zij kunnen dan bij een volgende applicatie worden toegepast. De Contour Assistant moet door de trekker beschikbaar worden gesteld.

Volledig geschikt voor ISOBUS

De Rogator 300 is volledig ISOBUS-compatibel. De ISOBUS-functionaliteit waarborgt een eenvoudig verbinding tussen trekker en veldspuit.

Zeer efficiënte bediening

Bij Fendt-trekkers kunnen alle machinefuncties via de 10.4''-Varioterminal en indien gewenst via een extra terminal worden bediend. Onze multifunctionele joystick, die speciaal bedoeld is voor gebruik in combinatie met onze veldspuiten, biedt bijzonder veel gebruiksgemak. Met behulp van de goed bereikbare knoppen zijn stuurt u alle functies van uw veldspuit comfortabel aan. De camera's (optie) geven u een perfect zicht rondom de machine. Door de persoonlijk in te stellen weergave hebt u alle belangrijke informatie steeds bij de hand.

Kopakkermanagement

Met behulp van het kopakkermanagementsysteem schakelt u met één druk op de knop een hele serie functies in: in- en uitschakelen van de afgifte, OptiSonicspuithoogteregeling, doorspoelen van de spuitboom, achterasbesturing, cruisecontrol wijzigen en VarioGuide-spoorgeleidingssysteem. Zo kunt u de hele dag ontspannen werken. Bij perceelsranden die in de Varioterminal opgeslagen zijn, is er geen gevaar dat het spuiten start terwijl de boom zich nog buiten het perceel bevindt. Ook bij onoverzichtelijke perceelsranden en ’s nachts wordt altijd alleen het doeloppervlak bespoten – niet meer en niet minder.

Optimale integratie in reeds aanwezige ISOBUS-systemen

De Fendt Varioterminal biedt u een perfect overzicht van de Rogator 300, met alle relevante machinefuncties, SectionControl inclusief dekkingskaart en vele andere, vrij configureerbare Optimale integratie in reeds aanwezige ISOBUS-systemen functies.

De OptiControl-joystick, voor nóg meer bedieningscomfort.

Iedere trekkerbestuurder stelt zijn eigen eisen aan de bediening van machines. Dankzij het Aux-N-protocol, waarmee per bestuurder functies aan de toetsen van de joystick kunnen worden toegewezen, kan de bediening van de Rogator 300 snel en eenvoudig aan de persoonlijke eisen worden aangepast.

Slimme oplossingen, een garantie voor succes.

Sectieschakeling voor meer efficiëntie

Voor wie niets wil verspillen is de automatische sectieschakeling SectionControl onontbeerlijk. U brengt geen dubbele hoeveelheden waardevol productiemiddel op, maar voorkomt zowel overlappingen als blanco plekken. Zowel bij grote oppervlakken als bij kleine, onregelmatig gevormde percelen. De TC-SC (TaskController SectionControl) schakelt aan de hand van de gps-posities en de gewenste mate van overlapping, secties automatisch in en uit. SectionControl kan bij een middelbesparing van 5 tot 15% tot hogere opbrengsten leiden. Uiteraard kunnen alle belangrijke functies zoals schoonwateromschakeling, inwendige reiniging en uitschakeling van de roerinstallatie, rechtstreeks vanuit de cabine worden geregeld.

VariableRateControl (VRC)

Op het gebied van nauwkeurig doseren van productiemiddelen speelt VariableRateControl (VRC) zijn troeven uit. TC-GEO (TaskController geo-based, variabel) biedt de mogelijkheid om met locatiegerelateerde afgiftekaarten te werken en de opgebrachte hoeveelheden op uw perceelskaarten te noteren. Daartoe verzendt u de betreffende afgiftekaart vóór het opbrengen via USB, bluetooth of mobiele telefonie naar de terminal. Via de ISOBUS-contactdoos wordt de exacte op te brengen hoeveelheid dan aan de Rogator 300 doorgegeven. VariableRateControl voorkomt ook de aanwezigheid van resten middelen op het bedrijf effectief en bevordert een efficiëntere omgang met gewasbeschermingsmiddelen. Deze dienst moet door de trekker beschikbaar worden gesteld.

Tractor Implement Management (TIM)

In combinatie met een vrijgeschakelde TIM-ready trekker, wordt de rijsnelheid door de veldspuit bepaald. De rijsnelheid wordt zo geregeld dat voor de gebruikte doppencombinatie de druk steeds optimaal is.

Als de TIM-aansturing actief is, kan de trekkerbestuurder de rijsnelheid aan de hand van de vooringestelde snelheidstrappen aanpassen. Als van snelheidstrap en dus ook van doppencombinatie wordt veranderd, dan past de rijsnelheid zich automatisch aan de nieuwe doelwaarde aan.

OptiNozzle

Afhankelijk van de gewenste driftvermindering kiest de Rogator 300 met behulp van OptiNozzle de meest geschikte dop of doppencombinatie bij de rijsnelheid. Als de bestuurder de snelheid verhoogt, verandert de druk in het systeem automatisch ook. Om te voorkomen dat de drift bij wisselende snelheid verandert, worden bepaalde doppencombinaties gekozen. Met behulp van dit systeem kunnen door het doppengebruik hoge rijsnelheden worden toegepast, zonder het overzicht over de drift te verliezen.

Op de Varioterminal ziet u, overzichtelijk over 3 schermen verdeeld, de status van de afzonderlijke secties en van de Rogator 300, de kaart met het reeds bewerkte oppervlak en de actuele VarioGuide-status.

U voert gewoon vóór begin van de werkzaamheden met behulp van uw compatibele perceelbeheerssoftware de productiemiddelen nauwkeurig op de afgiftekaart in en verzendt ze via de ISOBUS-standaard TC-GEO. Dat is geen goochelkunst, maar wel zo ongeveer de meest efficiëntie-verhogende maatregel voor uw bedrijf.

De volgende stap naar uw Fendt Rogator 300

Fendt Rogator 300

Fendt Rogator 300

Informatiemateriaal