Privacyverklaring

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze websites en uw belangstelling voor ons bedrijf. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke of zakelijke details van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon bevatten. Daartoe behoort bijv. de naam waaronder de persoon staat ingeschreven bij de burgerlijke stand, het adres, telefoonnummer en de geboortedatum.

Omdat persoonsgegevens bijzondere bescherming genieten, worden ze bij ons alleen in de toegestane omvang verzameld, verwerkt en gebruikt. Hieronder zullen wij dit nader uitleggen.


1. Verantwoordelijk

Verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de EU AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) is:

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-mail: info.fendt@agcocorp.com
Telefoon: 08342 / 77-0
Telefax: 08342 / 77-220

Onze functionaris gegevensbescherming kunt u per e-mail bereiken onder DataPrivacy@agcocorp.com of via de post op ons postadres onder vermelding van “der Datenschutzbeauftragte” (functionaris gegevensbescherming).


2. Geautoriseerd verzamelen en verwerken van gegevens door de browser

U kunt onze websites in principe zonder opgave van persoonsgegevens bezoeken. Net als bij iedere andere website verzamelen onze servers automatisch en tijdelijke gegevens in de server-logfiles, die door de browser worden overgedragen, tenminste als dat bij u niet is uitgeschakeld. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijd van het verzoek
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • telkens overgedragen hoeveelheid data
 • website, vanwaar het verzoek komt
 • browser
 • besturingssysteem en het platform daarvan
 • taal en versie van de browsersoftware.


3. Bijzondere functies van de websites

Onze websites bevatten verschillende functies. Voor het gebruik ervan verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens en slaan deze op. Onderstaand leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt:


Nieuwsbrief:

De gegevens die u in het aanmeldingsvenster van onze nieuwsbrief heeft ingevoerd, worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrieven, waarin wij u over onze diensten informeren. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. Pas nadat u op de link in de mail hebt geklikt, is uw aanmelding afgesloten (double-opt-in). Wij verwerken uw opgegeven gegevens uitsluitend ten behoeve van de toezending van de nieuwsbrief (rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldingslink te klikken.

Wij wijzen u erop, dat wij bij verzending van de nieuwsbrief uw gebruiksgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde tracking-pixels, een kleine afbeelding van 1×1-pixel. Bij het analyseren koppeling wij de onder punt 2 genoemde gegevens en de tracking-pixel aan een individuele ID. Van de zo verkregen gegevens maken wij een gebruikersprofiel, om u die nieuwsbrief exact op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij registreren wij wanneer en waarop (gebaseerd op uw IP-adres) u onze nieuwsbrief leest en concluderen aan de hand daarvan hoe wij onze nieuwsbrief voor u kunnen verbeteren.

Een dergelijke tracking is niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard heeft uitgeschakeld. In dat geval wordt onze nieuwsbrief niet volledig weergegeven en u kunt wellicht niet alle functies gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, wordt bovengenoemde tracking uitgevoerd.


Contactformulier:

De via ons contactformulier door de gebruiker ingevoerde gegevens zullen wij alleen gebruiken voor de bewerking van aanvragen, die wij via het contactformulier ontvangen (rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG). Na afsluitende bewerking van de aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, tenminste indien daarvoor geen wettelijke bewaartermijnen gelden.


Carrière – solliciteren (online sollicitaties):

De in het kader van een online sollicitatie door de gebruiker ingevoerde en door ons verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor de mogelijke basis voor een arbeidsovereenkomst en worden alleen voor dit doel gebruikt of verwerkt. Met de invoer van uw gegevens verklaart u zich akkoord met de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de onderstaande juridische personen:

 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf

(Rechtsgrond voor het doorgeven en bewerken van uw sollicitatie is uw akkoordverklaring, art. 6 lid 1 pag. 1 letter a van de AVG)


Fendt-voertuigconfigurator:

Met behulp van de Fendt-voertuigconfigurator heeft u de mogelijkheid, verschillende Fendt-voertuigen te configureren en deze configuraties online te bekijken. En u heeft de mogelijkheid uw configuraties op een later moment nogmaals te openen.n.

Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet u zich eerst aanmelden. Het opgeven van uw e-mailadres is daarbij verplicht. Er kunnen ook andere persoonsgegevens aangegeven en later gewijzigd worden, maar dat zijn opties. Na de aanmelding ontvangt de gebruiker via het opgegeven e-mailadres een wachtwoord (rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 pag. 1 letter b van de AVG).

Bent u uw wachtwoord voor de Fendt-voertuigconfigurator vergeten, dan kunt u door middel van de functie "Wachtwoord vergeten“ altijd een nieuw wachtwoord aanvragen. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig. waarmee u zich voor de Fendt-voertuigconfigurator heeft aangemeld.

De gegevens die in verband met de functie “Wachtwoord vergeten” worden verzameld, worden alleen voor de nieuwe toezending van vergeten wachtwoorden gebruikt.


4. Doorgeven van gegevens / doelbinding

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden, voor zover dit voor de uitvoering van onze contractuele plichten, en in het bijzonder voor de afhandeling van een gesloten overeenkomst, noodzakelijk is. Bij de beschikbaarstelling van onze website geven wij uw gegevens ook door aan daarvoor door ons ingeschakelde dienstverleners (bijv. Hostingpartner, agentschap enz.), die de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en volgens onze voorschriften verwerken. Behalve voor de reeds genoemde doelen, d.w.z. afhandeling van de overeenkomst en betalingen, worden er alleen persoonsgegevens aan derden verstrekt met uw akkoordverklaring.

Wanneer u in verband met een aanvraag c.q. op grond van een uitdrukkelijke akkoordverklaring ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, worden deze gegevens alleen voor dat doel gebruikt, dat door de aanvraag of de akkoordverklaring is gedekt. Met uw akkoordverklaring en om aan het beoogde doel te voldoen, kunnen uw persoonsgegevens binnen de AGCO-groep en ook aan regionale verkooppartners worden doorgegeven. De voor uw regio verantwoordelijke verkooppartner kunt u op ieder moment via de onderstaande link www.fendt.com/Händlersuche zelf of bij ons opvragen.

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang opslaan als nodig voor het doel waarvoor ze werden verzameld of indien dat wettelijk is voorgeschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Uw in aanmerking komende belangen nemen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen in acht. Bevinden de ontvangers van de gegevens zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waarin het toepasbare recht niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau als in uw eigen land garandeert, nemen wij maatregelen om op een andere manier een passend gegevensbeschermingsniveau te garanderen.

Meer informatie over gegevensbescherming binnen de AGCO-groep kunt u ook in ons algemene privacybeleid nalezen.


5. Statistische analyse van de bezoeken aan onze websites

De conform punt 2 door uw webbrowser overgedragen gegevens gebruiken wij ook voor een permanente verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.


Google Analytics:

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres door Google eerst echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere niet zijnde lidstaten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort worden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website op te stellen en om andere met het gebruik van de websites en het internetgebruik samenhangende diensten aan de exploitant te verlenen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt volgens de verklaringen van Google niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de installatie van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware op de juiste wijze in te stellen; maar wij wijzen u er op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google worden vastgelegd en door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat een directe relatie met personen kan worden uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens aan gegevens betreffende geïdentificeerde personen worden gekoppeld, wordt dit onmiddellijk uitgesloten waarmee de persoonsgegevens direct worden verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter voor u als gebruiker vormgeven. In uitzonderlijke gevallen, waarin persoonsgegevens in de VS worden overgedragen, heeft Google zich aan het EU-VS-privacyschild onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.

Informatie over derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht m.b.t. gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de privacyverklaring http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


etracker:

Op deze website worden met technologie van eTracker GmbH (http://www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser herkend wordt. De gegevens die via de eTracker-technologie worden verkregen, worden zonder de specifiek gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren noch worden ze samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Het is te allen tijde mogelijk om bezwaar te maken tegen het in de toekomst verzamelen en opslaan van gegevens.

Sluit mij a.u.b. uit van de eTracker-telling.Wij gebruiken eTracker om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter voor u als gebruiker vormgeven. De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en pseudoniem geanalyseerd. De rechtsgrond voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.

Informatie over derden: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, D-20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. De rechtsgrond voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.


6. Extern inhoud

Eenvoudige links naar exploitanten van sociale media

Onze websites stellen eenvoudige links naar websites van de exploitanten van sociale media beschikbaar. Een uitwisseling van gegevens met exploitanten van sociale media vindt alleen plaats als u de knop met het symbool (bijv. de “f” van Facebook) aanklikt. Wanneer u een dergelijke knop aanklikt, wordt er een pop-up-venster geopend waarmee u direct op de website van de betreffende sociale media-exploitant terechtkomt. Daar gelden de bepalingen van de betreffende sociale media-exploitant.


Sociale plug-ins, sociale media-aanbiedingen

Op onze websites gebruiken wij zogenaamde sociale plug-ins of inhoud die het onderstaande sociale netwerk gebruikt of gekoppeld (hierna "sociale netwerken" genoemd). Wij zijn bovendien online vertegenwoordigd binnen sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers te kunnen communiceren en hen over onze diensten te kunnen informeren. Bij het openen van de betreffende netwerken en platforms gelden de bedrijfsvoorwaarden en richtlijnen voor de gegevensverwerking van de betreffende exploitant.

Tenzij in het verband met onze privacyverklaring anders aangegeven, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover zij binnen de sociale netwerken en platforms met ons communiceren, bijv. omdat zijn reacties op onze online aanwezigheid geven of ons berichten sturen. Voor het overige gelden de onderstaande specifieke aanwijzingen:


Facebook:

Wij gebruiken de Sociale Graph en andere koppelingen van Facebook („Facebook Plugins“) Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“), die deze website met het sociale netwerk van Facebook verbindt om inhoud van Facebook op onze website weer te geven. Meer informatie over de functie en het uiterlijk van de Facebook plug-ins is onder http://developers.facebook.com/plugins opgenomen.

Met de inschakeling (zie punt 4) van de Facebook plug-ins bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de Facebook plug-ins wordt door Facebook rechtstreeks aan uw browser overgedragen. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens van uw browser aan Facebook overgedragen. Dat gebeurt ongeacht of u de Facebook plug-ins aanklikt of niet. Wij hebben geen invloed op de omgang van de gegevens, die Facebook op deze manier verzamelt. Volgens onze huidige kennis gaat het om de volgende gegevens:

 • Bezochte pagina op onze website, die de Facebook plug-in bevat,
 • de algemeen door uw browser overgedragen gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip),
 • Bij geregistreerde en aangemelde Facebook-gebruikers het betreffende Facebook-identificatienummer.

Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals als uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. U kunt zich tot Facebook wenden om bezwaar temaken tegen de vorming van eventuele gebruikersprofielen. De rechtsgrond voor het gebruik van de Facebook plug-in is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.

Wanneer u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens van u verzamelt en deze met uw bij Facebook opgeslagen gegevens koppelt, moet u voor uw bezoek aan onze website eerst uitloggen bij Facebook en wellicht bestaande cookies van Facebook verwijderen. De Facebook plug-ins kunnen bovendien met behulp van add-ons voor de eigen browser geblokkeerd worden. Meer informatie hierover vindt u op de add-on-pagina’s van uw browser.


YouTube:

Voor het weergeven van onze video’s gebruiken wij de videodienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“).

Om een zo uitgebreid mogelijke bescherming van uw gegevens te garanderen, gebruiken wij technische oplossingen, waarmee een datatransfer naar YouTube alleen mogelijk is wanneer u dit vooraf heeft geactiveerd. Pas nadat u deze uitgeschakelde plug-ins heeft ingeschakeld, door op onze website op de knop "Sociale Media inschakelen" te klikken, verklaart u zich akkoord met de overdracht van de hierna bepaalde gegevens aan YouTube. Door een volgende klik kunt u dan bijv. een video starten, een aanbeveling binnen het sociale netwerk doorgeven enz. Wanneer u tijdens het gebruik van onze websites al bij een sociaal netwerk bent aangemeld, wordt meestal geen andere aanmeldingsdialoog weergegeven.

Door de knop “Sociale Media inschakelen” aan te klikken gaat u ermee akkoord dat de hierna bepaalde gegevens aan YouTube worden overgedragen.

U kunt uw akkoordverklaring op ieder moment herroepen door de knop "Sociale Media uitschakelen" aan te klikken.

Indien YouTube-video’s met onze website gekoppeld zijn en u heeft YouTube zoals hiervoor beschreven geactiveerd, dan wordt de inhoud van de ingesloten video van YouTube rechtstreeks aan uw browser overgedragen. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens van uw browser aan YouTube overgedragen. Dat gebeurt ongeacht of u de video aanklikt of niet. De rechtsgrond voor het gebruik van de dienst van YouTube is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG. Wij hebben geen invloed op de omgang van de gegevens, die YouTube op deze manier verzamelt. Volgens onze huidige kennis gaat het om de volgende gegevens, in het bijzonder voor de ingesloten YouTube-video’s:

 • bezochte pagina op onze website, die de video bevat,
 • de algemeen door uw browser overgedragen gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip),
 • bij geregistreerde en aangemelde YouTube- c.q. Google-gebruikers, uw Google-gebruikerscode.

Ingesloten YouTube-video’s kunnen eveneens door browser add-ons worden uitgeschakeld, zodat er geen gegevens door YouTube worden verzameld.


Google Maps:

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Zo kunnen wij uw interactieve kaarten direct in de website weergeven en maken zo een comfortabel gebruik van de kaartfunctie mogelijk.

Door het bezoek aan de websites ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. Bovendien worden dan de onder punt 2 van deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Dat gebeurt ongeacht of u via een reeds bestaand gebruikersaccount bij Google bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden u gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wanneer u deze koppeling met uw profiel bij Google niet wilt, moet u zich voor de inschakeling van de knop eerst uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of een op de eigen behoeften van Google afgestemde vormgeving van hun website. Deze analyse gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om een op de behoeften afgestemde reclame te kunnen leveren en andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen devorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u zich tot Google moet wenden.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw dienovereenkomstige rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-VS-privacyschild onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is art. 6 lid 1 pag. 1 letter f van de AVG.


Instagram:

Binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van Instagram zijn opgenomen, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Daartoe kunnen bijv. inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen behoren, waarmee gebruikers hun goedkeuring betreffende de inhoud of de auteurs van de inhoud kunnen aangeven of zich op onze artikelen kunnen abonneren. Als gebruikers lid van Instagram zijn, kan Instagram het openen van de bovengenoemd inhoud en functies aan de daar aanwezige profielen van de gebruikers koppelen. Privacyverklaring van Instagram:http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Overige externe inhoud:


Adobe Typekit:

Op onze websites gebruiken wij het lettertype "Myriad pro" uit de "Adobe Typekit" van de firma Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. Voor het leveren van de Typekit-service worden geen cookies geplaatst of gebruikt om het lettertype beschikbaar te stellen. De rechtsgrond voor het gebruik van Adobe Typekit is art. 6 lid 1 letter f van de AVG.

De onderstaande informatie wordt door Adobe voor het leveren van de Typekit-service verzameld:

Voor het leveren van de Typekit-service kan Adobe informatie over de lettertypen verzamelen die op onze servers beschikbaar worden gesteld. De informatie wordt voor de afrekening en het opvolgen van de voorschriften gebruikt en kan het volgende omvatten:

 • beschikbaar gestelde lettertypen
 • ID van de regel
 • Account-ID
 • De dienst die de lettertypen beschikbaar stelt (bijv. Typekit of Edge Web Fonts)
 • Toepassing waarvoor het lettertype is vereist (bijv. Adobe Muse)
 • De server die de lettertypen beschikbaar stelt (bijv. Typekit-server of Enterprise CDN)
 • Hostname van de pagina waarop de lettertypen worden geladen
 • De tijd die de webbrowser nodig heeft om de lettertypen te downloaden
 • De tijd voor het downloaden van de lettertypen met de webbrowser tot aan de toepassing van de lettertypen

Meer informatie over de privacybepalingen van de tool kunt u onder de volgende link openen: http://www.adobe.com/de/privacy/typekit.html7. Informatie over het gebruik van cookies

Op onze pagina’s gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze website op aantrekkelijke wijze vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Op die manier kunt u uw browser naar wens zo instellen, dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd, en kunt u per geval besluiten of u cookies in principe wilt accepteren of in principe wilt weigeren. Cookies kunnen voor diverse doelen worden gebruikt, bijv. om te zien of uw PC al eerder een verbinding met ons internetaanbod had (permanente cookies) of om de laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies om u nog meer gebruikersgemak te bieden. Om onze comfortfunctie te gebruiken, raden wij u aan, om het gebruik van cookies voor ons internetaanbod te accepteren. Nadere informatie over onze cookie-richtlijnen kunt u via de onderstaande link openen: http://www.agcocorp.com/cookies.html


8. Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden door ingrepen van allerlei technische en organisatorische mogelijkheden zodanig opgeslagen, dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij de communicatie per e-mail kan geen absolute veiligheid van de gegevens worden gegarandeerd, zodat wij u voor informatie met een hoog geheimhoudingspercentage aanraden om dit per post toe te sturen.


9. Privacyverklaring (volgens art. 13 AVG) over videobewaking

Op de terreinen waar wij gebruik van maken, zetten wij videobewaking in.

Doel van videobewaking en rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel preventie van en informatie over strafbare feiten, bewijsmateriaal voor of het bewijs van strafbare feiten, identificatie van ongeoorloofde toegang, waarneming van het huisrecht alsook om civielrechtelijke vorderingen geldend te maken. Bovendien dient de gegevensverwerking ter bescherming van medewerkers, klanten en andere bezoekers.

Rechtsgrond voor de videobewaking is art. 6 al. 1 lid f) AVG, waarbij onze belangen blijken uit de hiervoor genoemde doeleinden.

Ontvanger/doorgifte van gegevens

Doorgifte van de gegevens in het kader van videobewaking vindt plaats aan door ons ingeschakelde dienstverleners, die bewakingsopdrachten voor onze onderneming uitvoeren.

In het geval van verdenking van strafbare feiten geven wij de gegevens eventueel door aan de rechtshandhavingsinstanties.

Verder worden de gegevens alleen doorgegeven als er een rechtsgrond is voor de doorgifte. Dit kan in het bijzonder het geval zijn, als de politie of overige veiligheidsinstanties in het kader van veiligheid werkzaam worden en toegang verzoeken tot de gegevens van de videobewaking.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Een verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie vindt niet plaats in het kader van de videobewaking.

Wissing van gegevens

De opnames van de videobewaking worden onmiddellijk gewist, als ze niet meer nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden of belangen die bescherming verdienen van de betrokkene verdere opslag in de weg staan.

10. Uw rechten

Ten opzichte van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op informatie
 • recht op correctie of het verwijdering
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op herroeping van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wij verzoeken u, uw schriftelijke verzoek te richten aan onze verantwoordelijke, die in het begin is genoemd.

U heeft bovendien het recht, een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast. (Datum: 01-08-2019)