Privacyverklaring

Privacyverklaring Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze internetpagina's en uw interesse in onze onderneming. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld informatie zoals de wettelijke naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum.

Omdat persoonsgegevens bijzondere bescherming genieten, worden zij bij ons slechts in die mate verzameld, verwerkt en gebruikt die is toegestaan. Hieronder leggen wij dit nader uit.


1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') is:


AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-mail: info.fendt@agcocorp.com
Telefoon: 08342 / 77-0
Telefax: 08342 / 77-220

U bereikt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail op DataPrivacy@agcocorp.com of per post op ons postadres met de toevoeging 'T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming'.


2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens via de browser

U kunt onze internetpagina's in principe bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk informatie in de serverlogbestanden die via de browser worden doorgegeven, indien dit niet door u is gedeactiveerd. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen laten zien en de stabiliteit en veiligheid te kunnen waarborgen (juridische grondslag is art. 6 lid 1, punt f AVG):

 • Taal en versie van de browsersoftware.
 • Browser
 • Besturingssysteem en gebruikersinterface
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waar de aanvraag vandaan komt
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • IP-adres


3. Bijzondere functies van de internetpagina's

Onze internetpagina's bieden u verschillende functies. Bij het gebruik van die functie worden door ons persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Hieronder geven wij aan wat er met deze gegevens gebeurt:Newsletter:
De in het aanmeldformulier van onze newsletter door de gebruiker ingevoerde gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze newsletter, waarin wij informatie verstrekken over al onze diensten. Wij sturen u na aanmelding een bevestigingsmail, waarin zich een link bevindt die u moet aanklikken om de aanmelding voor onze newsletter te voltooien (double opt-in). . Na uw bevestiging slaan wij de door u ingevoerde gegevens op ten behoeve van de toezending van de newsletter (juridische grondslag is art. 6 lid 1, punt a AVG). U kunt zich te allen tijde voor de newsletter afmelden door op de link Afmelden te klikken.


Wij wijzen u er op dat wij bij verzending van de newsletter uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde tracking pixels, kleine grafische afbeeldingen die uit één pixel bestaan. Voor de evaluaties koppelen wij de onder punt 2 genoemde gegevens en de tracking pixel aan een individuele ID. Met de aldus verworven gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op om de newsletter op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij leggen wij vast wanneer en waar (op basis van uw IP-adres) u onze newsletter leest en concluderen daaruit hoe wij onze newsletter voor u kunnen verbeteren.


Dergelijke tracking is ook niet mogelijk wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de newsletter niet volledig aan u weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Wanneer u de weergave van afbeeldingen handmatig toestaat, vindt de hierboven genoemde tracking plaats.

Contactformulier:


De via ons contactformulier door de gebruiker ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor de bewerking van aanvragen die via het contactformulier binnenkomen (juridische grondslag is art. 6 lid 1, punt b AVG). Nadat de bewerking van de aanvraag is voltooid, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, mits er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan.

Carrière – solliciteren (onlinesollicitaties):


De in het kader van een onlinesollicitatie middels invoer door de gebruiker verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor een mogelijke motivatie voor een dienstverband en worden uitsluitend voor dat doel verwerkt of gebruikt. Met de invoering van uw gegevens verklaart u dat u akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de volgende rechtspersonen:

 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf

(Juridische grondslag voor het doorgeven en bewerken van uw sollicitatie is uw toestemming)

Fendt-voertuigconfigurator:

Door middel van de Fendt-voertuigconfigurator hebt u de mogelijkheid verschillende Fendt-voertuigen te configureren en deze configuraties online op te slaan. Hierdoor is het mogelijk uw configuraties op een later tijdstip opnieuw op te vragen.


Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u zich aanmelden. De opgave van een e-mailadres is daarbij verplicht. Andere persoonsgegevens kunnen worden opgegeven en later worden gewijzigd, maar zijn optioneel. Na de aanmelding wordt aan de gebruiker een wachtwoord toegestuurd op het opgegeven e-mailadres (juridische grondslag is art. 6 lid 1, punt b AVG).


Indien u uw wachtwoord voor de Fendt-voertuigconfigurator vergeten bent, bestaat de mogelijkheid u dit opnieuw via de functie 'Wachtwoord vergeten' te laten toesturen. Daartoe is het nodig het e-mailadres in te voeren waarmee u zich voor de Fendt-voertuigconfigurator hebt aangemeld.


De gegevens die in het kader van de functie 'Wachtwoord vergeten' worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de hernieuwde toezending van vergeten wachtwoorden.

4. Doorgeven van gegevens / doelbinding

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit voor ons voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen, in het bijzonder voor de afwikkeling van een gesloten overeenkomst, noodzakelijk is. Bij het beschikbaar stellen van onze website geven wij uw gegevens ook door aan de met deze taak belaste dienstverleners (bijv. hostingpartner, -bureau enz.), die persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op instructie van ons verwerken. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derden vindt behoudens voor de genoemde doelen van contract- en betalingsafwikkeling uitsluitend met uw toestemming plaats.


Wanneer u aan ons persoonlijke gegevens in het kader van een aanvraag of op grond van een uitdrukkelijke toestemming beschikbaar stelt, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel dat door de aanvraag of toestemming wordt afgedekt. Met uw toestemming en tot vervulling van het doel kunnen uw persoonsgegevens binnen de AGCO-groep en ook aan regionale verkooppartners worden doorgegeven. U kunt via de link www.fendt.com/Händlersuche altijd opvragen wie de voor uw regio verantwoordelijke verkooppartner is of daarover bij ons navraag doen.


Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang opslaan als dit voor het beoogde doel van gegevensverzameling noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. Met uw te beschermen belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden. Als de ontvangers van gegevens zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, waar het toepasselijke recht niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming waarborgt als in uw eigen land, nemen wij maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming op een andere wijze te waarborgen.

Meer informatie over gegevensbescherming binnen de AGCO-groep is ook te vinden in onze algemene privacy policy.


5. Statistische evaluatie van bezoeken aan onze internetpagina's

De volgens punt 2 via uw webbrowser doorgegeven gegevens gebruiken wij ook voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.

Google Analytics:


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. 'cookies', tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Maar in geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die mede de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben gesloten, eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten jegens de eigenaar van de website te leveren.

Google geeft aan dat het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres niet met andere gegevens van Google wordt samengevoegd.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware op de juiste wijze in te stellen; maar wij wijzen u er op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google worden vastgelegd en door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware op de juiste wijze in te stellen; maar wij wijzen u er op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google worden vastgelegd en door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, waardoor een koppeling aan personen kan worden uitgesloten. Indien aan de via u verzamelde gegevens personen worden gekoppeld, wordt deze koppeling dus meteen uitgesloten en worden de persoonsgerelateerde gegevens daarmee onmiddellijk verwijderd

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter inrichten. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens in de VS terechtkomen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1, punt f AVG.


Informatie externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, privacyoverzicht: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

etracker:

Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (http://www.etracker.com) gegevens over marketing- en optimaliseringsdoelen verzameld en opgeslagen. Vanuit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat de internetbrowser wordt herkend. De met de eTracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem samengevoegd. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst bezwaar worden gemaakt.

Sluit mij uit van de eTracker-telling:Ik ben het niet eens met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens met etracker op deze website.


Wij gebruiken eTracker om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter inrichten. De verzamelde gegevens worden langdurig opgeslagen en gepseudonimiseerd geanalyseerd. Juridische grondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1, punt f AVG.

Informatie externe aanbieder: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. Juridische grondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1, punt f AVG.

6. Externe content

Enkelvoudige links naar socialmediakanalen

Onze internetpagina's stellen enkelvoudige links naar internetpagina's van socialmediakanalen beschikbaar. Uitwisseling van gegevens met de socialmediakanalen vindt alleen plaats wanneer u op de knop met het desbetreffende symbool (bijv. de 'f' van Facebook) klikt. Wanneer u op een dergelijke knop klikt, verschijnt er een pagina van het socialmediakanaal in een pop-upvenster en u bevindt zich daarmee op de internetpagina's van het desbetreffende socialmediakanaal. De bepalingen van het desbetreffende socialmediakanaal gelden dan.

Social plug-ins, socialmedia-aanbod

Op onze internetpagina's worden zgn. social plug-ins of content van de volgende sociale netwerken gebruikt of opgenomen (in het hiernavolgende de 'sociale netwerken' te noemen). Wij zijn bovendien online aanwezig op sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen daar over onze diensten te kunnen informeren. Bij het opvragen van de desbetreffende netwerken en platforms gelden de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van de desbetreffende kanalen.

Indien in het kader van onze privacyverklaring niet anders wordt vermeld, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover zij met ons binnen de sociale netwerken en platforms communiceren, bijv. bijdragen schrijven ten behoeve van onze onlineaanwezigheid of ons berichten toesturen. Voor het overige gelden de volgende specifieke instructies:

Facebook:

Wij gebruiken het sociogram en andere plug-ins van Facebook ('Facebook-plug-ins') van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ('Facebook'), die deze website met het sociale netwerk van Facebook verbinden om content van Facebook op onze website weer te geven. Meer informatie over de werking en het uiterlijk van Facebook-plug-ins is te vinden op http://developers.facebook.com/plugins.

Met de activering (zie punt 4.2) van de Facebook-plug-ins bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De content van Facebook-plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens door uw browser aan Facebook doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u de Facebook-plug-ins aanklikt of niet. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook op deze wijze verzamelt. Volgens de huidige stand van onze kennis gaat het om de volgende gegevens:

 • bezochte pagina op onze website, die de Facebook-plug-in bevat
 • de algemeen via uw browser doorgegeven gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip)
 • bij geregistreerde en aangemelde Facebook-gebruikers, de betreffende Facebook-ID

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer zijn te vinden in het gegevensbeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van eventuele gebruikersprofielen, waarbij u zich tot Facebook moet wenden om daadwerkelijk bezwaar te maken. Juridische grondslag voor het gebruik van de Facebook-plug-in is art. 6 lid 1, punt f AVG.

Wanneer u lid van Facebook bent en niet wilt dat Facebook via onze aanwezigheid op internet gegevens over u verzamelt en aan uw bij Facebook opgeslagen lidgegevens koppelt, moet u zich voorafgaand aan uw onlinebezoek aan ons bij Facebook afmelden en eventueel bestaande cookies van Facebook verwijderen. De Facebook-plug-ins kunnen bovendien met behulp van add-ons voor de eigen browser worden geblokkeerd. Meer informatie hierover vindt u op de add-onpagina's van uw browser.

YouTube:

Voor de weergave van onze video's maken wij gebruik van de videodienst YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ('YouTube').

Om een zo uitgebreid mogelijke bescherming van uw gegevens te kunnen waarborgen, gebruiken wij technische oplossingen op basis waarvan overdracht van gegevens naar YouTube alleen maar kan plaatsvinden na activering vooraf door u. Pas nadat u deze gedeactiveerde plug-ins hebt geactiveerd door op onze website op de knop 'Social media activeren' te klikken, verklaart u zich akkoord met de overdracht van de in het hiernavolgende vastgestelde gegevens naar YouTube. Door nog eens te klikken kunt u dan bijv. een video starten, een aanbeveling binnen het desbetreffende sociale netwerk doorgeven enz. Wanneer u tijdens het gebruik van onze internetpagina's al bij een sociaal netwerk bent aangemeld, wordt niet nog eens regelmatig een aanmelddialoogvenster weergegeven.


Door op de knop 'Social media activeren' te klikken geeft u aan ermee in te stemmen dat de in het hiernavolgende vastgestelde gegevens aan YouTube worden doorgegeven.

U kunt uw instemming te allen tijde voor de toekomst herroepen door op de knop 'Social media deactiveren' te klikken.

Indien YouTube-video's in onze website zijn opgenomen en u YouTube hebt geactiveerd zoals hiervoor beschreven, wordt de inhoud van de ingebedde video door YouTube direct aan uw browser doorgegeven. Tegelijkertijd worden bepaalde gegevens door uw browser aan YouTube doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u de video aanklikt of niet. Juridische grondslag voor het gebruik van YouTube is art. 6 lid 1, punt f AVG. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die YouTube op deze wijze verzamelt. Volgens de huidige stand van onze kennis gaat het om de volgende gegevens, in het bijzonder voor de weergave van de ingebedde YouTube-video's:

 • bezochte pagina op onze website, die de video bevat
 • de algemeen via uw browser doorgegeven gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijdstip)
 • bij geregistreerde en aangemelde YouTube- of Google-gebruikers, uw Google-ID U kunt ingebedde

YouTube-video's ook door middel van browser add-ons verbergen, zodat er via YouTube geen gegevens worden verzameld.

Google Maps:
Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij interactieve kaarten direct in de website aan u weergeven en u het comfortabele gebruik van de kaartenfunctie bieden.


Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgevraagd. Bovendien worden de onder punt 2 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount voor u heeft aangemaakt via welke u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wilt dat uw profiel aan uw Google-account wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de vraag afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor het leveren van op de vraag afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot Google moet richten om daadwerkelijk bezwaar te maken.


Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de plug-inaanbieder is te vinden in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten dienaangaande en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Juridische grondslag voor het gebruik van Google Maps is art. 6 lid 1, punt f AVG.

Instagram:

Binnen ons onlineaanbod kunnen functies en content van de dienst Instagram worden opgenomen, welke worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hiertoe kan bijv. content behoren zoals foto's, video's of teksten en knoppen, waarmee gebruikers te kennen kunnen geven dat zij de content of de makers van de content 'leuk' vinden of waarmee zij zich op onze bijdragen kunnen abonneren. Indien de gebruikers lid zijn van het platform Instagram, kan Instagram de oproep van de hierboven genoemde content en functies toewijzen aan de zich daar bevindende profielen van de gebruikers. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

WhatsApp:

Indien u zich abonneert op onze Fendt WhatsApp-newsfeed, verwerken wij uw mobiele telefoonnummer uitsluitend in het kader van uw toestemming, die u ons met het abonneren op de Fendt-newsfeed door middel van het toesturen van het woord 'START' verleent. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen door het woord 'STOP' aan de WhatsApp-newsfeed toe te sturen. In het kader van de WhatsApp-newsfeed wordt uw mobiele telefoonnummer door onze aanbieder van technische diensten WhatsBroadcast GmbH verzameld en verwerkt. Verwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van de door u bij het abonneren verleende goedkeuring. Genoemde aanbieder zal deze gegevens uitsluitend gebruiken om de Messenger-dienst te bedienen en onze bijdragen te verzenden. Hij zal deze gegevens niet evalueren. WhatsBroadcast GmbH is een zelfstandige Duitse dienstverlener en behoort niet tot de WhatsApp-groep. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van WhatsBroadcast onder https://www.whatsbroadcast.com/de/datenschutz/.

In dit verband wordt uw telefoonnummer ook aan WhatsApp, Inc doorgegeven en gekoppeld aan uw WhatsApp-account. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service. Het doorgeven van uw telefoonnummer vindt uitsluitend plaats ten behoeve van het abonneren op en gebruik van onze Fendt WhatsApp-newsfeed.

Andere externe content:

Adobe Typekit:
Op onze internetpagina's maken wij gebruik van het lettertype 'Myriad pro' uit de 'Adobe Typekit' van Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. In het kader van het leveren van de Typekit-dienst worden geen cookies geplaatst of gebruikt om het lettertype beschikbaar te stellen. Juridische grondslag voor het gebruik van Adobe Typekit is art. 6 lid 1, punt f AVG.


De volgende informatie wordt door Adobe voor het leveren van de Typekit-dienst vastgelegd:

Voor het leveren van de Typekit-dienst kan Adobe informatie over de lettertypen vastleggen die op onze server beschikbaar wordt gesteld. De informatie wordt gebruikt voor afrekening en voor het naleven van voorschriften en kan het volgende omvatten:


 • beschikbaar gestelde lettertypen
 • ID van de tekenset
 • account-ID
 • dienst die de lettertypen beschikbaar stelt (bijv. Typekit of Edge Web Fonts)
 • toepassing die om de lettertypen vraagt (bijv. Adobe Muse)
 • server die de lettertypen beschikbaar stelt (bijv. Typekit-server of Enterprise CDN)
 • hostnaam van de pagina waarop de lettertypen worden geladen
 • de tijd die de webbrowser nodig heeft om de lettertypen te downloaden
 • de tijd vanaf het downloaden van de lettertypen met de webbrowser tot het gebruik van de lettertypen

Meer informatie over de privacybepalingen van de tool is te vinden onder de volgende link: http://www.adobe.com/de/privacy/typekit.html

7. Informatie over het gebruik van cookies

Op onze internetpagina's maken wij deels gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. U kunt uw browser zelf volgens uw wensen zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies, dat u van geval tot geval kunt beslissen of u cookies toestaat, dan wel dat u cookies principieel toestaat of principieel uitsluit. Cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet, bijv. om te herkennen dat uw pc al eerder met een bepaald internetaanbod verbonden was (permanente cookies) of om het laatst bekeken aanbod op te slaan (sessiecookies). Wij gebruiken cookies om u meer gebruikerscomfort te bieden. Om onze comfortfuncties te gebruiken, raden wij u aan cookies voor ons internetaanbod toe te staan. Meer informatie over onze cookierichtlijnen is te vinden onder de volgende link: http://www.agcocorp.com/cookies.html

8. Gegevensveiligheid en gegevensbescherming, communicatie via e-mail

Uw persoonsgegevens worden dankzij alle technische en organisatorische mogelijkheden zo opgeslagen dat zij niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie via e-mail kan de volledige veiligheid van gegevens niet door ons worden gewaarborgd, zodat wij u bij informatie met een hoge geheimhoudingsbehoefte aanraden gebruik te maken van de gewone post.

9. Uw rechten

U hebt jegens ons de volgende rechten ten aanzien van de u betreffende persoonsgegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie of verwijdering
 • Recht op inperking van de verwerking
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt uw schriftelijke vragen richten aan onze aan het begin van dit document genoemde contactmogelijkheden.

U hebt bovendien het recht bij een toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming uw beklag te doen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast. (Stand: 25-5-2018)