360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

De Fendt Rogator: synoniem voor comfortabele gewasbescherming.

Pomp met hoge capaciteit

Een centrifugaalpomp met een zelf aanzuigende eenheid (optie) en een debiet van 785 l/min, aangedreven door de loadsensing-hydrauliek van de trekker of door on-board loadsensing-hydrauliek, verzorgt alle hydraulische componenten van de installatie. De constante volumestroom van de centrifugaalpomp voorkomt pulsaties in de leidingen en garandeert de grootst mogelijke nauwkeurigheid bij het opbrengen van middel. Extra slangen en een overdrukventiel, die bij membraanpompen moeilijk te reinigen zijn, ontbreken. Regeling van de opgebrachte hoeveelheid vindt – snel en energiezuinig – plaats via het pomptoerental. De pomp verpompt alleen de voor het spuiten benodigde hoeveelheid vloeistof plus de voor de roerinstallatie opgegeven hoeveelheid. Zo reageert de Rogator 300 perfect als de op te brengen hoeveelheid vloeistof en/of de rijsnelheid verandert.

Compromisloze betrouwbaarheid

Onze onderhoudsarme pomp staat garant voor een grote mate van inzetbaarheid en lage bedrijfskosten. Via de 3''-aanzuigleidingen is snel en probleemloos vullen mogelijk. Het overzichtelijke, logisch ingedeelde OptiFlow-bedieningscentrum, met goed afleesbare monitor, stuurt alle ventielfuncties aan en maakt het de gebruiker gemakkelijk om de veldspuit te vullen. Zelfs met handschoenen aan is het bedieningscentrum goed te bedienen. Een elektronische vulpeilindicator maakt controle van de automatische vulwijzen op het vulstation of in de cabine mogelijk.

OptiFlow-bedieningscentrum, voor het comfortabel aansturen van alle functies tijdens het vullen.

Elektrische kogelkranen zorgen voor nog meer comfort en veiligheid, zoals beveiliging tegen overvulling.

Comfortabele, intuïtieve en veilige bediening, ook als beschermende kleding wordt gedragen.

Veilig en gemakkelijk vullen, korter stilstaan.

De doorstroming door de vultrechter van 60 liter is maximaal 200 l/min. Ook grote hoeveelheden kristallijn product – maximaal 33 kg/min – kunnen snel en gemakkelijk worden opgelost. De vultrechter kan vanaf een aangename hoogte worden gevuld. Met behulp van de gasdrukveren kan de trechter gemakkelijk worden in- en uitgeklapt. Dankzij de fustenreiniger komt al het middel in de machine terecht.

OptiFlow bedieningscentrum

Alle ventielfuncties die nodig zijn voor het vullen en mengen kunnen zowel vanuit het OptiFlowbedieningscentrum op het vulstation als vanuit de cabine worden bediend. Het automatisch vulsysteem (optie) stopt exact bij het aantal liters dat de gebruiker heeft ingevoerd – ook als twee verschillende hoeveelheden zijn opgegeven, bijvoorbeeld voor water en voor gewasbeschermingsmiddel. Het systeem garandeert dat zich op elk moment een homogene vloeistof in de tank bevindt en voorkomt overvulling.

Meteen de juiste concentratie

De permanente circulatie via de 1-inch spuitleiding, die plaatsvindt zodra de centrifugaalpomp ingeschakeld wordt, brengt het opgeloste middel direct bij de spuitdoppen, ook indien die afgesloten zijn. Vanaf de eerste meter brengt u de juiste hoeveelheid en concentratie middel op. Voor het reinigen van de doppen zet u korte tijd de zuigkant van de pomp om naar de schoonwatertank en schakelt u de doppen kort in. Dat is een zekere en effectieve methode om de vorming van afzettingen in spuitleiding en doppen te voorkomen. Gemakkelijk, snel en zeker – comfortabel vanaf de bestuurdersstoel.

Comfort voor de gebruiker

De royaal uitgevoerde en gemakkelijk te openen beschermkappen van de Rogator 300 bestaan uit hetzelfde HDPE-materiaal als de tank. Extreem gladde, ‘glasachtige’ oppervlakken voorkomen dat zich materiaal aanhecht en laten zich gemakkelijk reinigen. Persoonlijke beschermingsmiddelen en doseerhulpen kunnen veilig worden ondergebracht in de doordacht aangebrachte, dichte opbergvakken. Dit voorkomt dat ze in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen of tankinhoud. Reinigen is dus niet nodig. De capaciteit van de hydraulische roerinstallatie is vanaf de terminal instelbaar. De roerinstallatie wordt bij een tankinhoud kleiner dan 200 liter automatisch uitgeschakeld, waardoor wervelingen in de vloeistof worden voorkomen. U dient het middel exact toe – tot op de laatste druppel.

Vultrechter met grote capaciteit, voor snel doseren en korte vultijden.

Afgesloten opbergvakken voor uw persoonlijke beschermingsmiddelen. Houden uw uitrusting steeds droog en schoon.

De volgende stap naar uw Fendt Rogator 300