En visjon er realitet

Fendt er ikke bare et navn, Fendt er en overbevisning. For med Fendt traktorer og høstemaskiner oppnår bønder og entreprenører sine mål raskere og med mer inntjening. Derfor er det vårt daglige mål å oppfylle, eller til og med å overgå, de høye kravene til våre kunder, og å hjelpe dem til suksess, der hvor det begynner: i skjæringspunktet mellom himmel og jord, hvor naturen og landbruksteknisk kunnskap møtes. Her tjener Fendt-brukere direkte på den effektive teknologien for å gi bedre økonomi – rentabilitet og bærekraftighet – for produksjon av næringsmidler og for, naturlige råstoffer og energi.

Historien bak navnet

Historien bak navnet står symbolsk for Fendt-verdier og gjenspeiles i logoen. I enkle bilder beskrives de oppgavene som Fendt ser for seg, og hva som driver selskapet fremover. Fendt bidrar til bærekraftig vekst i grenseområdet mellom himmel og jord. I dette grenseområdet møter naturelementene jord, sol og vann to forutsetninger for å lykkes: Bondens kunnskaper ervervet gjennom generasjoner, og de tekniske, innovative produktene vi utvikler, produserer og leverer. Himmelen står for visjoner, jorden for soliditet og nære kunderelasjoner. Den fjerne horisonten viser til de langsiktige målene. Produktene fra Fendt er som skapt for store arealer og store oppgaver.

Mosaic

Fendt står for bærekraftige verdier: Yteevne. Effektivitet. Innovasjon.

 • Mosaic

  Fendt står for bærekraftige verdier: Yteevne. Effektivitet. Innovasjon.

 • Mosaic

  Fendt tilbyr ledende produkter, for å gjøre landbruket vellykket.

 • Mosaic

  Himmelen står for våre visjoner, jorden for våre røtter og vår jordnærhet.

 • Mosaic

  Den nye Fendt står for veksten i skjæringspunktet mellom himmel og jord.

Historien bak logoen

Med åpningen av et nytt fabrikkanlegg den 28. september 2012 tok Fendt et stort steg mot nye muligheter for å styrke den internasjonale virksomheten og merkevarebyggingen. I denne sammenhengen fikk den velkjente logoen en ansiktsløftning. Den tar Fendt's suksesshistorie inn i en ny æra.

1930 - 1960

Merkevaren Fendt signaliserer vilje til endringer – uten å glemme arven og de verdier som ligger bak. Fendt tilpasset seg tidlig til det internasjonale markedet.

Den legendariske Dieselroß med den tyske bokstaven “ß“ og tilføyelsen “Schlepper” ble erstattet med bokstavene "ss" flere år senere for bedre lesbarhet i andre land. Tilføyelsen "tractor" på engelsk rundet av overgangen mot det internasjonale

1960 - 2012

Engelske produktnavn, slik som Farmer-serien, er bevis på den internasjonale satsingen – og interessen for Fendt-produkter på 1950-tallet. På en utstilling viste Fendt en stor klode med en traktor på toppen. Symbolikken bak den idéen er enda mer relevant i dag enn den gangen. Historien og selvbildet bak merkevaren Fendt er derfor å møte dagens utfordringer uten å bli diktert av tidsånden eller raskt skiftende ideer.

Siden 2012

Den trapesformede formen på bokstavene i Fendt-logoen ble bare litt endret. Bokstavene F, E og D ble omarbeidet for bedre lesbarhet. De velkjente parallelle, senere bølgede, doble grønne linjene tjente som grunnlag for fargene. Resultatet var et stilrent, kraftig bilde: Jordens krumning med en soloppgang. Som en del av Fendt-kloden fra 50-tallet. Igjen, Fendt forener fortiden med et gigantisk steg inn i fremtiden: "Den nye Fendt står i horisonten – i grenseområdet mellom himmel og jord. Der møtes elementene jord, sol, vann og luft våre kunders store faglige kunnskaper og de høyteknologiske produktene fra Fendt. Himmelen står for våre visjoner, innovasjoner og fremtidsutsikter, jorden for våre røtter, soliditet og nære kunderelasjoner."

Også vi er Fendt!

I fellesskap fører vi Fendt framover. I alle våre anlegg går medarbeiderne til Fendt daglig inn for at Fendt traktorer skal være de beste.Det skriver vi på vår fane, og det er ansiktet vi viser utad – som representant for Fendt.

Hvorfor ansikter i stedet for traktorer?

Hver kunde har bestemte krav eller en bestemt forestilling. Derfor står personene med sitt ansikt og sine utsagn helt i fokus, som stedfortredende for landbruk, førere, fans, kommunal drift eller entreprenører, som vet nøyaktig hva de trenger. De overbevises av dem, det de gjør. Og her er Fendt alltid den enkle, helt klare løsningen. Det vil vi vise med ansikter til Fendt-førere fra hele verden. Fordi Fendt kjenner til behovene og oppfyller dem – med nye praktiske gjennomtenkte ideer.
Understrekes med: Jeg kjører Fendt.

Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

Produksjonsfilosofi

Med starten av Fendt ahead²-prosjektet, setter Fendt et klart mål: Å sette verdens mest moderne, mest effektive og mest fleksible fabrikknettverk for traktorer i drift i Marktoberdorf og Bäumenheim innen utgangen av prosjektperioden. For å nå dette målet, gjorde selskapet mer enn bare å oppføre noen store bygninger. Alle prosesser, IT-systemer, samt de grunnleggende elementene i produksjonsteknologien ble revurdert og optimalisert fra begynnelse til slutt. Fendt-traktorer blir nå produsert i henhold til helt nye aspekter for å sikre en best mulig kundeorientering, kvalitet, bærekraft og effektivitet.

Den sentrale Fendt produksjonsfilosofi

 • Optimal logistikk i produksjonen: En traktor er satt sammen av cirka 10.000 komponenter. I henhold til strømningsprinsippet, kommer så å si alle komponenter direkte til produksjonsområdet, uten omveier, og blir umiddelbart montert i henhold til den individuelle kundeordre.
 • Partiproduksjon: Alle Fendt-seriene produseres på kun ett samlebånd. Montering i "partier" tillater produksjon av traktorer i en fri blanding.
 • "Pull" produksjon:"Push-pull"-strategi for produksjon skaper kontinuerlige kunde - leverandørforhold innenfor produksjonen, slik at kundefokus praktiseres integrert i produksjonsprosessen.
 • Synkronisert med kundene:Produksjonen er tydelig tilpasset kundenes behov. Den høye fleksibiliteten i fabrikknettverket sikrer en mer pålitelig tilførsel.

Den passende formen for den perfekte funksjonen

Med Fendt ahead² prosjektet, er produksjonsområdet hos Fendt mer enn doblet. Cirka 85.000 m2 med nye produksjonslokaler gir plass for produksjon og montering i henhold til "Lean manufacturing". Dette prosjektet ga Fendt en unik mulighet til å tilpasse det nye bygget til optimaliserte produksjonssekvenser- og prosesser. I Bäumenheim er det satt opp en produksjonshall på 5000 m2 for sveising av førerhus. Hjertet i Fendt ahead² prosjektet i Bäumenheim er den nye monterings- og logistikkhallen på 16.000 m2. Fendt-anlegget i Bäumenheim er nå i posisjon til å møte kundenes krav fra Marktoberdorf med et svært effektivt og fleksibelt produksjonsnettverk.

Fendt-ånden for individuelle Fendt-løsninger

Tanken bak – og praksisen for hele produksjonsområdet er blitt utviklet på et globalt nivå. Visjon og klare prinsipper var fundamentet i planleggingen av verdens mest moderne produksjonsanlegg for traktorer. Fendt orientert seg mot produksjon av biler og andre nyttekjøretøy, og utviklet fra dette en egen banebrytende ny filosofi for produksjon, som tar de spesielle kravene til landbruksnæringen med i betraktningen. Kunnskap, erfaring og nye ideer fra høyt kvalifiserte medarbeidere inngikk som viktige bidrag i omstruktureringen i alle produksjonsområder. Lidenskapen hos de menneskene som står bak merkevaren Fendt, forvandlet de første konseptene til virkelighet. I dag – enda mer enn noen gang før: Fendt står selv for innovative produksjonsprosesser i landbruksmaskinbransjen.

IT som ryggrad

Med utvidelsen av Fendt's produksjonsanlegg, har hele IT- infrastrukturen også blitt fornyet. Det forrige systemet blir erstattet av de nyeste SAP-systemer innen alle områder. I dag sikrer moderne løsninger innen serverteknologi jevne prosesser, fra ordreinngang til levering av traktorer, og fra bestilling til betaling. IT danner dermed ryggraden for alle prosesser i alle områder hos Fendt.
Utvidelsen av IT-infrastrukturen gir nye dimensjoner innen sikkerhet og fleksibilitet for hele produksjonsprosessen. Dette gir absolutt stabilitet, som er grunnlaget for pålitelige daglige prosesser innen hele bedriften. Videre har det nye IT-systemet potensiale til å gi ytterligere fremtidige utvidelser for tilleggsfunksjoner.

Integrert i AGCO-konsernet

Fendt har nå en fullt integrert løsning i den globale dataverden innen AGCO Corporation. Trinn for trinn, snart vil alle produksjonssteder i selskapet være utstyrt med de samme IT-systemene. Fendt spiller her en ledende rolle. Etter den globale implementeringen av systemene i hele konsernet vil all kommunikasjon og forhandlinger fra et sted til et annet være mye lettere, siden det vil snakkes et felles språk.

Innovasjonsånd er drivkraften!

Fendt har et ultramoderne utviklingssenter. Her er det fremtidsrettet teknologi for forskning, utvikling og testing. Antall ansatte er økt med mer enn en 30 prosent de siste årene. Fendt har foretatt betydelige investeringer innen utvikling av elektroniske systemer. Unikt i bransjen i dag er "3D Virtual Reality Centre": Det lar Fendt se utforming, nøyaktigheten av komponenters og delers passform samt eventuelle monteringsprosedyrer på et svært tidlig stadium. Flytting av utviklingsprosessen inn i den virtuelle verden gir raskere og bedre utvikling av nye teknologier.

Mer rom for Fendt forskning og utvikling

En ny bygning for Research & Development har plass til cirka 120 ekstra ansatte. Følgelig har antall Fendt-ingeniører økt med 30 prosent – til ca. 400. Med kompetanse, ekspertise og en uttalt innovativ ånd, fortsetter Fendt Research & Development å utvikle topp produkter til fordel for bønder og entreprenører rundt om i verden.

Topp produkter for kundens nytte

Den kontinuerlige utviklingen av fremtidsrettede produkter er en garanti for suksess for merkevaren Fendt. Fendt tilbyr topprodukter i ethvert segment. For Research & Development, har fokus alltid vært på å forsyne markedet med produkter som setter kunden først. Fendt traktorer, som ligger i premium-segmentet, er praksisorienterte og tilpasset markedets behov. Styrt av kreativ innovasjon, har Fendt våget å presentere ukonvensjonelle teknologiske løsninger – gang på gang. Svært ofte har disse vist seg å sette nye standarder i bransjen.

Ved hver utvikling står kundenytten på førsteplass

Fendt's produkter er praksisorienterte, økonomiske, og til tross for økende teknisk kompleksitet, likevel enkle å betjene. Fendt tilbyr topprodukter i ethvert segment. Økt effektivitet og miljøvennlige løsninger preger fremtiden for jordbruket. Ukonvensjonelle nyvinninger har også potensiale til å sette nye, høye standarder i landbruksnæringen og gi positive effekter på lang sikt. Topp design, topp teknologi og topp effektivitet er grunnlaget for perfeksjon av Fendt's produkter. Kontinuerlig utvikling av fremtidsrettede produkter er Fendt's garanti for suksess.

Bærekraft med helhetlig tilnærming

Som en landbruksutstyrsprodusent, tar Fendt ansvar for miljøet og naturen: Dette er grunnlaget for bærekraftig landbruk. Helhetlig tenkning og handling er en selvfølge hos Fendt. For både produksjon og produkter fortsetter Fendt å arbeide med innovative løsninger som gir store fordeler for miljøet, naturen og samfunnet rundt.

Innta en rolle i selskapet

Som den største arbeidsgiveren i regionen, spiller det sosiale miljøet en betydelig rolle for Fendt. I flere tiår har Fendt bidratt til en arbeidsstue for funksjonshemmede i Marktoberdorf, der arbeidet består i håndtering av markedsføringsmateriell. Fendt gir betydelig støtte til tiltak for ungdom i landbruket.

Bærekraftige produkter begynner i dannelsen og bevises ved bruk

Allerede under utviklingen av et Fendt-produkt, settes fokus på materialer som kan gjenvinnes eller avhendes på en miljømessig forenelig måte. Videre har alle motorene vi benytter miljøvennlig SCR-teknologi og bransjens beste drivstoffeffektivitet. Fendt har også lavest mulig CO2-utslipp.

Miljøbevisst lakkeringsteknikk

Det nye lakkeringsanlegget er det siste eksempelet på hvordan Fendt forener effektivitet med miljøvennlig bærekraft. Lakken påføres med høyt trykk ved hjelp av roboter, og lakkforbruket er blitt sterkt redusert. De lave mengdene av gjenværende lakk fra sprøytetåken anvendes til for eksempel veggmaling. Alt avløpsvann fra fabrikken renses. Dette har slik kvalitet at det gjenbrukes i visse prosesser. En betydelig mengde energi gjenvinnes ved å sende den varme avtrekkslufta fra lakkeringsanlegget tilbake til inntaksluften via en roterende luft-til-luft-varmeveksler. Takket være regenerativ termisk etterbrenning, er det bare vanndamp som slippes ut i miljøet.

Kvalitet

Kontrollert oppnådd kvalitet

Fendt står for høy kvalitet. For å holde løftet om jevn, høy kvalitet til kundene, tilstrebes det kontinuerlig produksjon av perfekte traktorer. Kvalitetskontrollen pågår daglig, hele tiden – og uten avbrudd. Før en traktor forlater fabrikken, er den testet i ulike “Quality Gates” langs samlebåndet. I tillegg møtes ledelsen og alle ansvarlige arbeidsledere tre ganger om dagen, i såkalte "Shop Floor Management Rounds" for å sammenligne produsert resultat med det planlagte. Dette skjer alltid midt i produksjonsområdet – i hjertet av produksjonssyklusen. Dette gir svært korte beslutningsveier og en ekstremt rask reaksjon.

Made in Germany

Produksjonslandet Tyskland forplikter – og gir avgjørende fordeler for premium-merkevaren Fendt. Landet har vært kjent for topp teknologi og kvalitet i flere tiår. Hos Fendt er høyt kvalifiserte eksperter på de forskjelligste felt på jobb på alle produksjonsanleggene. De gir sitt viktige bidrag til den høye kvaliteten på hvert eneste av Fendt's produkter. På anlegget i Marktoberdorf-Bäumenheim arbeider prosesspartnere på like vilkår for å møte de høye krav som er en selvfølge for Fendt. Leveringsstrukturen er hovedsakelig tysk, med en tilsvarende profesjonell infrastruktur, og gir definitiv støtte for Fendt's satsing på kvalitet. Fordi alle partnere snakker ett språk: "High-tech"

Fendt-ånden som selskapskultur

Et godt bedriftsmiljø og en god organisering er grunnlaget for Fendt-suksessen. Til syvende og sist, det er de ansatte – som jobber hardt og med et makeløst engasjement for selskapet, som er den avgjørende faktoren for suksessen. Solidaritet, lagånd og ambisjonen om et merkevarenavn og produkter i førstedivisjon er det som kjennetegner og forener hele arbeidsstyrken. Det er Fendt-ånden som utgjør selskapet. Fendt-ansatte utvikler, produserer og markedsfører alle produktene med ekte lidenskap. Og denne lidenskapen er ingen tilfeldighet: Mer enn 60 prosent av Fendt-ansatte har nære bånd til jordbruk, enten gjennom familie eller egen gård. Den dype forståelse av kundene og deres behov er derfor godt forankret i selskapet.

Kvalitet gjennom high-tech

Mosaic

Hydraulikk-testbenker – kvalitetssikring under høytrykk

De høyteknologiske traktorene fra Fendt har avanserte hydrauliske systemer. For å garantere at de komplekse systemene fungerer uten feil, blir de tunge traktorkroppene grundig testet på spesielle teststasjoner før lakkering. Det som er spesielt er at traktoren henger fritt i et transportbånd. Dette gir god tilgjengelighet for å installere alle testsensorene.

 • Mosaic

  Hydraulikk-testbenker – kvalitetssikring under høytrykk

  De høyteknologiske traktorene fra Fendt har avanserte hydrauliske systemer. For å garantere at de komplekse systemene fungerer uten feil, blir de tunge traktorkroppene grundig testet på spesielle teststasjoner før lakkering. Det som er spesielt er at traktoren henger fritt i et transportbånd. Dette gir god tilgjengelighet for å installere alle testsensorene.

 • Mosaic

  Rulle- og bremsetestbenk – effekt i full fart

  Den høye kvaliteten på Fendt-traktorene sikres gjennom ulike testprosedyrer. Den første kjøretesten foregår i en bremsetester – en "rullende landevei". I tillegg til test av Vario-transmisjonen testes også topphastigheten: 60 km/t med en egenvekt på opptil 18 tonn testes på åtte valser. Bremsene på både for- og bakaksel testes, deretter kjøres det en test av begge differensialene.

 • Mosaic

  Sluttkontroll på right-first-time-punkt

  Før en Fendt-traktor forlater fabrikken, gjennomgår den en sluttkontroll. Her bestemmes det hvorvidt traktoren oppfyller de høye kvalitetskravene. Under 2000 lux sterkt lys, kan selv de minste feil på overflater eller rørledninger oppdages.

 • Mosaic

  Høyeste grundighet fram til levering av førerhusene i Bäumenheim

  Et fremragende eksempel på den svært presise utførelsen av Fendt's førerhus – og unik i bransjen, er den automatiske monteringen av vindusrutene. Roboter påfører lim på vinduet med den høyeste nøyaktighet og monterer det på plass. Denne fremgangsmåten sikrer den høyeste kvalitet og en absolutt lekkasjesikker forbindelse. For å sikre en gjennomgående høy kvalitet, gjennomgår alle førerhusene flere tester før de forlater fabrikken. De nyeste målemetoder og anvendelser benyttes for grundig testing. Dette gjelder for eksempel alle forbindelser, så vel som utførelsen av betjeningsorganer.

Sertifikater

Sertifisert Fendt-kvalitetsstyringssystem iht. DIN EN ISO 9001

"Fendt Quality Management System" ble sertifisert av en akkreditert organisasjon, i vårt tilfelle TÜV, for første gang1995. Siden da har samsvar med de strenge kravene i DIN EN ISO 9001 vært overvåket gjennom en årlig, ekstern systemrevisjon. For å sikre at kravene kontinuerlig følges, blir disse eksterne revisjonene supplert med interne revisjoner som gjennomføres i løpet av året. Kvalitet og kundetilfredshet har alltid høyeste prioritet hos Fendt.

Sertifisert Fendt-miljøstyringssystem iht. DIN EN ISO 14001

På grunn av vår direkte kontakt med natur og landbruk, har vi alltid vært bevisst på vårt ansvar for miljøet når vi foretar beslutninger. Vår miljøsertifikat, i henhold til DIN EN ISO 14001, som vi har hatt siden mars 2000, er et bevis på dette.

Sertifisert Fendt arbeids- og helsevern-styringssystem OHSAS 18001

Den innsatsen vi legger inn i vårt "Occupational and Health Safety Management System" ble tildelt et sertifikat for overholdelse med OHSAS 18001 i april 2008. Våre aktiviteter for kvalitet, miljø, yrkesmessig og helsesikkerhet utgjør de tre pilarene i vårt "Integrated Management System".