Personvernerklæring

Vi gleder oss over ditt besøk på våre Internettsider og over din interesse for vårt foretak. Å beskytte dine personrelaterte data er et viktig anliggende for oss. Personrelaterte data er enkeltinformasjon om personlige eller faktiske forhold angående en bestemt eller definerbar fysisk person. Herunder kommer f. eks. informasjon som døpenavn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Da personrelaterte data nyter spesiell beskyttelse, blir de hos oss kun innhentet, bearbeidet og benyttet i akseptabelt omfang. Nedenfor belyser vi dette nærmere for deg.

Vår personvernpraksis er i samsvar med gjeldende personvernrettslige krav, spesielt bestemmelsene i Forbundspersonvernloven (BDSG) og Telemedieloven (TMG). Vi vil utelukkende innhente, bearbeide og benytte dine personrelaterte data for å bearbeide kontaktforespørsler. Bare hvis du på forhånd har gitt ditt samtykke, kan dine data også brukes til andre formål, som er nøye angitt i samtykket, f. eks til informasjon om tilbud pr nyhetsbrev, din søknad osv.


1. Ansvarlig sted mht. § 13 Avsn. 1 TMG / § 3 Avsn. 7 BDSG

Ansvarlig sted med hensyn til personvernrettigheter er:

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-post: info.fendt@agcocorp.com
Telefon: 08342 / 77-0
Telefaks: 08342 / 77-220


2. Anonym / Pseudonymisert bruk av Internettsider

Du kan prinsipielt besøke våre Internettsider uten å oppgi personrelaterte data. Pseudonymiserte brukerdata blir ikke kombinert med dataene til bæreren av pseudonymet. Det framstilles ikke pseudonyme brukerprofiler.


3. Spesielle funksjoner på Internettsidene

Våre Internettsider tilbyr ulike funksjoner, der bruken krever at vi innhenter, bearbeider og bruker personrelaterte data. Nedenfor forklarer vi hva som skjer med disse dataene:


Nyhetsbrev:
De data som skrives inn av brukeren på påmeldingssiden for vårt nyhetsbrev, blir av oss utelukkende brukt ved utsendelsen av dette nyhetsbrevet, der vi informerer om alle våre tjenester. Etter påmeldingen vil vi sende deg en e-post med bekreftelse. Denne e-posten inneholder en link som du må klikke på for å avslutte påmeldingen til vårt nyhetsbrev (Double-Opt-In). Nyhetsbrevet kan når som helst avbestilles ved å klikke på avmeldings-linken.


Kontaktformular:

De data som brukeren gir oss via vårt kontaktformular vil vi kun anvende ved bearbeidingen av forespørsler som kommer via kontaktformularet. Etter at bearbeidingen av forespørselen er avsluttet blir de innsamlede dataene omgående slettet, såfremt det ikke foreligger lovpålagte oppbevaringsfrister.


Karriere – søknad (Online-søknad):

De data som innhentes via input fra bruker innen rammen av online-søknader benyttes utelukkende som et mulig fundament for et arbeidsforhold og blir bearbeidet og benyttet kun med dette formålet. Ved å avlevere dine data erklærer du ditt samtykke til bearbeiding og bruk av dine data hos følgende juridiske personer:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14 D-87616 Marktoberdorf


Fendt kjøretøyskonfigurator:

Ved hjelp av Fendt kjøretøyskonfigurator kan du konfigurere ulike Fendt kjøretøy og lagre disse konfigurasjonene online. Dermed har du muligheten til å gjenkalle konfigurasjonene på et senere tidspunkt.

For å benytte denne funksjonen kreves en påmelding. Det er obligatorisk å oppgi en e-postadresse i den forbindelse. Andre personrelaterte data kan oppgis og senere endres, men det er valgfritt. Etter påmeldingen blir brukeren tilsendt et passord til den angitte e-postadressen.

Hvis du skulle ha glemt ditt passord til Fendt kjøretøyskonfigurator, er det mulig å få dette tilsendt på nytt via funksjonen „Glemt passord“. Derfor er det nødvendig å oppgi e-postadressen som du har meldt deg på Fendt kjøretøyskonfigurator med.

De dataene som innhentes innenfor funksjonen 'Glemt passord', benyttes bare til fornyet utsendelse av glemte passord.


Fendt nettbutikk:

I Fendt nettbutikk kan du kjøpe Fendt-produkter og få de kjøpte produktene levert. Her kommer transporttjenestene til DHL eller UPS inn.
Bruken av Fendt nettbutikk er prinsipielt mulig uten registrering („Sjekk ut som gjest“). For å kunne framsende den bestilte varen er følgende ytterligere personopplysninger nødvendige i forbindelse med bestilling:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • e-postadresse
 • Gate og husnummer
 • Postnummer
 • By / sted
 • Land
 • Betalingsinformasjon

Betaling ved hjelp av kreditt- eller Maestrokort skjer gjennom en ekstern tjenesteyter (wirecard).

Alternativt kan man foreta betaling ved hjelp av tjenesteyteren „sofortüberweisung.de“ og „PayPal“. I så fall blir man ledet videre til den tilsvarende betalingsformidlerens nettside. Her gjelder de derværende personvernbestemmelsene så vel som bestemmelsene om formidling av kredittverdighet (Beregning av en såk. Scoringsverdi), som kan vises på betalingsformidlerens nettsider.

For å bruke alle tjenestefunksjonene hos Fendt Shop må man registreres. Til det er det nødvendig å oppgi for- og etternavn så vel som en gyldig e-postadresse og passord. Til denne adressen vil det i forbindelse med valideringen sendes en e-post med aktiveringslink ved hjelp av „Double OPT-IN“.

Innenfor den registrerte kontoen kan brukeren legge inn ytterligere opplysninger om sin person så vel som leveringsinformasjon. Denne informasjonen kan brukeren endre til enhver tid.

Hvis adresseinformasjon er lagt inn i brukerens konto, blir denne ikke etterspurt på nytt ved senere bestillinger.

Innenfor rammen av registrering kan man valgfritt melde seg på et nyhetsbrev som informerer om nyheter, tilbud og vouchere. Påmeldingen til nyhetsbrevet kan til enhver tid tilbakekalles ved å klikke på „Avmeld“ i nyhetsbrevet.

Hvis man skulle ha glemt passordet til Fendt nettbutikk, har man mulighet til å få tilsendt disse dataene etter tidligere registrering av kontaktdata (e-postadresse) på nytt. Dataene som innhentes i forbindelse med funksjonen 'Glemt passord‘, brukes kun til å sende glemte passord på nyt.


Online-annulleringsformular (Fendt nettbutikk)

De data som er innhentet via Online-annulleringsformular vil vi kun benytte til bearbeiding av annulleringserklæringen. De innhentede dataene blir slettet etter bearbeidingen av annulleringen.


4. Videreformidling av data / øremerking

Vi videreformidler personrelaterte data til tredje part bare i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, spesielt for å avslutte en inngått avtale. Videreformidling av personrelaterte data til tredje part finner ikke sted utenom de nevnte tilfeller av avtale- og betalingsavvikling eller med ditt samtykke. Hvis du stiller til disposisjon for oss personlige data innen rammen av en forespørsel henholdsvis på grunnlag av et uttrykkelig samtykke, blir disse dataene bare brukt for det formålet som dekkes av forespørselen eller samtykket. Med ditt samtykke og for å oppfylle formålet kan dine personrelaterte data også videreformidles til regionale forretningspartnere. Den aktuelle forretningspartneren for din region kan du når som helst selv forespørre via følgende link http://www.fendt.com/dealer-search , eller forespørre hos oss. Vi lagrer dine personrelaterte data bare så lenge som dette er nødvendig for det aktuelle formålet med datainnhentingen, eller er juridisk påkrevet. Et samtykke kan når som helst tilbakekalles. Dine verneverdige interesser blir tatt hensyn til i henhold til lovens bestemmelser. Befinner datamottakeren seg i land utenfor det europeiske økonomiske området (EØS), der anvendt rett ikke garanterer samme personvernnivå som i ditt hjemland, treffer vi tiltak for å sikre et adekvat personvernnivå på annen måte.


5. Statistisk evaluering av besøkene på våre Internettsider

Vi samler, bearbeider og benytter følgende data fra oppkalling av våre Internettsider eller enkeltfiler på Internettsidene: IP-adresse; Internettside som filen er hentet fra; navn på filen; dato og klokkeslett for innsamlingen; overført datamengde og melding om resultatet av innsamlingen (såk. Web-Log). Disse tilgangsdataene benytter vi utelukkende i ikke personrelatert form for å oppnå en stadig forbedring av vårt Internettilbud og til statistiske formål.


Google-Analytics:

Våre Internettsider bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (heretter kalt Google). Google Analytics benytter diverse teknikker, bl. a. også såkalte Cookies, som blir lagret på din PC og som muliggjør en analyse av de besøkendes bruk av Internettsidene. Cookies er små tekstfiler som lagres lokalt i nettleserens hurtigbuffer hos den som besøker nettsiden. Cookies gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren. Den informasjonen om bruken av Internettsidene som Google-Analytics har samlet, blir av Google overført til servere som kan ligge i stater utenfor EU og som også kan være operert utenfor det europeiske økonomiske området (EØS). Ved aktivering av IP-anonymisering innenfor Google-Analytics’ sporingskoder for Internettsider blir din IP-adresse anonymisert av Google før overføringen. Internettsidene bruker en Google Analytics-sporingskode, som er blitt utvidet med operatoren gat._anonymizeIp();, for å muliggjøre kun en anonymisert innsamling av IP-adresser (såkalt IP-masking). På oppdrag av Internettsidens operatør vil Google bruke denne informasjonen for å evaluere ditt besøk på Internettsidene, for å sette sammen rapporter om aktiviteten på Internettsidene, og for å kunne tilby ytterligere tjenester forbundet med bruken av Internettsiden og Internett generelt overfor operatøren av Internettsiden. Den IP-adressen som ble formidlet av Google Analytics fra din nettleser blir ikke sammenført med andre data fra Google. Du kan i tillegg forhindre lagringen av data som er innsamlet gjennom Google-Cookie og gjelder din bruk av Internettsidene (inkl. din IP-adresse) hos Google, så vel som bearbeiding av disse dataene hos Google, ved å laste ned og installere den nettleser-Plug-In som finnes under følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Sikkerhets- og personvernprinsippene hos Google Analytics finnes under følgende link: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
Man kan forhindre lagring av data gjennom Google Analytics ved å klikke på følgende link. Det settes opp en Opt-Out-Cookie som hindrer framtidig lagring av dine data ved besøk på denne Internettsiden: Deaktivere Google Analytics 


etracker:

På vår Internettside blir data innsamlet og lagret for optimaliseringsformål med teknologien fra etracker GmbH. Fra disse dataene kan det framstilles brukerprofiler under et pseudonym. Til dette kan man benytte Cookies.

De dataene som er innsamlet med etracker-teknologien blir ikke, uten vedkommendes uttrykkelige samtykke, brukt til å identifisere den besøkende på Internettsidene personlig, og blir ikke kombinert med personrelaterte data om den som bærer pseudonymet. Datainnsamlingen og -lagringen kan når som helst avvises med virkning for framtida.

Vennligst klikk på nedenstående knapp for å gjøre dette:

Vennligst hold meg utenfor etracker-tellingen6. Eksterne innhold

Enkle linker til operatører av sosiale media

Våre Internettsider viser enkle linker til Internettsider tilhørende operatører av sosiale media. Datautveksling med operatører av sosiale media skjer bare hvis man klikker på symbolknappen (f. eks. „f“ for Facebook). Hvis man klikker på en slik knapp, åpnes en side hos operatøren av det sosiale mediet i et PopUp-vindu, og man befinner seg med det på Internettsidene til det aktuelle sosiale mediets operatør. Her gjelder bestemmelsene som angår operatøren av det aktuelle sosiale mediet.


Social Plug-Ins

På våre Internettsider benyttes såk. Social Plug-Ins fra følgende sosiale nettverk (nedenfor kalt „sosiale nettverk“):

 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (nedenfor kalt YouTube)


Aktivering av Social Plug-Ins

For å garantere en mest mulig omfattende beskyttelse av dine data, anvender vi tekniske løsninger som gjør at dataoverføring via Social Plug-Ins til den aktuelle operatøren av det sosiale nettverket bare kan skje etter at du på forhånd har aktivert Social Plug-Ins.

På våre Internettsider er deaktiverte Social Plug-Ins innlagt som standard. Uten din aktivering oppretter de ingen kontakt med serverne til YouTube eller andre operatører av sosiale nettverk. Først ved at man aktiverer disse deaktiverte Plug-Ins ved å klikke på knappen „Aktiver sosiale media“ på vår Internettside, gir man sitt samtykke til at nedenfor bestemte data kan overføres til de sosiale nettverkene. Etter aktiveringen setter Social Plug-Ins opp en forbindelse til det aktuelle sosiale nettverket. Med et ytterligere klikk kan man deretter f. eks. starte en video, formidle en anbefaling innenfor det aktuelle sosiale nettverket etc. Hvis man under bruken av våre Internettsider allerede er påmeldt et sosialt nettverk, vil vanligvis en ytterligere påmeldingsdialog ikke være aktuell.

Ved å klikke på knappen „Aktiver sosiale media“ gir du ditt samtykke til at de nedenfor bestemte data overføres til den aktuelle operatøren av det sosiale nettverket.

Samtykket kan til enhver tid tilbakekalles ved et klikk på knappen „Deaktiver sosiale media“.

Dataoverføring via Social Plug-Ins

Først når man har aktivert de standardmessig deaktiverte Social Plug-Ins som beskrevet ovenfor, blir det satt opp en forbindelse med serverne til det sosiale nettverket. Hver Social Plug-In overfører da data til det aktuelle sosiale nettverket. Vi har ingen innflytelse på type og omfang av data som samles inn av det aktuelle sosiale nettverket via Social Plug-In. Så langt man kan se mottar de sosiale nettverkene i alle fall informasjon om hvilke av våre Internettsider du nå og tidligere har kalt opp. Ved hver aktiverte Social Plug-In blir det ved hvert oppkall på angjeldende Internettside innsatt en Cookie med en entydig identifikasjon. Gjennom denne kan det sosiale nettverket settes i stand til å framstille en brukerprofil som i så fall kan kobles til deg om du senere skulle førstegangsregistrere deg på det sosiale nettverket.

Er du allerede påmeldt et sosialt nettverk når du besøker våre Internettsider, kan operatøren av dette sosiale nettverket muligens koble besøket til din personlige konto, så snart du aktiverer de standardmessig deaktiverte Social Plug-Ins slik det er beskrevet ovenfor. Ved bruk av Social Plug-In-funksjoner (f.eks. "Liker"-knappen, skriving av kommentar etc.) blir informasjonen om dette direkte overført fra din nettleser til det tilsvarende sosiale nettverket og lagret der. Det samme gjelder når du kaller opp Internettsiden til en operatør av et sosialt medium ved å klikke på den tilsvarende knappen med deres symbol.

Om du ikke er medlem av et sosialt nettverk, er det likevel mulig at de sosiale nettverkene etter aktivering av Social Plug-Ins samler inn og lagrer din IP-adresse og informasjon om den nettleseren du har brukt og ditt operativsystem. Omfang og formål med datainnsamlingen så vel som bearbeidingen og bruken av dataene hos de sosiale nettverkene kan du få vite mer om, sammen med informasjon om rettigheter og innstillingsmuligheter for beskyttelse av privatsfæren, ved å lese personverninformasjonen hos de respektive sosiale nettverkene. Disse kan kalles opp under følgende adresser:

Hvis du er medlem av et sosialt nettverk og vil begrense innsamlingen av data via våre Internettsider så vel som sammenkoblingen av dine brukerdata med dem som er lagret om deg hos det sosiale nettverket, bør du melde deg av det sosiale nettverket før du besøker våre Internettsider.


Adobe Typekit:

På våre Internettsider bruker vi skrifttypen „Myriad pro“ fra „Adobe Typekit“ hos firmaet Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. Det plasseres eller brukes ingen Cookies som del av Typekit-servicen for å levere skrifttypen.

Følgende Informasjon innhentes av Adobe for å levere Typekit-servicen:

For å levere Typekit-servicen kan Adobe innhente informasjon om de skrifttypene som disponeres på vår server. Informasjonen benyttes for avregning og for å samsvare med forskriftene, og kan omfatte følgende:

 • Skrifttyper til disposisjon
 • Sats-ID
 • Konto-ID
 • Tjenesten, som leverer skrifttypene (f. eks. Typekit eller Edge Web Fonts)
 • Bruken som krever de aktuelle skrifttypene (f.eks. Adobe Muse)
 • Serveren som leverer skrifttypene (f. eks. Typekit-Server eller Enterprise CDN)
 • Vertsnavnet på siden som skrifttypene lastes på
 • Tiden som nettleseren trenger for å laste ned skrifttypene
 • Tiden mellom nedlastingen av skrifttypene via nettleseren og bruken av skrifttypene

Ytterligere informasjon om verktøyets personvernbestemmelser kan du finne på følgende link: http://www.adobe.com/de/privacy/typekit.html.


7. Informasjon om bruken av Cookies

På våre Internettsider bruker vi delvis Cookies for å gjøre besøket på vår Internettside attraktiv, og for å muliggjøre bruken av bestemte funksjoner. Du kan selv innstille din nettleser etter ønske slik at du informeres om oppsettingen av Cookies, bestemme fra gang til gang om du vil akseptere Cookies, eller om du prinsipielt vil akseptere eller prinsipielt vil avvise bruken av dem. Cookies kan brukes til forskjellige formål, f. eks. for å få bekreftet at din PC allerede har hatt forbindelse med et Internettilbud (varige Cookies), eller for å lagre de siste tilbudene du har sett på (Økt-Cookies). Vi bruker Cookies for å kunne tilby økt brukerkomfort. For å kunne bruke våre komfortfunksjoner anbefaler vi deg å akseptere bruken av Cookies på vårt Internettilbud.


8. Datasikkerhet og personvern, kommunikasjon via e-post

Dine personrelaterte data blir ved hjelp av alle tekniske og organisatoriske muligheter lagret på en slik måte at de ikke er tilgjengelige for tredje part. Ved kommunikasjon pr e-post kan vi ikke garantere fullstendig datasikkerhet, slik at vi når det gjelder informasjon med stort sekretessbehov anbefaler brevpost.


9. Tilbakekalling av samtykke - datainformasjon og endringsønsker - sletting & sperring av data, endringer

Etter BDSG (tysk personvernlov) har man rett til gratis opplysninger om sine lagrede data så vel som, om nødvendig, rett til å beriktige, sperre eller slette disse dataene. Dataene slettes om ikke lovbestemmelser motsier det. Du kan til enhver tid tilbakekalle et samtykke du har gitt oss om å bearbeide og bruke personrelaterte data. Ønske om opplysninger, sletting og rettelser når det gjelder data, gjerne også forslag, kan man når som helst sende til følgende adresse:

AGCO GmbH
Datenschutzbeauftragter
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-post: DataPrivacy@agcocorp.com

Denne personvernerklæringen justeres fra tid til annen. Datoen for siste oppdatering finnes i begynnelsen av denne erklæringen. (Oppdatert: 25.08.2016)