Landbruket er i stadig forandring. Tiltakende byråkratiske hindre gjør kontorarbeidet stadig med tidkrevende og komplisert. Men det finnes et lyspunkt: FendtONE er vår løsning. Med den integrerte funksjonen Fendt Task Doc har du mulighet til å behandle den grunnleggende dokumentasjonen raskt og enkelt. Her trenger du ikke å sette deg inn i komplisert programvare, det er bare å bruke det intuitive brukergrensesnittet – som for øvrig er det samme som på traktoren.

På lag med traktoren

Fendt Task Doc gir deg en enkel innføring i automatisk dokumentasjon – og Fendt-maskinen din hjelper deg. Det oppdragsrelaterte dokumentasjonssystemet består av planleggings- og administrasjonsfunksjoner. Med FendtONE offboard-applikasjonen kan du med få klikk opprette oppdrag på kontoret eller underveis og sende disse direkte til maskinen. I tillegg gjør onboard-funksjonen Fendt Task Doc på maskinen det mulig å fullføre og dokumentere oppdrag som deretter sendes trådløst tilbake til kontoret som en rapport. Der kan du vise mer nøyaktige oppdragsdata som bearbeidede områder eller brukte tildelingsmengder. I tillegg gir en kartvisning deg oversikt over utvalgte parametere. Fendt Task Doc gjør det enklere å dokumentere tiltakene slik at du sparer tid.

For full effekt av Precision Farming

Fendt Task Doc registrerer ikke bare maskinparameterne som er klargjort av styreenheten i traktoren, men supplerer disse med posisjonsdata som klargjøres av sporfølgingssystemet hver femte meter. Dermed utgjør Fendt Task Doc grunnlaget for den delflatespesifikke styringen av tildelingsmengden Fendt Variable Rate Control, som du kan bruke til å utnytte hele potensialet til arealene.