360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Pełna moc dla - Twojego sukcesu

Fendt VarioDrive

Rewolucyjną cechą tej skrzyni biegów jest zmienny napęd na wszystkie koła z niezależnie napędzanymi osiami. Układ napędowy pracuje na zasadzie hydrostatyczno-mechanicznego rozdziału mocy. Silnik wysokoprężny napędza przekładnię obiegową. Z kolei koło koronowe napędza pompę hydrauliczną. Pompa hydrauliczna zasila następnie dwa silniki hydrauliczne — jeden silnik hydrauliczny osi przedniej i jeden osi tylnej. Oś tylna jest również napędzana mechanicznie. Układ Fendt VarioDrive zapewnia stałą trakcję.

Silnik hydrauliczny osi przedniej
Silnik wysokoprężny
Sprzęgło silnika hydraulicznego osi przedniej
Inteligentne sprzęgło napędu wszystkich kół
Silnik hydrauliczny osi tylnej
Napęd WOM
Przekładnia planetarna
Pompa hydrauliczna

Rozdział momentu obrotowego: Fendt Torque Distribution

Siła pociągowa ma decydujące znaczenie. Dzięki stałemu rozdziałowi momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią moc można skierować dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Odpowiedzialna jest za to funkcja rozdziału momentu obrotowego Fendt Torque Distribution. Moment obrotowy rozdzielany jest w ułamku sekundy. Poślizg osi przedniej powoduje automatyczne zamknięcie inteligentnie sterowanego sprzęgła wszystkich kół. Cechą szczególną zmiennego napędu na wszystkie koła jest współdziałanie osi tylnej i przedniej. Inteligentne sprzęgło wszystkich kół przenosi moment obrotowy pomiędzy osiami, gdy jest to konieczne. Moment obrotowy jest przenoszony na oś mającą przyczepność. Jeśli koła tylne tracą przyczepność, moment obrotowy jest przenoszony na oś przednią i odwrotnie.

Mały promień skrętu dzięki „efektowi wciągania w zakręt”

Układ Fendt VarioDrive ma duże znaczenie na uwrociu. Napęd na przednie koła aktywnie wciąga ciągnik w zakręt. Jest to efekt „wciągania w zakręt”. Rozwiązanie to zmniejsza promień skrętu nawet o 10%. Przy wchodzeniu w zakręt przednie koła pokonują większy dystans niż koła tylne. Rozprzestrzenianie się oleju z pompy hydraulicznej pomiędzy obydwoma silnikami hydraulicznymi powoduje automatyczny wzrost prędkości na przednich kołach.Mały promień skrętu dzięki „efektowi wciągania w zakręt”: przykładowo jedynie 6,1 m dla ciągnika Fendt 930 Vario ze standardowym ogumieniem.

VarioGrip

Wymagania poszczególnych klientów bardzo się różnią. Ze względu na to, że nie istnieją prawie żadne ograniczenia w zakresie wymagań klientów, firma Fendt oferuje szeroką gamę opcji ogumienia. Istnieje tylko jedno rozwiązanie zapewniające „maksymalną ochronę gleby, przy maksymalnym przełożeniu mocy” — Fendt VarioGrip. Układ Fendt VarioGrip umożliwia łatwe sterowanie ciśnieniem w ogumieniu podczas jazdy — wprost z kabiny. Mniejsze ciśnienie w ogumieniu zwiększa powierzchnię jego styku z podłożem. Im większa powierzchnia styku, tym więcej bieżnika na podłożu i większa powierzchnia, na której rozkładana jest masa pojazdu. Z kolei podczas jazdy na drodze konieczne jest większe ciśnienie w ogumieniu. Większe ciśnienie zapewnia mniejszy opór toczenia i minimalizuje zużycie ogumienia. Dzięki układowi VarioGrip, w porównaniu pracą w polu z oponami bez regulowanego ciśnienia, można uzyskać nawet o 10% większą siłę pociągową i o 8% większą powierzchnię, a także ograniczyć zużycie paliwa nawet o 8%.*

* Wyniki testów przeprowadzonych przez Wydział Agronomii Uniwersytetu Nauk Stosowanych Południowej Westfalii, w Soest.

Fendt Grip Assistant

Poza ciśnieniem w oponach czynnikami decydującymi o skuteczności przenoszenia mocy są wyważenie i prędkość. Nasze nowe rozwiązanie nosi nazwę Fendt Grip Assistant. Ten układ wspomagający, w pełni zintegrowany z układem Varioterminal, pozwala szybko ustalić optymalne ciśnienie w ogumieniu, obciążniki lub prędkość jazdy. W zależności od używanego narzędzia lub balastu układ Grip Assistant zaleca obciążenie kół przednich lub tylnych albo optymalną prędkość.

Ułatwia pracę

Joystick Power

Joystick Power ma dwa przyciski do obsługi układu sterowania pracą na uwrociu VariotronicTI, tempomat i pamięć prędkości obrotowej silnika. Terminal Varioterminal o przekątnej 7 cali zapewnia doskonały pogląd.

Joystick Profi

Joystick Profi ma cztery przyciski do obsługi układu sterowania pracą na uwrociu VariotronicTI, dwa tempomaty, dwie pamięci

prędkości obrotowej silnika oraz przyciski do sterowania dwoma zaworami hydraulicznymi. Terminal Varioterminal o przekątnej 10,4 cala ma dwa wejścia kamery.

VarioGuide Contour Assistant

Opcja oprogramowania VarioGuideContour Assistant dodaje funkcje Contour Segments i Single Track do znanych już typów toru przejazdu układu VarioGuide. Dzięki temu praca w polu staje się jeszcze łatwiejsza i bardziej wydajna.

Tor przejazdu Contour Segments

Do tej pory kierowcy musieli rejestrować różne tory przejazdu, aby mogli pracować na różnych odcinkach pola. Musieli również ręcznie przełączać tory przejazdu w trakcie pracy. Tor przejazdu Contour Segments można wykorzystać do zarejestrowania każdego segmentu i toru przejazdu podczas jednorazowego przejazdu po obwodzie pola lub zastosować je bezpośrednio z istniejącej granicy pola. Wszystkie istotne tory przejazdu są połączone w jedną grupę. Funkcja Contour Assistant automatycznie wykrywa właściwy tor.

Tor przejazdu Single Track

Toru przejazdu Single Track należy użyć w celu zarejestrowania niemal nieskończonego toru z otwartym konturem. Nie ma już potrzeby automatycznego generowania równoległych torów. Funkcja ta jest idealna do ochrony roślin, ponieważ można zarejestrować pojedynczy tor i zastosować go na całym polu.

VariotronicTI – system do obsługi czynności na końcu pola

System sterowania pracą na uwrociu VariotronicTI poprzez naciśnięcie jednego przycisku umożliwia wykonanie dowolnej sekwencji nawrotu. Istnieje możliwość przechowywania do 25 narzędzi. Układ VariotronicTI w połączeniu z układem VarioGuide automatycznie wykrywa położenie i rozpoczyna wykonywanie wszystkich zarejestrowanych kroków na uwrociu.

Następny stopień do Fendt 900 Vario