2022-08-26Informacja prasowa

Funkcja FendtONE offboard dostępna jest z pełnym zkresie

Rolnicy spędzają coraz więcej czasu na planowaniu, organizowaniu i dokumentowaniu swojej pracy. FendtONE offboard to cyfrowe rozwiązanie dla prostej, charakterystycznej dla gospodarstw rolnych, organizacji pracy oraz dokumentowania i uzupełniania danych na stanowisku pracy kierowcy FendtONE onboard. Obecnie sukcesywnie wdrażamy platformę FendtONE offboard i stale dodajemy do niej nowe funkcje, uwzględniając aktualne potrzeby rynku.

2022-08-26Informacja prasowa

Funkcja FendtONE offboard dostępna jest z pełnym zkresie

Rolnicy spędzają coraz więcej czasu na planowaniu, organizowaniu i dokumentowaniu swojej pracy. FendtONE offboard to cyfrowe rozwiązanie dla prostej, charakterystycznej dla gospodarstw rolnych, organizacji pracy oraz dokumentowania i uzupełniania danych na stanowisku pracy kierowcy FendtONE onboard. Obecnie sukcesywnie wdrażamy platformę FendtONE offboard i stale dodajemy do niej nowe funkcje, uwzględniając aktualne potrzeby rynku.

Gospodarstwa rolne posiadają bardzo szeroką strukturę. Konsekwencją są różne wymagania i czynniki kosztotwórcze. Podczas gdy gospodarstwa z wieloma małymi polami muszą poświęcić dużo czasu na planowanie zadań i dokumentację, gospodarstwa z wieloma pracownikami wymagają więcej czasu na planowanie zasobów ludzkich. W czasach braku wykwalifikowanych pracowników, obwarowań prawnych i krótkich okresach agrotechnicznych, rolnicy muszą wykorzystywać swój czas jak najbardziej efektywnie.

Rosnące koszty paliwa, nawozów i pestycydów, a także personelu są obciążeniem dla gospodarstw rolnych na całym świecie. W gospodarstwach zajmujących się uprawą roli przeciętnie 45% czasu pracy przypada na produktywny czas pracy maszyn, a 15% na ich konserwację i pielęgnację (źródło: analiza danych BB w Getyndze). To daje 60% czasu pracy na prace związane z maszynami.


Pozostałe 40% czasu pracy zajmują głównie czynności organizacyjne, takie jak zarządzanie polami, planowanie zadań, do których potrzebne są maszyny i personel, oraz dokumentowanie działań na polu. Właśnie w tym zakresie FendtONE offboard zapewnia pomoc i może zredukować ten czas dzięki prostym rozwiązaniom.

Precyzyjne przygotowanie oszczędza czas

Gdy pogoda pozwala na pierwsze prace polowe, długotrwałe przygotowania zabierają cenny czas. Już przed sezonem można przygotować wszystkie zasoby do zadań wykonywanych w sezonie. Funkcja "Zespół“ rejestruje wszystkich pracowników w gospodarstwie. Każdej osobie można przypisać określoną rolę. Pracownicy zatrudnieni na stałe mogą przygotowywać np. zadania, nie dotyczy to jednak pracowników sezonowych czy praktykantów. Ciągniki, narzędzia uprawowe i maszyny samobieżne zostają przejrzyście zapisane wraz z ich danymi w funkcji „Maszyny“. Środki do produkcji, takie jak nawozy i środki ochrony roślin, można zaplanować z wyprzedzeniem. Takie przygotowanie ułatwia przyporządkowanie zadań i oszczędza czas gdy sezon się rozpocznie.

Jeśli dodatkowo w maszynie dostępne są już granice pola i linie torów ze zoptymalizowanym planem obróbki, to wydajność zespołu ciągnik-maszyna jest w pełni wykorzystywana od pierwszej minuty na polu. Dane te można sprawdzić wcześniej w biurze dzięki FendtONE offboard, a następnie przesłać bezpośrednio do maszyny za pośrednictwem telefonii komórkowej. W ten sposób powierzchnie są obrabiane precyzyjnie i wydajnie na podstawie jednolitych danych podstawowych i niezależnie od maszyny. Jeśli rolnicy wykorzystują również inteligentne technologie, takie jak układ prowadzenia Fendt Guide, systemy Fendt Section Control (SC) lub Fendt Variable Rate Control (VRC), to jednocześnie zmniejsza się zużycie środków do produkcji i zwiększa rentowność. Rozwiązania te ujawniają swój pełny potencjał zwłaszcza przy bardzo jednorodnym ukształtowaniu terenu i takich samych warunkach glebowych.

Redukcja przestojów i optymalizacja pracy maszyn w polu

Zbiory odbywają się szczególnie efektywnie, jeśli przebiegają bez zakłóceń. Przestojów spowodowanych niewystarczającą ilością paliwa lub nieznajomością lokalnej topografii można uniknąć dzięki FendtONE. Gospodarstwa o dużym rozproszeniu lub zmieniających się polach, a także posiadające wiele maszyn lub nawet zatrudniające sezonowo kierowców, korzystają z funkcji "Mapa+". Mapa pokazuje pozycję maszyn, a także poziom paliwa lub AdBlue w czasie rzeczywistym, pod warunkiem, że ciągnik posiada podstawowy pakiet telemetrii Fendt. Zaopatrzenie pracujących w polu maszyn w materiały eksploatacyjne, takie jak nawóz i paliwo lub nawigacja po nieznanych terenach, odbywa się szybko i zgodnie z zapotrzebowaniem. Efekt: skrócenie przestojów.

Inteligentne technologie, takie jak prowadzenie, Section Control czy Variable Rate Control w FendtONE onboard, pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów, znacznie zmniejszają zużycie środków do produkcji, a tym samym mogą zwiększyć rentowność gospodarstwa.

Zadania przesyłane bezpośrednio z biura do maszyny

Obecnie większość gospodarstw organizuje zlecanie pracy telefonicznie lub za pomocą programów typu chat. Dzięki FendtONE offboard zadania można zaplanować wieczorem poprzedniego dnia za pomocą kilku kliknięć przy użyciu funkcji "Fendt Task Doc: Zleć zadania" i wysłać bezpośrednio do maszyny. Na początku dnia pracy w maszynie zapisywane są wszystkie informacje, takie jak maszyna i narzędzie uprawowe, obszar do obróbki i inne niezbędne dane. Nie ma potrzeby osobistej lub telefonicznej koordynacji, a kierowcy od razu rozpoczynają pracę. Kolejna zaleta: wszystkie informacje są natychmiast widoczne, a maszyny są optymalnie wykorzystywane.

Gdy zlecenie zostanie wykonane, jest ono wysyłane z maszyny z powrotem do biura i pojawia się tam w funkcji „Fendt Task Doc: Raporty z prac”. Raport jest zapisywany i w razie potrzeby może zostać wyeksportowany do dokumentacji w późniejszym czasie.

Dokumentowanie jest proste i szybkie

Rosną wymagania społeczne i prawne dotyczące rozważnego korzystania z zasobów i ochrony gleby. Jednocześnie rośnie również zakres i wymagania dotyczące dokumentacji wykonywanych prac, a także stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Często ma to miejsce pod koniec lub po sezonie. Raporty z zadań w FendtONE offboard zawierają już automatycznie istotne informacje dotyczące każdego pola, takie jak obrobiona powierzchnia lub zastosowana ilość środków. Zapisane raporty zadań można zapisać lub wyeksportować jako pliki PDF. Informacje te ułatwiają sporządzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i znacznie skracają czas wykonywania tej czynności. Gospodarstwa rolne nieposiadające systemu zarządzania gospodarstwem mogą w łatwy i intuicyjny sposób rozpocząć pracę z cyfrową dokumentacją za pomocą FendtONE. Gospodarstwa posiadające taki system mogą go uzupełnić o FendtONE offboard, rozwiązanie łatwe w obsłudze.

Przyszłościowe rozwiązanie z możliwością rozbudowy

FendtONE już rejestruje liczne dane dotyczące maszyn i udostępnia je rolnikom. Dzięki temu mogą być one wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji operacyjnych oraz do optymalizacji zasobów w konkretnych gospodarstwach. FendtONE offboard jest stale rozwijany. Dzięki nowym technologiom i maszynom, platforma ta poszerzy możliwości już dostępnych funkcji i zaoferuje nowe, aby w przyszłości nadal dostarczać klientom nowoczesne, wydajne rozwiązania.

Platforma FendtONE offboard będzie dostępna od czwartego kwartału 2022 roku na rynkach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Po nich system będzie sukcesywnie wdrażany na innych rynkach.

Materiały prasowe do pobrania