360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Doskonałe rotory: pojedyncze i podwójne

Daj z siebie to, co najlepsze.

To, czym wyróżnia się Fendt IDEAL spośród innych kombajnów, to doskonały mechanizm obróbki ziarna z jednym rotorem (IDEAL 7) lub dwoma rotorami (IDEAL 8 i 9), zapewniając najwyższą wydajność i najlepszą jakość omłotu w połączeniu z delikatnym traktowaniem plonu i niskim zużyciem energii. (Podstawowa) koncepcja rotorowego mechanizmu obróbki ziarna łączy w sobie wymagania rynku, takie jak maksymalna wydajność, najlepsza jakość ziarna i niskie zużycie energii z optymalną jakością słomy.

Obszar podawania
długość wirników 4838 mm
Obszar rozładunku
Obszar oddzielania
Obszar omłotu
Obszar podawania do środka
Obszar omłotu
Obszar podawania
Obszar podawania do środka
długość wirników 4838 mm
Obszar rozładunku
Obszar oddzielania

Kluczowe znaczenie ma podawanie

Bęben podający RotorFeeder o średnicy 600 mm przekazuje plon od spodu do rotorów, tym samym znacznie przyczynia się do optymalnego rezultatu omłotu. Prędkość bębna podającego uzależniona jest od prędkości rotora, automatycznie kontrolowanej proporcjonalnie przez system i wynoszącej zawsze 70% prędkości rotora. Z uwagi na fakt, że prędkość jest regulowana tak, by była idealnie dostosowana do prędkości rotora i dużego obszaru przenoszenia, słoma pozostaje nienaruszona. Bęben podający zużywa również mniej mocy podczas tego procesu. Optymalne przenoszenie gwarantuje stały przepływ plonu.

Rotorowy system obróbki ziarna: po prostu unikalny

Wszystkie podzespoły rotorów, takie jak listwy młócące i palce rotorów rozmieszczone są w czterech rzędach jak spirala. Przednia część rotorów składa się z 4 listew młócących zainstalowanych wzdłużnie, które oddzielają ziarna znajdujące się w kłosach. Klepiska znajdujące się poniżej dostępne są w różnych wariantach, co zapewnia najlepsze rezultaty niezależnie od zastosowania. W zależności od zastosowania, można je szybko i łatwo wymienić z boku. Odstępy pomiędzy klepiskami są regulowane hydraulicznie do maks. 35 mm. Palce rotorów są przechylone pod kątem 20°, co pozwala oddzielać plon na odcinkach rotorów oraz niezawodnie i delikatnie prowadzi je wokół rotora. Zapobiega to niespodziewanym szczytom obciążenia na rotorze, ponadto eliminuje krawędzie, do których przywiera produkt.

Delikatne podawanie, niskie zapotrzebowanie na moc

Wysokość każdego palca rotora wynosi 140 mm. Umożliwia to intensywne oddzielanie bez zbytniego uszkadzania materiału w zbyt ograniczonej przestrzeni. W zamian uzyskuje się wysoką jakość słomy i najlepszy omłot przy niskiej mocy. Również układ młócący wyróżnia się prostą konfiguracją. Do operatora należy jedynie zmiana zakresu prędkości rotora i prześwitu klepiska.

Jeden rotor IDEAL 7) i dwa rotory (IDEAL 8 i 9) są najdłuższymi na rynku. Zapewniają one najlepszą wydajność, a równocześnie delikatnie obchodzą się ze słomą podczas zbiorów.

Dzięki opcji hydraulicznej zmiany kierunku rotorów bezpośrednio z kabiny można łatwo i perfekcyjnie usunąć blokady.

Streamer 210: Od 17 100 do 0 litrów w zaledwie 81 sekund.

Bezprecedensowe prędkości rozładunku

Kombajny Fendt IDEAL wyposażone są do wyboru w jedną z 2 wersji zbiornika na ziarno. Streamer 210 o pojemności 17 100 l i prędkości rozładunku 210 l/s lub Streamer 140 o pojemności 12 500 l i prędkości rozładunku 140 l/s. Ta ogromna pojemność i wyższa prędkość rozładunku oddają w pełni imponującą wydajność kombajnu Fendt IDEAL. Mniej postojów na rozładunek i ich krótszy czas trwania znajduje odzwierciedlenie w większej wydajności codziennej pracy. Kluczem do tej ogromnej prędkości jest bardzo duża średnica przenośnika ślimakowego układu wyładowczego. Duża, bo wynosząca aż 480 mm, średnica w połączeniu z kilkoma ruchami ślimaka umożliwia równoczesne utrzymywanie niskich prędkości. Całkowity rozładunek zbiornika na ziarno w delikatny dla plonu sposób, przy niskim zapotrzebowaniu na moc, zajmuje zaledwie 81 sekund.

Klapy pokryw nad ślimakami w podłodze zbiornika na ziarno sterują prędkością rozładunku w pięciu pozycjach.

Duża średnica przenośnika ślimakowego układu wyładunku łączy w sobie niskie prędkości z wysoką wydajnością. A to zapewnia doskonałą jakość ziarna!

Dostępne są dwa warianty zbiornika na ziarno: Streamer 210 o pojemności 17 100 l lub Streamer 140 o pojemności 12 500 l.

Dzięki przesyłaniu danych z pola na żywo zawsze możliwy jest dobry przegląd wydajności, wilgotności i jakości plonów. Czujniki do pomiaru wydajności i wilgotności plonu, jak również kamera do oceny jakości ziarna zamontowane są na przenośniku. Dokładność danych wynosi 98%; można je wykorzystywać do mapowania wydajności plonów na żywo dzięki systemowi VarioDoc zgodnemu ze standardem ISOBUS oraz IDEALharvest™.

Sprawny rozładunek

Nowy kombajn Fendt IDEAL umożliwia wybór zakresu długości rury rozładunkowej 7,6 m, 9,15 m lub 10,6 m, mierzonego od środka maszyny. Obie największe wersje można złożyć do pozycji transportowej za kombajnem. Klapa zamontowana jest na końcu śruby rury rozładunkowej, co zapobiega niepotrzebnym stratom spowodowanym przez spadanie, gdy proces rozładunku zatrzymuje się. Jest ona automatycznie otwierana lub zamykana przez siłownik hydrauliczny, gdy proces rozładunku rozpoczyna się i zatrzymuje, co niezawodnie zapobiega spadaniu cennych plonów. Aby utrzymać dużą wydajność rozładunkową podczas młócenia nasion traw, z myślą o kombajnach IDEAL opracowano również dodatkowo specjalny zestaw do nasion traw. Zapobiega to zablokowaniu przez nasiona traw i umożliwia całkowite opróżnienie zbiornika na ziarno.

Hydraulicznie regulowana prędkość rozładunku

We wszystkich maszynach Fendt IDEAL prędkość rozładunku można standardowo regulować hydraulicznie bezpośrednio z kabiny. Podczas tego procesu klapami pokryw ślimaka w podłodze zbiornika na ziarno steruje się z podłokietnika poprzez naciśnięcie przycisku. Pięć pozycji (0%, 25%, 50%, 75%, 100% otwarcia) można uruchomić nawet wtedy, gdy zbiornik na ziarno jest pełny.

Wysoce wydajny przenośnik

Przenośnik ślimakowy zbiornika na ziarno został zaprojektowany tak, by osiągał wydajność nawet do 200 t/h. Obudowa przenośnika ma średnicę 239 mm. Pozostawia to wystarczająco dużo przestrzeni, by zapewnić wysoką wydajność we wszystkich typach plonów. Maksymalne osiągi w połączeniu z delikatnym obchodzeniem się z plonem są zasługą 40 wypukłych łopatek.