360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Łatwa elektronika.

VarioGuide Contour Assistant

System VarioGuideContour Assistant rozszerza rodzaje tras dostępnych w systemie VarioGuide o segmenty konturowe i pojedyncze ścieżki, zapewniając większą wydajność oraz wygodę. Po utworzeniu segmentów konturowych system VarioGuide automatycznie wybiera odpowiedni segment zgodnie z kierunkiem ruchu, kątem i odległością. Trasy można tworzyć automatycznie zależnie od granic pola — w dodatku nie trzeba ich zmieniać ręcznie. Korzystając z funkcji pojedynczej ścieżki, wszystkie ścieżki technologiczne można rejestrować jako jedną linię konturową podczas procedury ochrony roślin. Ścieżka jest rejestrowana poprzez przejazd przez ścieżki technologiczne i można ją wykorzystać do kolejnych operacji. System Contour Assistant musi być dostępny z poziomu pojazdu napędowego.

Pełna kompatybilność z technologią ISOBUS

Rogator 300 jest w pełni zgodny z technologią ISOBUS. Funkcja ISOBUS zapewnia łatwe łączenie ciągnika i opryskiwacza do ochrony roślin.

Duża wydajność działania

Wszystkimi funkcjami maszyny można sterować za pomocą Varioterminalu 10.4” oraz ciągnika Fendt (opcjonalnie dostępny jest dodatkowy terminal). Wielofunkcyjny joystick oferuje wyjątkowy komfort i wygodę podczas korzystania z niego. Został on specjalnie zoptymalizowany pod kątem wykorzystania z naszą technologią ochrony roślin. Pozwala to wygodnie sterować wszystkimi funkcjami opryskiwacza za pomocą łatwo dostępnych przycisków. Opcjonalne kamery zapewniają doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach wokół maszyny. Specjalnie dostosowany wyświetlacz zapewnia błyskawiczny wgląd we wszystkie najważniejsze informacje.

Zarządzanie pracą na uwrociach

Układ zarządzania pracą na uwrociach aktywuje szereg funkcji — wystarczy w tym celu nacisnąć jeden przycisk. To wystarczy, by włączyć lub wyłączyć proces oprysku, sterowanie belką OptiSonic, przepłukiwanie belki czy też sterowanie osią tylną, a także by przełączyć się na tempomat lub system prowadzenia VarioGuide. Wszystko to pozwala odciążyć operatora podczas trudnego dnia pracy. Jeśli do systemu zostały wprowadzone informacje o granicach pola, opryskiwanie nie zostanie rozpoczęte, gdy belka będzie się znajdować poza nimi. Nawet jeżeli granice uwrocia są niewyraźne lub pracuje się w nocy, opryskiwana jest tylko właściwa powierzchnia.

Optymalna integracja z istniejącymi systemami ISOBUS.

Terminal FENDT Varioterminal dostarcza wszystkich niezbędnych informacji na temat opryskiwacza Rogator 300 dzięki wykorzystaniu wszystkich ważnych funkcji maszyny, kontroli sekcji wraz z mapą pokrycia, a także innych konfigurowalnych funkcji.

Joystick OptiControl zapewnia jeszcze większą wygodę obsługi.

Każdy operator ma inne wymagania dotyczące sterowania maszyną. Dzięki protokołowi Aux-N, który służy do indywidualnego przyporządkowywania przycisków joysticka, elementy sterujące opryskiwacza Rogator 300 można szybko i łatwo dostosować do własnych potrzeb.

Inteligentne rozwiązania, prowadzące do sukcesu.

Włączanie poszczególnych sekcji w celu zwiększenia wydajności

Funkcja automatycznego włączania poszczególnych sekcji jest kluczowa dla tych, którzy potrzebują 100-procentowej efektywności. Ciecz robocza nie jest rozprowadzana dwa razy na tym samym obszarze, przy czym należy podkreślić, że nie występują luki ani efekt nachodzenia na siebie oprysków. Dotyczy to zarówno dużych powierzchni, jak i mniejszych. Sterownik TC-SC (TaskController SectionControl) odpowiada za automatyczne włączanie sekcji w oparciu o położenie GPS i wymaganego stopnia nachodzenia na siebie oprysków. Dzięki sterownikowi SectionControl możliwe jest również uzyskanie większych plonów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów cieczy roboczej w zakresie od 5 do 15%. Wszystkimi kluczowymi funkcjami, takimi jak przełączenie na czystą wodę, czyszczenie wnętrza układu czy wyłączanie mieszadła, można sterować bezpośrednio z kabiny.

VariableRateControl (VRC)

Gdy konieczne jest precyzyjne dozowanie cieczy roboczej, system VariableRateControl (VRC) okazuje się być niezastąpiony. Sterownik TC-GEO (geograficzny sterownik zadań, zmienny) umożliwia pracę z mapami aplikacji dla konkretnego miejsca i rejestrowanie aplikowanych ilości płynu w bazie danych pola. W celu uzyskania najlepszego efektu przed pracą należy przenieść odpowiednie mapy aplikacji do terminala za pośrednictwem portu USB, modułu Bluetooth lub sieci telefonii komórkowej. Dokładna dawka oprysku jest następnie przekazywana do maszyny Rogator 300 za pośrednictwem interfejsu ISOBUS. System VRC można wykorzystać, aby nie wracać z pola z pozostałościami płynów (co mogłoby być bardzo pracochłonne bez użycia tego systemu), a nawet może okazać się pomocny w efektywniejszym wykorzystaniu środków chemicznych. Usługa musi być dostępna z poziomu pojazdu napędowego.

Tractor Implement Management (TIM)

Opryskiwacz steruje prędkością w połączeniu z pojazdem napędowym wyposażonym w funkcję TIM. Prędkość jest kontrolowana w taki sposób, aby przez cały czas było optymalizowane ciśnienie dla określonej kombinacji dysz.

Aktywne sterowanie TIM umożliwia operatorowi dostosowywanie prędkości za pomocą jej określonych ustawień. Jeśli ustawienie prędkości, a wraz z nim kombinacja dysz zostaną zmienione, prędkość zostanie automatycznie dopasowana do wartości docelowej.

OptiNozzle

Dzięki systemowi OptiNozzle maszyna Rogator 300 wybiera kombinację dysz najlepiej dostosowaną do prędkości jazdy na podstawie wymaganego ograniczenia znoszenia. Jeśli operator przyspieszy, ciśnienie w systemie automatycznie się zmieni. Dysze są odpowiednio łączone, aby znoszenie nie zmieniało się w razie zmiany prędkości. System może pomóc w osiąganiu dużych prędkości jazdy poprzez zastosowanie dysz, a wszystko to bez szkody dla przeglądu znoszenia.

Podczas korzystania z Varioterminal wyraźnie widać stan poszczególnych sekcji w 3 obszarach opryskiwacza Rogator 300, mapę z obrobionym obszarem oraz aktualny stan układu VarioGuide.

Korzystając z kompatybilnej bazy danych pola, przed rozpoczęciem pracy wystarczy dokładnie zaplanować dawkowanie płynu na mapie aplikacji, a następnie przesłać ją za pośrednictwem sterownika TC-GEO w standardzie ISOBUS. To nie są czary. To po prostu najskuteczniejszy sposób pracy w polu.

Następny stopień do Fendt Rogator 300

Fendt Rogator 300

Fendt Rogator 300

Materiały informacyjne