Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Cieszy nas okazane przez Państwa zainteresowanie naszą Firmą oraz, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezmiernie ważna. Dane osobowe to pojedyncze informacje o osobistej lub rzeczowej sytuacji dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby. Należą do nich np. nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Ponieważ dane osobowe wymagają szczególnej ochrony, dlatego pobieramy je, przetwarzamy i używamy ich wyłącznie w dozwolonym zakresie. Poniżej znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje na ten temat.


1. Administrator

Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE („GDPR/RODO“) jest:

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-Mail: info.fendt@agcocorp.com
Telefon: 08342 / 77-0
Faks: 08342 / 77-220

Nasz przedstawiciel ds. ochrony danych dostępny jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DataPrivacy@agcocorp.com lub za pośrednictwem korespondencji wysyłanej na nasz adres pocztowy z dopiskiem „przedstawiciel ds. ochrony danych“.


2. Automatyczne pobieranie i przetwarzanie danych przez przeglądarkę.

Zasadniczo możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności przekazywania danych osobowych. Jak w przypadku każdej strony internetowej, nasz serwer pobiera do plików dziennika serwera tymczasowe dane, które przekazywane są przez przeglądarkę, w sposób automatyczny, o ile opcja ta nie zostanie to przez Państwa dezaktywowana. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z naszej strony internetowej, pobrane zostaną od Państwa następujące dane, które konieczne są dla nas ze względów technicznych, w celu umożliwienia prezentacji strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica czasowa w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/HTTP-kod statusu
 • ilość przekazanych danych
 • strona internetowa, pobrana z żądania
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.


3. Specjalne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne funkcje, przy korzystaniu z których pobierane są przez nas dane osobowe, które dalej są przez nas przetwarzane i używane. Poniższe oświadczenie określa, co dzieje się z tymi danymi:


Biuletyn:

Dane przekazane nam przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym naszego biuletynu, są przez nas używane jedynie do celów jego dystrybucji, pozwalając informować Państwa o wszystkich naszych osiągnięciach. Po dokonaniu rejestracji zostaje wysłana do Państwa potwierdzająca wiadomość mailowa, która zawiera link, który musicie Państwo kliknąć w celu dokończenia rejestracji pozwalającej na otrzymywanie biuletynu (Double-Opt_In). . Po dokonaniu tego potwierdzenia, podane przez Państwa dane są zapisywane w celu przesyłania biuletynu (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit a) GDPR/RODO). W każdej chwili możecie Państwo odwołać zamówienie Biuletynu klikając na link wyrejestrowania.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że wysyłając biuletyn dokonujemy oceny Państwa zachowań użytkowych. Aby umożliwić taką ocenę, wysyłane e-maile zawierają tzw. Tracking-Pixel, będący jednopikselowym plikiem obrazkowym. Do celów przeprowadzenia oceny dane wymienione w punkcie 2 i Tracking-Pixel kojarzymy z indywidualnym ID. Za pomocą uzyskanych w ten sposób danych tworzymy profil użytkownika w celu przygotowania dla Państwa biuletynu dopasowanego tematycznie do Państwa zainteresowań. Rejestrujemy przy tym, kiedy i gdzie (opierając się na Państwa adresie IP) czytacie Państwo nasz biuletyn i wyciągamy z tego wnioski w jaki sposób możemy ulepszyć jego treść.

Tego typu śledzenie nie jest możliwe, jeżeli dezaktywowali Państwo w swoim programie do przeglądania poczty e-mail wyświetlanie obrazów. W takim przypadku biuletyn nie będzie wyświetlany w całości i w niektórych przypadkach nie będą mogli Państwo używać wszystkich funkcji. Jeżeli będziecie Państwo wyświetlać obrazy ręcznie, to wspomniane śledzenie zostanie uaktywnione.


Formularz kontaktowy:

Dane, które zostały pobrane od użytkownika przy wypełnianiu formularza kontaktowego, są przez nas używane tylko w celu realizacji skierowanego do nas tą drogą zapytania (podstawą prawną jest art. 6. Ust. 1 ak. 1 lit. b) GDPR/RODO). Natychmiast po zrealizowaniu zapytania, pobrane dane są usuwane, o ile nie istnieją prawnie określone terminy ich przechowywania.


Kariera – oferta pracy (oferta pracy online):

Dane pozyskane od użytkownika w ramach oferty pracy online, służą wyłącznie w celu nawiązania stosunku zatrudnienia i są przetwarzane lub używane wyłącznie w tym celu. Udostępniając swoje dane, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie i używanie przez podaną poniżej osobę prawną:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf

(Podstawą prawną dla dalszego przekazania i przetwarzania Państwa aplikacji, jest udzielenie przez Państwa zgody)


Konfigurator pojazdów Fendt:

Dzięki konfiguratorowi pojazdów Fendt mają Państwo możliwość, konfiguracji różnych pojazdów Fendt i zapisania tak powstałych konfiguracji online. Dzięki temu macie Państwo możliwość późniejszego przywołania zapisanych konfiguracji.

Aby móc korzystać z tej funkcji, konieczna jest rejestracja. Obowiązkowe jest przy tym podanie adresu e-mail. Dalsze dane osobowe mogą zostać podane i później zmienione, są one opcjonalne. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez użytkownika adres mailowy, zostanie wysłane hasło (podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 ak. 1 lit. b GDPR/RODO).

Jeżeli nie pamiętacie Państwo hasła do Konfiguratora pojazdów Fendt, istnieje możliwość zażądania ponownego przesłania hasła za pomocą funkcji „zapomniałem hasła”. W tym celu konieczne jest podanie adresu e-mail, który podaliście Państwo podczas rejestracji.

Dane, które zostają pobrane w ramach funkcji „zapomniałem hasła”, są używane jedynie w celu ponownej wysyłki zapomnianego hasła.


4. Przekazywanie danych / sprecyzowanie celu

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko jeżeli jest to konieczne do wywiązania się z postanowień umowy, w szczególności w przypadku gdy jest to niezbędne dla jej realizacji. Udostępniając Państwu naszą stronę internetową, przekazujemy Państwa dane podwykonawcom (np. Partnerom hostingowym, agencjom itd.), którzy przetwarzają dane osobowe tylko w powiązaniu ze zleceniem i zgodnie z naszą instrukcją. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim ma miejsce tylko w przypadku realizacji postanowień umowy i płatności z tym związanych lub jeżeli udzielicie Państwo na to zgodę.

Jeżeli udostępnicie nam Państwo swoje dane osobowe, w ramach zapytania względnie na podstawie udzielonej zgody, będą one używane tylko do celów, które dotyczą zapytania lub na które udzielona została zgoda. Za Państwa zgodą i wyłącznie w celu realizacji zadania, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w obrębie Grupy AGCO oraz dystrybutorom regionalnym. Właściwego dla danego regionu dystrybutora w każdej chwili znajdziecie Państwo sami klikając na link www.fendt.com/Händlersuche lub pytając nas osobiście.

Państwa dane będą u nas przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne z punktu widzenia realizacji celu, dla którego zostały pobrane lub jak wynikać to będzie z przyczyn prawnych. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę. Państwa zasługujące na ochronę interesy zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie. Jeżeli odbiorcy danych pochodzą z poza Unii Europejskiej (UE), z krajów, w których obowiązujące prawo nie zapewnia tego samego poziomu ochrony danych jak w Państwa kraju, podejmujemy działania, aby w inny sposób zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

Dalsze informacje odnośnie ochrony danych w obrębie Grupy AGCO, dostępne są dla Państwa także w naszej ogólnej Polityce prywatności.


5. Statystyczna ocena odwiedzin naszej strony internetowej

Dane, które zgodnie z punktem 2 przekazywane są przez Państwa przeglądarkę, wykorzystywane są do ciągłego udoskonalania naszej oferty internetowej oraz do celów statystycznych.


Google-Analytics:

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, firmy Google Inc. („Google“) do analizy stron internetowych. Google Analytics korzysta z tzw. „Plików cookie“, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiając dokonanie analizy korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, z reguły przesyłane są na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizowania adresu IP na naszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google, jeżeli znajdują się Państwo na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, które podpisało Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i dopiero tam zostanie on skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać uzyskane informacje, aby ocenić sposób, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej, w celu sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz realizacji innych usług związanych z dalszą analizą użytkowania stron www i Internetu przez administratora strony.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics, zgodnie z informacjami podawanymi przez Google, nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Zapisywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach oprogramowania przeglądarki, jednak informujemy, że może skutkować to ograniczeniami pełnego korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod poniższym linkiem mogą Państwo zapobiec zapisywaniu generowanych przez pliki cookie danych związanych z użytkowaniem strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu danych przez Google, jeśli ściągniecie Państwo i zainstalujecie dostępną pod podanym poniżej linkiem wtyczkę do przeglądarki internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Niniejsza strona internetowa używa usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP będą dalej przetwarzane w formie skróconej, dzięki temu powiązanie osobowe jest wykluczone. W przypadku gdy nastąpi powiązanie przekazanych przez Państwa danych z osobą, zostanie ono natychmiast wykluczone z analizy, a Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Korzystamy z usługi Google Analytics, w celu analizy użytkowania naszej strony internetowej i jej regularnego udoskonalania. Dzięki zdobytym danym statystycznym możemy udoskonalać naszą ofertę i kształtować ją w taki sposób, by była dla Państwa jako użytkownika bardziej interesująca. W wyjątkowych przypadkach, wysłania danych osobowych do USA, firma Google podporządkowuje się zasadom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę dla korzystania z usługi Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.

Informacje obcego usługodawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, podgląd polityki ochrony danych: http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html, oraz oświadczenia o ochronie danych: http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.


etracker:

Za pośrednictwem technologii etracker GmbH (http://www.etracker.com), niniejsza strona pobiera i przechowuje dane do celów marketingowych i przeprowadzania optymalizacji. Z uzyskanych w ten sposób danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowe. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są lokalnie, w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę www. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki. Dane pobrane za pomocą technologii etracker, bez zgody osoby której dotyczą, nie są używane do identyfikacji osobowej osoby odwiedzającej stronę, a dane osobowe nie są zestawiane z danymi przechowywanymi pod pseudonimem. Wobec pobierania i zapisywania danych może, w każdej chwili, zostać wniesiony sprzeciw, ze skutkiem na przyszłość.

Proszę wyłączyć mnie ze spisu etracker.Korzystamy z technologii etracker, w celu analizy użytkowania naszej strony internetowej i jej regularnego udoskonalania. Dzięki zdobytym danym statystycznym możemy udoskonalać naszą ofertę i kształtować ją w taki sposób, by była dla Państwa jako użytkownika bardziej interesująca. Pobrane dane zostaną trwale zapisane i analizowane pod pseudonimem. Podstawę dla korzystania z technologii etracker stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.

Informacje obcego usługodawcy: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/en/data-privacy/. Podstawę dla korzystania z technologii etracker stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.


6. Treści zewnętrzne

Podstawowe linki do usługodawców mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe udostępniają linki do stron internetowych operatorów mediów społecznościowych. Wymiana danych z operatorami mediów społecznościowych ma miejsce tylko wtedy, gdy klikniecie Państwo na ikonkę danej sieci społecznościowej (np. „f“ w przypadku Facebooka). Po kliknięciu takiej ikonki otworzy się strona operatora sieci społecznościowej, w oknie wyskakującym i znajdziecie się Państwo w ten sposób, na stronie internetowej danego operatora mediów społecznościowych. Obowiązują na niej przepisy danego operatora mediów społecznościowych.


Wtyczki portali społecznościowych i oferty mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej są używane lub zintegrowane tzw. wtyczki portali społecznościowych lub treści następujących sieci społecznościowych (zwane dalej „sieciami społecznościowymi“). Jesteśmy ponadto obecni online, w obrębie sieci i platform społecznościowych, aby komunikować się z klientami, interesantami i użytkownikami, którzy są tam aktywni i aby informować ich o naszych usługach. W przypadku wykorzystywania danej sieci i platformy obowiązują warunki handlowe i rozporządzenia dotyczące przetwarzania danych odpowiedniego operatora.

Jeżeli nie stwierdzono inaczej w ramach naszego oświadczenia o ochronie danych, dane użytkowników są przez nasz przetwarzane o ile komunikują się oni z nami w obrębie sieci i platform społecznościowych, np. piszą komentarze online lub przesyłają nam wiadomości. W pozostałych przypadkach obowiązują następujące odniesienia:


Facebook:

Korzystamy z narzędzia Social Graph i inne elementy portalu Facebook („Wtyczki Facebook“) firmy Facebooka Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“), który łączy niniejszą stronę internetową z sieciami społecznościowymi portalu Facebook w celu pokazania na naszej stronie treści prezentowanych na Facebooku. Dalsze informacje nt. funkcji i wyglądu wtyczek Facebook znajdują się na stronie http://developers.facebook.com/plugins.

Z chwilą aktywowania wtyczek Facebook (patrz pkt. 4.2), Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Treść wtyczek Facebook przekazywana jest bezpośrednio na Państwa przeglądarkę. Jednocześnie do firmy Facebook przekazywane są określone dane z Państwa przeglądarki. Dzieje się to niezależnie od tego czy klikniecie Państwo wtyczkę Facebook czy nie. Nie mamy żadnego wpływu na to jakie dane są pobierane w ten sposób przez firmę Facebook. Według naszej aktualnej wiedzy chodzi o następujące dane:

 • Odwiedzona strona na naszej stronie internetowej, która zawiera wtyczki Facebook,
 • Ogólne dane przekazane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, godzina),
 • Przy rejestracji i zarejestrowanych użytkownikach, numer identyfikacyjny portalu Facebook.

Informacje dotyczące zakresu i dalszego przetwarzania i użytkowania danych przez portal Facebook, jak też informacje dotyczące związanych z tym praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, znajdują się we wskazówkach dotyczących ochrony danych portalu Facebook, na stronie: http://www.facebook.com/policy.php. Przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu przeciwko tworzeniu przez Facebook profilu użytkownika, jednakże w tym celu należy się zwrócić do portalu Facebook. Podstawę dla korzystania z portalu Facebook stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.

Jeżeli jesteście Państwo członkiem portalu Facebook i nie chcecie, aby gromadził on dane dotyczące wejścia na naszą stronę internetową i kojarzył te informacje z przechowywanymi u siebie Państwa danymi, musicie się Państwo, przed wejściem na naszą stronę wylogować z Facebooka i w miarę możliwości usunąć istniejące pliki cookie, pochodzące z portalu Facebook. Wtyczki Facebook mogą być również zablokowane przez przeglądarkę, za pomocą odpowiednich rozszerzeń. Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronach dotyczących rozszerzeń Państwa przeglądarki.


YouTube:

W celu prezentacji naszych filmów video korzystamy z usługi wideo firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“).

W celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony Państwa danych, korzystamy z rozwiązań technicznych, dzięki którym transfer Państwa danych do firmy YouTube możliwy jest tylko po uprzednim aktywowaniu go przez Państwa. Dopiero po aktywowaniu tych zdezaktywowanych wtyczek poprzez kliknięcie na naszej stronie internetowej ikonki „Media społecznościowe“, składacie Państwo oświadczenie, że zgadzacie się na przekazanie następujących określonych danych do portalu YouTube. Dzięki kolejnemu kliknięciu możecie już Państwo odtworzyć np. film video, przesłać rekomendację w obrębie danej sieci społecznościowej itd. Jeżeli podczas przeglądania naszej strony internetowej, jesteście Państwo zalogowani do jakiejś sieci społecznościowej, z reguły nie pojawiają się kolejne okna dialogowe logowania.

Klikając na ikonkę „Media społecznościowe“ udzielacie Państwo zgody na to, że następujące określone dane zostaną przekazane do portalu YouTube.

Możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przyszły transfer danych, klikając ikonkę „Media społecznościowe dezaktywacja“

O ile na naszej stronie znajdują się filmy video dostępne przez YouTube i aktywowaliście Państwo portal Youtube w sposób opisany poniżej, treść wprowadzonych filmów wideo zostanie bezpośrednio przekazana przez YouTube do Państwa przeglądarki. Jednocześnie do portalu YouTube przekazane zostaną określone dane z Państwa przeglądarki. Dzieje się to niezależnie od tego czy klikniecie Państwo w materiał wideo czy nie. Podstawę dla korzystania z portalu YouTube stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, pobieranych w ten sposób przez portal YouTube. Według naszej aktualnej wiedzy chodzi o następujące dane, w szczególności dotyczące prezentowania wprowadzonych do portalu YouTube filmów wideo:

 • odwiedzona strona na naszej stronie internetowej, która zawiera wideo,
 • ogólne dane przekazane przez Państwa przeglądarkę (adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, godzina),
 • W przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników YouTube lub Google, Państwa kod użytkownika w Google.

Wprowadzone do portalu YouTube filmy wideo mogą zostać ukryte przez rozszerzenie przeglądarki i w tym przypadku nie będą pobierane przez YouTube żadne dane.


Google Maps:

Na niniejszej stronie internetowej korzystamy z oferty portalu Google Maps. Dzięki temu możemy zaprezentować Państwu aktywne mapy, bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić Państwu tym samym wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Dzięki odwiedzinom na stronie internetowej, Google otrzymuje informacje, że wywołaliście Państwo daną podstronę naszej strony internetowej. Dodatkowe przekazane będą dane wymienione w pkt. 2 niniejszego oświadczenia. Dzieje się to niezależnie od tego, czy w Google istnieje konto użytkownika, poprzez które są Państwo zalogowani, czy też takie konto nie istnieje. Jeżeli jesteście Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przypisywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo przypisywania danych do swojego profilu w Google, to musicie się Państwo stamtąd wylogować, przed aktywowaniem przycisków. Google zapisuje Państwa dane jako profil użytkownika i używa ich do celów reklamowych, badania rynku i/lub w celu dostosowywania swojej strony internetowej do istniejącego zapotrzebowania. Taka analiza wykonywana jest w szczególności (także w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu dostarczania odpowiadających zapotrzebowaniu reklam i informowaniu innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko tworzeniu profilu użytkownika, jednakże w tym celu należy się zwrócić do firmy Google.

Dalsze informacje odnośnie celu i zakresu pobierania danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki znajdują się w jego oświadczeniu o ochronie danych. Tam również znajdują się dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu, w związku z tym, praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Państwa prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza także Państwa dane osobowe na terenie USA i podporządkowuje się zasadom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę dla korzystania z usługi Google Maps stanowi art. 6 ust. 1 ak. 1 lit f) GDPR/RODO.


Instagram:

W zakresie naszej oferty online mogą znajdować się funkcje i treści usługi Instagram, oferowane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą to być treści takie jak np. zdjęcia, filmy video lub teksty i ikonki, za pośrednictwem których użytkownik, zgodnie ze swoimi upodobaniami, może przekazywać wiadomości ich autorom lub dopisać się na listę naszego biuletynu internetowego. Jeżeli użytkownicy są członkami portalu Instagram, portal może przypisać wywołanie ww. treści i funkcji do istniejących tam profili użytkownika. Oświadczenie o ochronie danych portalu Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Whatsapp:

Jeżeli jesteście Państwo abonentem naszego biuletynu Fendt Whatsapp, to przetwarzamy Państwa numer telefonu komórkowego wyłącznie w ramach zgody, która została nam przez Państwo udzielona wraz z abonamentem biuletynu Fendt-Newsfeed, poprzez przesłanie słowa „START“. Możecie Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę poprzez przesłanie słowa „STOP“ na stronie Whatsapp-Newsfeed. W ramach Whatsapp-Newsfeed Państwa numer telefonu komórkowego zostaje pobrany i przetwarzany przez naszego usługodawcę WhatsBroadcast GmbH. Przetwarzanie ma miejsce jedynie w ramach zgody udzielonej nam przez Państwa, przy potwierdzeniu abonamentu. Nasz usługodawca używa tych danych jedynie w celu obsługi usługi Messenger oraz przesłania naszych wiadomości. Dane te nie są przez niego oceniane. WhatsBroadcast GmbH jest samodzielnym, niemieckim, przedsiębiorstwem usługowym i nie należy do Grupy WhatsApp. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Whatsbroadcast, na stronie https://www.whatsbroadcast.com/privacy-policy-wbc/.

W związku z powyższym, Państwa numer telefonu komórkowego jest przekazywany do firmy WhatsApp, Inc i kojarzony z Państwa kontem WhatsApp. Dalsze informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service Dane przekazywane są tylko w przypadku potwierdzenia abonamentu i korzystania z naszego biuletynu Fendt Whatsapp-Newsfeeds.


Dalsze treści zewnętrzne:


Adobe Typekit:

Na naszej stronie internetowej używamy czcionki „Myriad pro“ należącej do pakietu „Adobe Typekit“ firmy Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. Podczas realizacji usługi Typekit, w celu zapisania krojów czcionek, nie są wprowadzane i używane pliki cookie. Podstawę prawną korzystania z pakietu Adobe Typekit stanowi art. 6 ust. 1 lit f) GDPR/RODO.

W celu realizacji usługi Typekit, następujące informacje pobierane są przez firmę Adobe:

W celu realizacji usługi Typekit, firma Adobe może pobierać informacje o krojach czcionek, które zostały wprowadzone na naszej przeglądarce. Informacje są używane w celu rozliczenia i stosowania się do przepisów i mogą obejmować następujące dane:

 • wprowadzone kroje czcionek
 • ID frazy
 • ID konta
 • Usługa, która wprowadza kroje czcionki (np. Typekit lub Edge Web Fonts)
 • Zastosowanie, które żąda krojów czcionki (np. Adobe Muse)
 • Serwer, który wprowadza kroje czcionki (np. Typekit-Server lub Enterprise CDN)
 • Nazwa hosta strony, na którą są pobierane kroje czcionek
 • Czas, który potrzebny jest przeglądarce internetowej do pobrania krojów czcionek
 • Czas od pobrania krojów czcionek za pomocą przeglądarki do momentu ich zastosowania

Dalsze informacje dotyczące postanowień o ochronie danych uzyskiwanych przez narzędzia znajdują się pod linkiem: https://www.adobe.com/pl/privacy/policies/typekit.html


7. Pouczenie dotyczące korzystania z plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, w celu uatrakcyjnienia jej wyglądu i aby umożliwić używania określonych funkcji podczas jej przeglądania. Możecie Państwo samodzielnie ustawić swoja przeglądarkę, zgodnie ze swoimi życzeniami, tak żebyście byli Państwo informowani o pobieraniu plików cookie i w poszczególnych przypadkach mogli decydować o ich pobraniu lub decydować by pobieranie plików cookie było ogółem akceptowane lub blokowane. Pliki cookie mogą być wprowadzane dla różnych celów, np. aby rozpoznawania, że Państwa komputer ponownie wywołał stronę z ofertą internetową (permanentne pliki cookie) lub aby zapisywać ostatnio oglądane oferty (sesyjne pliki cookie). Wprowadzamy pliki cookie, aby zaoferować Państwu zwiększony komfort użytkowy. Abyście mogli Państwo korzystać z naszych funkcji komfortu, zalecamy, abyście Państwo zezwolili na pobieranie plików cookie, w związku z naszą ofertą internetową. Dokładne informacje dotyczące naszych wytycznych odnośnie plików cookie, dostępne są pod adresem: http://www.agcocorp.com/cookies.html


8. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail

Państwa dane osobowe są zapisane przy uwzględnieniu wszystkich technicznych i organizacyjnych możliwości, co uniemożliwia dostęp do nich osobom trzecim. Podczas komunikowania się za pomocą wiadomości e-mail, nie możemy zapewnić z naszej strony pełnego bezpieczeństwa danych, w związku z tym, w przypadku przesyłania informacji o wysokiej poufności zalecamy Państwu korzystanie z poczty tradycyjnej.


9. Państwa prawa

Odnośnie dotyczących Państwa danych osobowych, macie Państwo względem nas:

 • prawo do informacji,
 • prawo do korekty i do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Prosimy o kierowanie pisemnych zapytań za pośrednictwem podanych wcześniej możliwości kontaktowych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Urzędu nadzorczego ochrony danych, na przetwarzanie przez nas Państwa danych.


Niniejsze oświadczenie o ochronie danych podlega okazjonalnym zmianom. (stan: 25.05.2018)