360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Rogator to zawsze najlepszy wybór.

Opracowany w oparciu o ramę opryskiwacza samobieżnego mocny szkielet maszyny stanowi podstawę do precyzyjnej aplikacji, a tym samym efektywnego wykorzystania cieczy roboczej. Wysięgnik belki zamocowany jest z przodu, przed tylną osią, dzięki czemu przenoszona jest na nią minimalna ilość drgań podwozia. Opryskiwacz Rogator 300 zawsze pracuje z najwyższą precyzją.

Różnica między modelami Rogator 333 a 344 leży wyłącznie w większym zbiorniku. Modele Rogator 355 i 366 posiadają również tę samą ramę i różnią się wyłącznie pod względem zbiornika. Specjalna konstrukcja zbiornika zapewnia z jednej strony bardzo niski środek ciężkości, a przez to stabilną, bezpieczną i płynną obsługę, ale także umożliwia pracę aż do ostatniego litra, wykorzystując dzięki temu całą ciecz ze zbiornika.

Elastyczna belka zaczepowa

Uniwersalna belka zaczepowa umożliwia opryskiwaczowi Rogator 300 połączenie z górnym zaczepem transportowym i dolną belką zaczepową ze wszystkimi typami uch dostępnych na rynku lub z zaczepami kulowymi. W dowolnym momencie można zmienić górny zaczep transportowy na dolną belkę. Układ hydrauliczny ciągnika LS stanowi ekonomiczny napęd opryskiwacza Rogator 300. Dostępny jest również napęd z wałka WOM.

Idealne dostosowanie do podłoża dzięki osi skrętne Optisteer

Kąt skrętu 30° uzyskiwany dzięki osi skrętne Optisteer umożliwia osiągnięcie promienia skrętu wynoszącego zaledwie 3,8 m, który jest zawsze idealnie dostosowany do osi tylne ciągnika. Tym samym Fendt Rogator jest wyjątkowo zwrotną maszyną, która chroni nieścięte plony nawet podczas skrętów. Wysokowydajne hamulce hydrauliczne lub pneumatyczne zapewniają bezpieczeństwo na drodze — niezależnie od tego, czy zbiornik jest pełny, czy pusty. Dostępne są wersje z rozstawem kół od 1,5 do 2,25 m.

Mosaic

Całkowita stabilność kierunkowa zapewnia, że uszkodzenia i obniżenie wydajności są ograniczone do minimum.

 • Mosaic

  Całkowita stabilność kierunkowa zapewnia, że uszkodzenia i obniżenie wydajności są ograniczone do minimum.

 • Mosaic

  Duży prześwit (do 85 cm) i podwozie bez ostrych krawędzi zapewniają maksymalną ochronę roślin.

 • Mosaic

  Inteligentna oś skrętna Optisteer wykrywa promień i prędkość osi tylne ciągnika i wie, kiedy i jak mocno musi skręcić, by podążać śladem osi tylnej. Połączenie jest tym samym stabilne kierunkowo, co przekłada się na minimalne uszkodzenia plonów.

 • Mosaic

  Bez układu kierowniczego Optisteer występowałyby odchylenia od ścieżek technologicznych, gdyż opryskiwacz nie śledziłby ścieżki.

 • Mosaic

  Łatwo wymienna belka zaczepowa zapewnia elastyczność obsługi, niezależnie od zastosowania górnego zaczepu transportowego lub dolnej belki zaczepowej. Ważną cechą opryskiwacza Rogator 300 jest jego wąska sylwetka.

Łatwa obsługa.

100 % ISOBUS

Do ochrony roślin niezbędna jest precyzja, a żeby ją osiągnąć konieczny jest prosty, logiczny i znormalizowany system obsługi dostępny we wszystkich terminalach sterowania. Opryskiwacz Rogator 300 jest w pełni kompatybilny z interfejsem ISOBUS zgodnie z DIN ISO 11783. Wszystkie funkcje, takie jak TC-BAS, TC-SC i TC-GEO, można obsługiwać za pośrednictwem zintegrowanego terminalu ciągnika lub zewnętrznego terminalu ISOBUS, bez względu na producenta. Opcjonalny joystick OptiControl oferuje wyjątkowy komfort i wygodę podczas obsługi. Został on specjalnie zoptymalizowany pod kątem wykorzystania z naszym opryskiwaczem. Wszystkie maszyny Fendt Rogators obsługują funkcję ISOBUS UT (Universal Terminal). Oznacza to, że interfejs użytkownika może być wyświetlany na dowolnym terminalu ISOBUS. Każdy sterownik zadań obsługujący funkcję włączania poszczególnych sekcji może zostać wykorzystany do sterowania opryskiwaczami Rogator firmy Fendt.

Łatwiejsze dokumentowanie

Sterownik TC-BAS (podstawowy sterownik zadań) w standardzie ISOBUS odpowiada za dokumentację całkowitych wartości, które dostarczają informacji o przeprowadzonych pracach. Osprzęt dostarcza informacji m.in. na temat całkowitej dawki aplikacji i obrobionego obszaru. Wymiana danych między bazą danych pola a sterownikiem TaskController Basic (TC-BAS) odbywa się z wykorzystaniem formatu danych ISO-XML. Zadania można w łatwy sposób importować do sterownika zadań na terminalu, a następnie wyeksportować gotową dokumentację.

Włączanie poszczególnych sekcji w celu zwiększenia wydajności

Sterownik TC-SC (TaskController SectionControl) w standardzie ISOBUS odpowiada za automatyczne włączanie sekcji w oparciu o położenie GPS i wymaganego stopnia nachodzenia na siebie oprysków. Dzięki kontroli sekcji możliwe jest również uzyskanie większych plonów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów cieczy roboczej w zakresie od 5 do 10%. Sterownik TC-GEO (geograficzny sterownik zadań (zmienny)) umożliwia pracę z mapami aplikacji dla konkretnego miejsca i rejestrowanie aplikowanych ilości płynu w bazie danych pola poprzez wykorzystanie systemu VariableRateControl (VRC). Wszystkimi kluczowymi funkcjami, takimi jak przełączenie na czystą wodę, czyszczenie wnętrza układu czy wyłączanie mieszadła, można sterować bezpośrednio z kabiny.

Optymalna integracja z istniejącymi systemami ISOBUS.

Terminal FENDT Varioterminal dostarcza wszystkich

niezbędnych informacji na temat opryskiwacza
Rogator 300 dzięki wykorzystaniu wszystkich ważnych
funkcji maszyny, kontroli sekcji wraz z mapą pokrycia, a także innych konfigurowalnych funkcji.

Joystick OptiControl zapewnia jeszcze większą wygodę obsługi.

Każdy operator ma inne wymagania dotyczące sterowania maszyną. Dzięki protokołowi Aux-N, który służy do indywidualnego przyporządkowywania przycisków joysticka, elementy sterujące opryskiwacza Rogator 300 można szybko i łatwo dostosować do własnych potrzeb.

Inteligentne rozwiązania prowadzące do sukcesu.

Istnieją duże możliwości obniżenia kosztów, zwłaszcza na granicach pola i uwrociu. Funkcja automatycznego włączania sekcji odciąża operatora w zakresie ręcznego włączania poszczególnych sekcji. Poziom potencjalnych oszczędności jeszcze bardziej się zwiększa, jeśli nie występują ścieżki technologiczne, np. w trakcie oprysku przedwschodowego lub na użytkach zielonych.

Najwyższa precyzja

Funkcja automatycznego włączania poszczególnych sekcji jest kluczowa dla tych, którzy potrzebują 100-procentowej efektywności. Ciecz robocza nie jest rozprowadzana dwa razy na tym samym obszarze, przy czym należy podkreślić, że nie występują luki ani efekt nachodzenia na siebie oprysków. Dotyczy to zarówno dużych powierzchni, jak i mniejszych. Wystarczy podłączyć opryskiwacz Rogator 300, a wszystkie parametry zostaną automatycznie przesłane do terminala ISOBUS.

VariableRateControl (VRC)

Gdy konieczne jest precyzyjne dozowanie cieczy roboczej, system VariableRateControl (VRC) okazuje się być niezastąpiony. Aby uzyskać najlepszy efekt, przed aplikacją należy przenieść odpowiednie mapy aplikacji do systemu ciągnika za pomocą systemu VarioDoc Pro. Dokładna dawka jest następnie przesyłana za pośrednictwem interfejsu ISOBUS do opryskiwacza Rogator 300, po czym jest ona precyzyjnie aplikowana dzięki układowi kierowniczemu VarioGuide. System VRC można wykorzystać, aby nie wracać z pola z pozostałościami płynów, a nawet może okazać się pomocny przy zakupie odpowiedniej ilości pestycydów.

Sterowanie na uwrociu przy granicy pola

Jeśli do systemu zostały wprowadzone informacje o granicach pola, opryskiwanie nie zostanie rozpoczęte, gdy belka będzie się znajdować poza nimi. Uwrocie można zostawić na sam koniec, zapewniając przy tym czystość maszyny. Jest to idealny sposób opryskiwania określonych obszarów, nawet podczas pracy w nocy lub gdy granice nie są precyzyjnie określone.

Podczas korzystania z Varioterminal wyraźnie widać stan poszczególnych sekcji w 3 obszarach opryskiwacza Rogator 300, mapę z obrobionym obszarem oraz aktualny stan układu VarioGuide.

Korzystając z kompatybilnej bazy danych pola, przed rozpoczęciem pracy wystarczy dokładnie zaplanować dawkowanie płynu na mapie aplikacji, a następnie przesłać ją za pośrednictwem sterownika TC-GEO w standardzie ISOBUS. To nie są czary. To po prostu najskuteczniejszy sposób pracy w polu.

Dzięki systemowi VariableRateControl (VRC) możliwe jest precyzyjne aplikowanie płynu.

Reflektory LED zapewniają optymalny widok na strumień oprysku z poszczególnych dysz. Opcjonalnie dostępne są również 2 lub 4 niebieskie ledowe światła główne. Reflektory zamontowane są z przodu dyszy, by zapewnić ochronę przed osadzaniem się zanieczyszczeń.

Kamera cofania

Anteny GPS z dokładnością układu EGNOS

Praktyczny zwijacz węża znajdujący się w tylnej części opryskiwacza umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie.

Jako drugi terminal można wykorzystać wyświetlacz 8” w celu uzyskania jeszcze lepszego widoku.

Górny zaczep transportowy lub...

... Złącze zaczepowe. Dostępne są wszystkie opcje, nawet w przypadku stosowania napędu WOM.

Następny stopień do Fendt Rogator 300