Dataskyddsförklaring

Vi gläder oss över ditt besök på våra Internetsidor och ditt intresse för vårt företag. Skyddet av dina personrelaterade uppgifter är en viktig önskan för oss. Personrelaterade uppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden om en bestämd eller bestämbar naturlig person. Under detta faller t.ex. information som borgerliga namnet, adressen, telefonnummer och födelsedatum.

Eftersom de personrelaterade uppgifterna åtnjuter särskilt skydd samlas de in, bearbetas och används hos oss endast i tillåten omfattning. Nedan förklarar vi det för dig närmare.

Vår dataskyddspraxis står i harmoni med de gällande dataskyddsrättsliga kraven, i synnerhet regleringarna i förbundsstatens dataskyddslag (BDSG) och telemedialagen (TMG). Vi kommer uteslutande att samla in, bearbeta och använda dina personrelaterade uppgifter för att bearbeta kontaktförfrågan. Endast då du har lämnat ditt samtycke dessförinnan sker en användning av dina uppgifter även för andra syften, som är exakt bestämda i samtycket, t.ex. för information om erbjudanden i nyhetsbrev, din ansökan o.s.v.


1. Ansvarigt ställe enligt lagens mening § 13 Avs. 1 TMG / § 3 Avs. 7 BDSG

Ansvarigt ställe i dataskyddsrättens mening är:

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-post: info.fendt@agcocorp.com
Telefon: 08342 / 77-0
Telefax: 08342 / 77-220


2. Anonym / pseudonymiserad användning av Internetsidor

Du kan principiellt använda våra Internetsidor utan att uppge personrelaterade uppgifter. Pseudonymiserade användaruppgifter sammanförs inte med uppgifterna om pseudonymens bärare. Skapandet av pseudonyma användarprofiler sker inte.


3. Särskilda funktioner på Internetsidorna

Våra Internetsidor erbjuder dig olika funktioner, vid vilka användandet av dessa vi samlar in, bearbetar och använder personrelaterade uppgifter. Nedan förklarar vi vad som sker med dessa uppgifter:


Nyhetsbrev:
De uppgifter som anges i anmälningsraden för vårt nyhetsbrev av användaren används uteslutande av oss för försändelse av vårt nyhetsbrev, i vilket vi informerar om våra tjänster. Vi skickar ett e-postmeddelande med bekräftelse till dig efter anmälan i vilket det finns en länk, som du måste klicka på för att avsluta anmälan till vårt nyhetsbrev (double-opt-out). Nyhetsbrevet kan alltid avbeställas genom att klicka på avanmälningslänken.


Kontaktformulär:

De uppgifter som användaren har angett i vårt kontaktformulär kommer vi endast att använda för bearbetning av förfrågningar som lämnas in via kontaktformuläret. Efter det att bearbetningen av förfrågningen har avslutats kommer de insamlade uppgifterna omedelbart att raderas, såvida det inte finns några juridiska förvaringsfrister.


Karriär – ansökan (Online-ansökan):

De uppgifter som samlas in inom ramen för online-ansökan, genom att användaren skriver in dem, tjänar uteslutande för möjlig motivering av ett anställningsförhållande och kommer att användas eller nyttjas i öronmärkt syfte. Genom inmatningen av dina uppgifter förklarar du dig införstådd med bearbetningen och användningen av dina uppgifter av följande juridiska personer:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14 D-87616 Marktoberdorf


Fendt fordonskonfigurerare:

Med hjälp av Fendt fordonskonfigurerare har du möjligheten att konfigurera olika Fendtfordon och lagra dessa konfigureringar online. Du har därtill möjligheten att på nytt hämta din konfigurering vid en senare tidpunkt.

Det krävs en anmälan för att använda denna funktion. Uppgivandet av en e-postadress är därmed obligatorisk. Ytterligare personrelaterade uppgifter kan anges och senare ändras men är dock valfri. Efter anmälan får användaren ett lösenord skickat till sig till den angivna e-postadressen.

Ifall du skulle ha glömt bort ditt lösenord för Fendt fordonskonfigurering finns det möjlighet att få detta skickat till dig på nytt, via funktionen "Glömt lösenord". En inmatning av e-postadress krävs därvid med vilken du anmälde dig till Fendt fordonskonfigurerare.

Uppgifterna, som kommer att samlas in inom ramen för funktionen "Glömt lösenord", kommer endast att användas för den förnyande utsändningen av de glömda lösenorden.


Fendt Onlineshop:

I Fendt Onlineshop har du möjligheten att köpa Fendt produkter till salu och få de köpta produkterna levererade till dig. Transportföretagen DHL och UPS används för detta.
Användningen av Fendt Onlineshopen är principiellt möjlig utan registrering ("Checkout som gäst"). För att kunna skicka ut de beställda varorna är följande ytterligare uppgifter om personen nödvändiga inom ramen för beställningen:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Gata och husnummer
 • Postnummer
 • Stad
 • Land
 • Betalningsinformationen

Avslutandet av betalningen med hjälp av kredit- eller Maestrokort sker genom en extern tjänsteleverantör (wirecard).

Alternativt kan du genomföra betalningen med hjälp av tjänsteleverantörerna "sofortüberweisung.de“ såväl som "PayPal“. Du skickas dessutom vidare till webbsidorna för motsvarande betalningstjänsteleverantör. De därvarande dataskyddsbestämmelserna gäller härvid såväl som bestämmelserna för att fastställa säkerhet (beräkning av ett s.k. scoring-värde), som ställs till förfogande för att titta på webbsidorna för betalningstjänsteleverantören.

För att kunna använda komfortfunktionerna i Fendt-shopen är en registrering nödvändig. Inmatning av för- och efternamn, såväl som en giltig e-postadress och ett lösenord är nödvändiga. Ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk kommer att skickas till denna inom ramen för validering med hjälp av "Double OPT-IN“.

Inom det registrerade kontot kan användaren mata in ytterligare uppgifter om sin person såväl som leveransinformation. Denna information kan alltid ändras av användaren.

I den mån adressinformation skrivs in på användarens konto kommer denna inte att efterfrågas på nytt inom ramen för ytterligare beställning.

Inom ramen för registreringen har du möjligheten att valfritt anmäla dig till ett nyhetsbrev, som informerar om nyheter, erbjudande och kuponger. Anmälningen till nyhetsbrevet kan alltid återkallas genom att klicka på "Avanmäla" i nyhetsbrev.

Ifall du skulle ha glömt ditt lösenord för Fendt Onlineshop finns det möjlighet att få dessa uppgifter skickade till dig på nytt efter tidigare inmatning av dina kontaktuppgifter (e-postadress). Uppgifterna, som samlas in inom ramen för funktionen "Glömt lösenord", kommer denna endast att användas för den förnyade utsändningen av de glömda lösenorden.


Online-återkallelseformulär (Fendt Onlineshop)

De uppgifter som samlas in via Online-återkallelseformuläret kommer vi endast att använda för bearbetningen av återkallelseförklaringarna, som lämnas in via Online-återkallelseformuläret. De insamlade uppgifterna raderas efter att återkallelsen har bearbetats.


4. Vidarebefordran av uppgifter / ändamålsbundet

Vi vidarebefordrar endast personrelaterade uppgifter till tredje man i den mån det är nödvändigt för oss för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, i synnerhet för att slutföra vårt slutna avtal. En vidarebefordran av personrelaterade uppgifter till tredje man sker dessutom för nämnda ändamål i avtals- och betalningsslutförandet i annat fall inte med ditt samtycke. Om du ställer personliga uppgifter till vårt förfogande inom ramen för en förfrågan resp. på grund av ett uttryckligt samtycke, kommer dessa uppgifter endast att användas i detta syfte, vilket täcks genom förfrågan eller samtycket. Med ditt samtycke och för att uppfylla ändamålet kan dina personrelaterade uppgifter också vidarebefordras till den regionala försäljningspartnern. Du kan alltid själv fråga efter och finna ansvarig försäljningspartner för din region på följande länk http://www.fendt.com/dealer-search eller efterfråga den hos oss. Vi kommer bara att lagra dina personrelaterade uppgifter så länge som detta är nödvändigt för avsett syfte med datainsamlingen eller är juridiskt föreskrivet. Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Dina skyddsvärda intressen kommer att beaktas enligt de juridiska bestämmelserna. Om uppgiftsmottagaren befinner sig i länder utanför den europeiska ekonomiska regionen, i vilka den användbara rätten inte garanterar samma dataskyddsnivå som i ditt hemland vidtar vi åtgärder för att på annat sätt säkerställa en passande dataskyddsnivå.


5. Statistisk utvärdering av besöken på våra Internetsidor

Vi samlar in, bearbetar och använder följande uppgifter vid anrop av våra Internetsidor eller enskilda filer på Internetsidorna: IP-adress; Internetsida från vilken filen anropades; namn på filen, datum och klockslag för anropet; överförd datamängd och meddelande om anropets framgång (s.k. webblogg). Dessa åtkomstuppgifter använder vi uteslutande i icke personrelaterad form för kontinuerlig förbättring av vårt Internetutbud och i statistiska syften.


Google-Analytics:

Våra Internetsidor använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan: Google). Google Analytics använder diverse tekniker, bl.a. även s.k. cookies, som lagras på din dator och möjliggör analysen av besökarens användande av Internetsidorna. Med cookies handlar det om små textfiler, som lagras lokalt i sidbesökarens webbläsares temporärminne. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren. Informationen, som samlats in av Google-Analytics om din användning av Internetsidorna överförs till en server hos Google, som eventuellt drivs i stater utanför EU och eventuellt också utanför den europeiska ekonomiska regionen. Genom att aktivera IP-anonymiseringen inom Google-Analytics Tracking-Codes av Internetsidorna anonymiseras din IP-adress av Google innan överföringen. Internetsidorna använder en Google Analytics-Tracking-Code, utvidgades av operatören gat._anonymizeIp();, för att möjliggöra en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-Masking). På uppdrag av operatören av Internetsidorna kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt besök på Internetsidorna, sammanställa rapporter om Internetsidesaktiviteten och för att skapa ytterligare tjänster förbundna med Internetsidesanvändningen och Internetanvändandet gentemot Internetsidesoperatören. IP-adressen, som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google. Du kan dessutom förhindra registreringen av uppgifter relaterade till din användning av Internetsidorna, vilken sker genom Google cookies (inkl. din IP-adress) till Google såväl som bearbetningen av dessa uppgifter hos Google genom att du laddar ner och installerar den tillgängliga Browser-Plug_in på följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Säkerhets- och dataskydds-principerna från Google Analytics hittar du på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

Du kan förhindra registreringen genom Google Analytics genom att du klickar på följande länk. En Opt-Out-Cookie sätts in, vilken förhindrar den framtida registreringen av dina uppgifter vid besök på denna Internetsida: Google Analytics deaktivieren


etracker:

På våra Internetsidor samlas data in och lagras med teknologier från etracker GmbH i optimeringssyften. En användarprofil kan skapas under en pseudonym ur dessa data. Cookies kan användas för detta.

Uppgifterna som samlas in med etracker-teknologierna kommer inte att användas utan särskilt meddelat samtycke från den berörde för att identifiera besökaren av Internetsidorna personligen och inte sammanföras med personrelaterade uppgifter om pseudonymens bärare. Dataregistreringen och -lagringen kan alltid återkallas med verkan i framtiden.

Klicka på knappen nedan för detta:

Vänligen räkna inte in mig i etracker-statistiken.6. Externt innehåll

Enkla länkar till operatörer av Sociala Media

Våra Internetsidor ställer enkla länkar till Internetsidor från operatörer av Sociala medier till förfogande. Ett datautbyte med operatörerna av de sociala medierna sker endast när du klickar på tryckknappen med symbolen (t.ex. "f" för Facebook). När du klickar på en sådan knapp öppnas en sida från operatören av den sociala median i ett PopUp-fönster och du befinner dig därmed på Internetsidorna från operatören av respektive sociala media. Bestämmelserna från operatören av respektive sociala media gäller där.


Social Plug-Ins

På våra Internetsidor används s.k. social plug-ins för följande sociala nätverk (hädanefter "sociala nätverk“):

 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (nedan YouTube)


Aktivera social plug-ins

För att garantera ett så omfattande skydd av dina uppgifter som möjligt använder vi tekniska lösningar så att en dataöverföring via sociala plug-ins sker till respektive operatör av de sociala nätverken endast efter att du har aktiverat sociala plug-ins.

På våra Internetsidor är standardmässigt inaktiverade sociala plug-ins inbäddade, som inte skapar någon kontakt med servrarna från YouTube eller andra operatörer av sociala nätverk. Först efter att du har aktiverat dessa inaktiverade plug-ins, genom att du klickar på knappen "Aktivera sociala media" på våra Internetsidor, förklarar du därmed ditt samtycke till överföring av nedan bestämda uppgifter till de sociala nätverken. Efter aktiveringen skapar sociala plug-ins en förbindelse med respektive sociala nätverk. Med ytterligare ett klick kan du t.ex. starta en video, förmedla en rekommendation inom respektive sociala nätverk etc. Om du redan är inloggad hos ett socialt nätverk under användningen av våra Internetsidor kommer ingen ytterligare inloggningsdialog att visas som regel.

Genom att klicka på knappen "Aktivera sociala media" meddelar du ditt samtycke till att nedan bestämda uppgifter överförs till respektive operatör av det sociala nätverket.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka på knappen "Inaktivera sociala media".

Dataöverföring via sociala plug-ins

Först när du har aktiverat de standardmässigt inaktiverade sociala plug-ins, såsom beskrivs ovan, kommer en förbindelse med servrarna till de sociala nätverken att skapas. Varje socialt plug-ins överför sedan uppgifter till respektive sociala nätverk. Vi har inget inflytande på uppgifternas art och omfattning, som registreras av respektive sociala nätverk via sociala plug-ins. I den mån det är uppenbart erhåller de sociala nätverken i varje fall information om vilka av våra Internetsidor som för närvarande och dessförinnan har anropats. Genom varje aktiverat socialt plug-ins sätts en cookies med ett entydigt kännetecken vid varje anrop av berörd Internetsida. Genom detta kan det sociala nätverket försättas i läge att skapa en användarprofil, som eventuellt också i händelse av en senare förstagångsregistrering hos det sociala nätverket kan tilldelas dig.

Om du redan är inloggad hos ett socialt nätverk medan du besöker våra Internetsidor kan operatören av det sociala nätverket möjligtvis tilldela besöket till ditt personliga konto så fort du har aktiverat de standardmässigt inaktiverade sociala plug-ins, såsom beskrivs ovan. Vid användandet av funktionerna i sociala plug-ins (t.ex. "Gilla"-knappen, lämna en kommentar etc.) överförs informationen om detta direkt från din webbläsare till motsvarande sociala nätverk och lagras där. Detsamma gäller vid anrop av en Internetsida i från en operatör av ett socialt nätverk genom att klicka på motsvarande knapp med symbolen.

Om du inte är medlem i ett socialt nätverk finns trots det möjligheten att det sociala nätverket erhåller och lagrar din IP-adress såväl som information om webbläsaren, som du använder, och drivsystemet som du använder efter att sociala plug-ins har aktiverats. Omfattningen av och syftet med dataregistreringen såväl som bearbetningen av användningen av uppgifterna av de sociala nätverken och informationen om rättigheter och inställningsmöjligheter för skydd av den privata sfären finner du i dataskyddsupplysningarna för respektive sociala nätverk. Dessa kan laddas ner på följande adresser:

Om du är medlem i ett socialt nätverk och du vill begränsa insamlingen av uppgifter via våra Internetsidor såväl som sammanföringen av dina användaruppgifter med uppgifterna om dig, som lagras via det sociala nätverket, ska du avanmäla detta hos det sociala nätverket innan ditt besök på våra Internetsidor.

Adobe Typekit:

På våra Internetsidor använder vi oss av skriften "Myriad pro" från "Adobe Typekit" från företaget Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. Under loppet av skapandet av Typekit-tjänsten kommer inga cookies att placeras eller användas för att tillhandahålla skrifttypen.

Följande information registreras av Adobe för att skapa Typekit-tjänsten:

För att skapa Typekit-tjänsten kan Adobe registrera informationen om skrifttyperna som ställs till förfogande på vår server. Informationen används för redovisning och iakttagande av föreskrifter kan omfatta följande:

 • tillhandahållna skrifttyper
 • ID för satsen
 • Konto-ID
 • Tjänst som tillhandahåller skrifttyperna (t.ex. Typekit eller Edge Web Fonts)
 • Användning som kräver skrifttyperna (t.ex. Adobe Muse)
 • Server som tillhandahåller skrifttyperna (t.ex. Typekit-Server eller Enterprise CDN)
 • Sidans värdnamn, på vilken skrifttyperna laddas
 • Tidpunkten som webbläsaren behöver för att ladda ner skrifttyperna
 • Tiden från nedladdning av skrifttyperna med webbläsaren, till användningen av skrifttyperna

Ytterligare information om dataskyddsbestämmelserna för Tools kan du hämta på följande länk: http://www.adobe.com/de/privacy/typekit.html.


7. Informera om användning av Cookies

På våra Internetsidor använder vi delvis cookies för att forma besöket på våra Internetsidor attraktiv och möjliggöra användningen av bestämda funktioner. Du kan själv ställa in din webbläsare efter dina önskemål så att du informeras om att cookies sätts eller principiellt acceptera eller principiellt utesluta mottagandet av cookies. Cookies kan användas i olika syften, t.ex. för att känna igen att din dator redan har haft en förbindelse till ett Interneterbjudande (varaktig cookie) eller för att lagra senast visade erbjudande (sessions-cookies). Vi använder cookies för att erbjuda dig en ökad användarbekvämlighet. För att använda våra bekvämlighetsfunktioner rekommenderar vi dig att tillåta mottagandet av cookies för vårt Interneterbjudande.


8. Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Dina personrelaterade uppgifter kommer att lagras genom att använda alla tekniska och organisatoriska möjligheter så att de inte är tillgängliga för tredje part. Vid kommunikation via e-post kan fullständig datasäkerhet inte garanteras av oss, så vi rekommenderar dig att använda postvägen för information med högt sekretessbehov.


9. Återkallelse av samtycken - dataupplysningar och önskan om ändring - radering & spärrning av uppgifter, ändringar

Enligt BDSG (tysk dataskyddslag) har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade uppgifter såväl som, i förekommande fall, rätt att rätta till, spärra eller radera dessa uppgifter. Dina uppgifter raderas om det inte står i konflikt med juridiska regleringar. Du kan alltid återkalla samtycket, som meddelats oss, att bearbeta och använda dina personliga uppgifter. Informations-, raderings- och rättningsönskemål av dina uppgifter och gärna också förslag kan du alltid skicka till följande adress:

AGCO GmbH
Dataskyddsombud
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-post: DataPrivacy@agcocorp.com

Denna dataskyddsförklaring anpassas emellanåt. Datumet för den senaste uppdateringen finns i början av denna förklaring. (Version: 2016-08-25)