360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Den nya generationens frontlastare

Nya CargoProfi kan nu fås till 500 och 700 Vario-serierna. Sensorer i lastararmen möjliggör helt nya funktioner, t.ex. en vägnings- och minnesfunktion. På så vis kan Fendt CargoProfi ge dig de optimala inställningarna för säkert och kontrollerat frontlastararbete.

Intelligent och sinnrikt

Den nya Fendt CargoProfi, tillgänglig för frontlastarmodellerna 4X/80, 5X/85 och 5X/90, är den logiska vidareutvecklingen av traktorn och frontlastaren som en enhet. Frontlastaren har ett nytt mätnings- och tiltsensorsystem samt en jobbdator för registrering och bearbetning av olika data och inställningar. Dessa är enkla att justera och visa i Varioterminalen.

Lastararbete – säkert, enkelt och bekvämt

Manövreringsfördelarna är mycket övertygande. Tippvinkeln kan t.ex. begränsas när man lastar på mycket höga släp. Ändlägesdämpning säkerställer att frontlastaren lyfts försiktigt och mjukt, vilket minimerar materialförlust. Minnesfunktionen är särskilt praktisk för återkommande sekvenser, man kan t.ex. automatiskt sikta in sig på den horisontella lägre positionen. Vågfunktionen möjliggör övervakning av lastens vikt.

Extremt praktiskt

Funktionerna på CargoProfi gör arbetet enklare tack vare intelligenta förinställningar. Detta gör att föraren kan begränsa lyfthöjden och tippvinkeln. Detta är en avgörande säkerhetsfaktor i låga byggnader eller när man lastar på mycket höga släp. Med minnesfunktionen kan lastararms- och redskapspositioner sparas för arbetsmoment som används ofta och tas fram igen vid behov.

Skakad eller dämpad?

CargoProfi har en snabb och effektiv skakfunktion för att säkerställa att allt hårt packat material lossnar helt från skopan. För löst material minskas istället förluster under förflyttningen med hjälp av den nya ändlägesdämpningen. Hydraulikens flödesvolym reduceras automatiskt när frontlastaren närmar sig sin högsta eller lägsta position och man undviker därmed ryckiga rörelser.

Vikten under kontroll

Den unika vägningsfunktionen på CargoProfi gör att man kan registrera laster som individuell och total vikt. Du har full kontroll över lasten och transportfordonets totala vikt, dvs. du kan lasta spannmål mycket exakt. Vågfunktionen är också fullt integrerad i manövreringskonceptet i Fendt Vario och aktiveras med hjälp av en knapptryckning. Informationen kan alltid tas fram och visas på Varioterminalen.

CargoProfi-kontroller integrerade i Varioterminalen

Inställningarna för CargoProfi justeras enkelt och intuitivt med hjälp av Varioterminalen.

Display som visar funktionstilldelning för fyrvägsspaken

Information från vägningssystemet: individuell och total vikt

Begränsning av arbetsområdet för lastararm och redskap

Varioterminalen och jobbdatorn på frontlastaren är anslutna via CargoProfi-uttaget.

Sensorerna för Cargo Profi-funktionerna sitter på frontlastarens högra sida där de ligger väl skyddade.

Två trycksensorer i tvärbalken möjliggör vågfunktionen i CargoProfi.

Nästa steg till din Fendt Cargo frontlastare