En vision är verklighet

Fendt är inte bara ett namn. Fendt är ett system med tilltro. Med Fendts traktorer och skördetröskor når jordbrukare och entreprenörer sina mål snabbare och med högre avkastning. Därför är vår dagliga utmaning att uppfylla eller till och med överträffa de höga kraven från våra kunder och hjälpa dem att lyckas där allt börjar: vid gränsen mellan himmel och jord, där naturen och jordbrukets kunnande möts. Här drar Fendts användare direkt nytta av effektiva tekniker för att öka kostnadseffektiviteten - lönsamhet och hållbarhet - för produktion av baslivsmedel och djurfoder, naturliga råvaror och energi.

Varumärkets historia

Företagets historia kommer till uttryck i logotypen och står som en symbol för Fendts filosofi. Den beskriver i enkla bilder de uppgifter som Fendt ser som sina och som driver företaget framåt. Fendt står för en hållbar tillväxt i gränslandet mellan himmel och jord. Gränslandet där naturens element – jord, sol och vatten – möter våra kunders kunskaper inom lantbruket och vårt företags tekniska och innovativa produkter. Himlen symboliserar visionerna, jorden stabiliteten och de nära kundrelationerna. De öppna fälten symboliserar vår framsynthet i branschen. Fendts produkter är skapade för vida fält och stora jobb.

Mosaic

Fendt står för varaktiga värden: Prestanda, effektivitet, innovation.

 • Mosaic

  Fendt står för varaktiga värden: Prestanda, effektivitet, innovation.

 • Mosaic

  Fendt erbjuder ledande produkter för att göra jordbruksnäringen mer framgångsrik.

 • Mosaic

  Himlen står för vår vision, jorden för våra rötter och jordnärhet.

 • Mosaic

  Nya Fendt står för tillväxt vid gränsen mellan himmel och jord.

Logotypens historia

Öppnandet av den nya fabriken den 28 september 2012 var en milstolpe och Fendt tog tillfället i akt att skapa ett enhetligt internationellt varumärke. Den välkända logotypen genomgick därför en omarbetning och tar nu Fendts framgångssaga in i en ny era.

1930 - 1960

Beständigheten i Fendts varumärke betyder att förändringar alltid sker utan att påverka de grundläggande värderingarna. Fendt anpassade sig tidigt för global distribution.

Den legendariska Dieselroß-logotypen stavades ursprungligen med "ß" och hade tillägget "Schlepper", men dessa ersattes så småningom av dubbla "s" och det engelska tillägget "tractor" för bättre läsbarhet i andra länder.

1960 - 2012

Engelska produktnamn, till exempel Farmer-serien, visar på det internationella intresse som Fendts produkter tilldrog sig på 1950-talet. Under en lantbruksutställning skapade man också en gigantisk jordglob med en traktor på toppen. Den idén känns mer aktuell idag än någonsin tidigare. Bilden av Fendt och dess historia handlar därför om att hantera aktuella utmaningar utan att påverkas av den rådande tidsandan eller av flyktiga idéer.

Sedan 2012

De trapetsformade bokstäverna i namnet Fendt genomgick endast en liten förändring. Bokstäverna F, E och D omarbetades för bättre läsbarhet och de välkända parallella, och så småningom vågiga, dubbla gröna linjerna, fick bestämma färgvalet. Resultatet blev en stark och tydlig bild, med jordens rundning i soluppgång, precis som en bit av den stora Fendt-jordgloben från 50-talet. Fendt har än en gång förenat historien med ett stort kliv in i framtiden: "Nya Fendt står vid horisonten i gränslandet mellan himmel och jord. Här möter elementen jord, sol, vatten och luft våra kunders kunskaper om jordbruk och Fendts högteknologiska produkter. Himlen symboliserar våra visioner, våra innovationer och våra framtidsutsikter medan jorden står för våra rötter, vår stabilitet och våra nära kundrelationer."

Vi är också en del av Fendt!

Tillsammans kan vi hjälpa Fendt att utvecklas. På alla våra platser arbetar Fendts medarbetare varje dag med att se till att Fendts traktorer är de bästa. Det är vad vi skriver på vår banderoll, och det är varför vi vänder våra ansikten utåt och representerar alla Fendts ägare.

Varför ansikten i stället för traktorer?

Varje kund har ett specifikt krav eller en särskild vision. Det är därför människornas ansikten och uttalanden är i fokus, och de representerar jordbrukare, förare, beundrare, kommunala företag och entreprenörer som vet exakt vad de behöver. De är säkra på vad de gör. Och Fendt är alltid den enkla, tydliga lösningen. Detta är vad vi vill visa med ansiktena på Fendt-förare från hela världen. Eftersom Fendt känner till dina behov och uppfyller dem - med nya idéer, praktiskt genomförda.
Slutsats: Därför kör jag Fendt.

Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

 • Mosaic

Tillverkningsfilosofi

Vid starten av projektet Fendt ahead2 hade Fendt ställt upp ett tydligt mål: att vid projektets slut kunna inviga världens mest moderna, effektiva och flexibla nätverk av tillverkningsanläggningar för traktorer i Marktoberdorf och Bäumenheim. För att kunna nå det här målet räcker det inte enbart med att uppföra ett antal byggnader. Samtliga processer, IT-system så väl som grundläggande produktionsteknik utvärderades och optimerades från grunden. Fendts traktorer tillverkas nu enligt helt nya principer för att kunna uppnå bästa möjliga kundfokus, kvalitet, hållbarhet och effektivitet.

Grundläggande produktionsfilosofier hos Fendt

 • Optimalt materialflöde: En traktor består av upp emot 10 000 komponenter. Enligt flödesprincipen anländer i stort sett alla komponenter direkt till produktionsområdet, utan omvägar, och monteras direkt enligt kundens individuella beställning.
 • Batchstorlek 1: Alla Fendts modellserier monteras på en och samma monteringslinje. Med tillverkningsbatcher på en traktor i taget kan de olika modellerna produceras i valfri ordning.
 • Produktion enligt pull-metoden: Med en produktionsstrategi enligt push-pull-principen skapas ett kontinuerligt kund-leverantörsförhållande inom fabriken, vilket förflyttar kundfokus till själva produktionsprocessen.
 • I harmoni med kunderna: Tillverkningen anpassas tydligt efter kundernas behov. Produktionsanläggningens höga flexibilitet garanterar tillförlitliga leveranser.

Rätt format för perfekt funktion

I och med projektet Fendt ahead² har produktionsytan i Fendts tillverkningsanläggningar mer än fördubblats. Med cirka 85 000 kvadratmeter nybyggd tillverkningsyta finns plats att utföra tillverkning och montering enligt lean-principen. I och med det här projektet fick Fendt möjlighet att redan från grunden anpassa de nya byggnaderna till de optimerade produktionsmetoderna. I Bäumenheim har en hall på 5 000 kvadratmeter uppförts för den nya hyttsvetsanläggningen. I hjärtat av projektet Fendt ahead² i Bäumenheim finns den nya monterings- och logistikanläggningen på 16 000 kvadratmeter. Fendts anläggning i Bäumenheim har nu möjlighet att möta efterfrågan från Marktoberdorf på ett effektivt och flexibelt sätt genom produktionsnätverket.

Fendt-andan för individuella Fendt-lösningar

Hela produktionsområdet har utvecklats med ett globalt perspektiv. Fendts vision och klara principer var utgångspunkten för planeringen av världens modernaste fabriksnätverk för tillverkning av traktorer. Fendt har hämtat inspiration från bil- och lastbilsbranschen och utvecklat ett banbrytande produktionssystem som också tar hänsyn till de speciella krav som ställs av lantbrukssektorn. Kunskap, erfarenheter och nya idéer från vår skickliga personal användes för omstrukturering av fabrikens alla områden. Med hjälp av drivkraften och passionen hos de människor som står bakom Fendt-märket kunde de ursprungliga idéerna omvandlas till verklighet. Idag står Fendt mer än någonsin för innovativa tillverkningsprocesser för lantbruksmaskiner.

IT som ryggrad

Samtidigt med den utbyggda tillverkningskapaciteten har hela IT-infrastrukturen hos Fendt förnyats. Det tidigare systemet har ersatts av de senaste SAP-systemen för alla områden. Idag garanteras smidiga processer hela vägen från inkommande ordrar till leverans av traktorer, från beställning till fakturering. IT-systemen utgör därför ryggraden i alla processer för alla områden hos Fendt.
Den utbyggda IT-infrastrukturen har medfört en ny dimension när det gäller säkerhet och flexibilitet genom hela bearbetningsmiljön. Detta ger absolut stabilitet vilket är en förutsättning för tillförlitliga dagliga processer inom alla företagets avdelningar. Det nya IT-systemet kan dessutom byggas ut med ytterligare funktioner.

Integrerat i AGCO-koncernen

Fendts datasystem är nu helt integrerat med AGCO Corporations globala datavärld. Steg för steg kommer moderbolagets alla anläggningar att utrustas med samma IT-system och här spelar Fendt en avgörande roll. Efter att systemen implementerats globalt över hela företagsgruppen, kommer kommunikationen från en av företagets anläggningar till en annan att förenklas väsentligt eftersom systemen kommer prata ett och samma språk.

Innovativ anda är den drivande kraften!

Fendt har en ultramodern utvecklingsavdelning. Här används framtidsinriktade metoder för forskning, konstruktion och testning, och antalet anställda har ökat med över en tredjedel under de senaste åren. Fendt har gjort omfattande investeringar inom elektronikutvecklingsområdet. Företagets center för tredimensionell virtuell verklighet är unik i branschen. Här kan man undersöka komponentpassning och möjliga monteringsförfaranden i ett mycket tidigt skede av konstruktionen. Att förflytta utvecklingen till den virtuella världen möjliggör snabbare och bättre utveckling av ny teknik.

Mer utrymme för forskning och utveckling hos Fendt

En ny byggnad för forskning och utveckling ger plats åt ungefär 120 nya medarbetare. Antalet ingenjörer har också ökad med en tredjedel till cirka 400 stycken. Med erfarenhet, kompetens och en starkt innovativ anda fortsätter Fendts utvecklingsavdelning att ta fram topprodukter som gör livet enklare för lantbrukare och entreprenörer världen över.

Topprodukter till nytta för våra kunder

Den ständiga utvecklingen av framtidsorienterade produkter är en garanti för Fendts fortsatta framgång. Fendt kan erbjuda en topprodukt i varje effektklass. Fokus för vår utvecklingsavdelning har alltid varit att ta fram produkter som i första hand motsvarar kundens behov. Fendts traktorer befinner sig i premiumsegmentet, är uppgiftsorienterade och väl anpassade till marknadens behov. Med en hög teknisk innovationsanda som ledstjärna har Fendt gång på gång kunnat presentera okonventionella tekniska lösningar. Dessa lösningar har sedan ofta visat sig utgöra verkliga milstolpar i branschen.

I varje utveckling är kundnyttan av största vikt

Fendts produkter är gjorda för att användas, ekonomiska och trots ökande teknisk komplexitet ändå enkla att hantera. Fendt kan erbjuda en topprodukt i varje effektklass. Ökad effektivitet och miljövänliga lösningar är karakteristiska för framtidens lantbruk. Okonventionella lösningar kan visa sig bli milstolpar inom branschen för lantbruksmaskiner och ge en långvarig positiv effekt. De bästa konstruktionerna, de bästa tekniska lösningarna och den högsta effektiviteten bidrar till perfektionen hos Fendts produkter. Den ständiga utvecklingen av framtidsorienterade produkter är en garanti för Fendts fortsatta framgång.

Hållbar utveckling med helhetssyn

Som tillverkare av lantbruksmaskiner tar Fendt sitt ansvar för miljön och naturen, som ju utgör grunden för ett hållbart jordbruk. Hos Fendt styrs verksamheten och inriktningen av ett helhetstänkande. Fendt fortsätter oförtrutet att arbeta med innovativa lösningar för sina produkter och sin tillverkningsprocess för att kunna bidra till förbättringar för miljön och naturen, men också för den sociala miljön.

Ta en roll i företaget

Som den största arbetsgivaren i regionen, spelar den sociala miljön en viktig roll för Fendt. Fendt har sedan årtionden tillbaka upprättat en arbetsplats för funktionshindrade i Marktoberdorf för hantering av marknadsföringsmaterial. Fendt bidrar också alltid generöst till olika initiativ för att engagera ungdomar inom lantbruket.

Hållbara produkter börjar med produktidén och bekräftas vid användningen

Fendts produkter har redan på konstruktionsstadiet ett fokus på material som kan återvinnas eller tas om hand på ett miljövänligt sätt. Alla våra lantbruksmaskiner är dessutom utrustade med den miljövänliga SCR-motortekniken och har branschens bästa bränsleekonomi och därför också lägsta möjliga CO2-utsläpp.

Miljövänlig färgteknologi

Den nya lackeringsanläggningen är det senaste exemplet på hur Fendt förenar effektivitet med miljömässig hållbarhet. Färgen sprutas med högtryck med hjälp av robotar vilket gör att mängden färg per traktor har kunnat minskas. De små mängder färgrester som försvinner via färgdimman, används till exempel till väggfärg. Allt avloppsvatten från fabriken renas och det återstående destillatet återanvänds. En betydande mängd energi sparas genom att värmen från utloppsluften i lackeringsanläggningen förs tillbaka till inloppsluften med hjälp av en roterande värmeväxlare. Genom återvinning och förbränning av färgångorna, är vattenånga det enda som släpps ut i den omgivande luften.

Kvalitet

Kontroll av produktionskvalitet

Fendt står för hög kvalitet. För att kunna leva upp till löftet till kunderna om hög kvalitet varje dag, strävar man kontinuerligt efter att tillverka perfekta traktorer. Kvaliteten kontrolleras dagligen, kontinuerligt och utan avbrott. Innan en traktor lämnar fabriken testas den i olika kvalitetsstationer längs monteringslinan. Dessutom träffar fabriksledningen de ansvariga arbetsledarna tre gånger om dagen, vid s.k. Shop Floor Management Rounds, för att jämföra aktuella värden med målvärden – mitt i tillverkningsområdet, där allt händer. Detta ger extremt korta beslutsvägar och mycket snabb reaktionsförmåga.

Kvalitet tillverkad i Tyskland

Tillverkningsanläggningen i Tyskland skapar tydliga fördelar för ett premiummärke som Fendt. Tyskland har sedan årtionden tillbaka blivit känt för ingenjörsskap och kvalitet. Hos Fendt arbetar erfarna experter inom varje område, experter som ger sitt bästa för produkten varje dag. I fabriksnätverket i Marktoberdorf-Bäumenheim arbetar de inblandade parterna på lika villkor för att möta de högt ställda kraven. Underleverantörerna finns till största delen i Tyskland, vilket ytterligare hjälper till att stärka Fendts starka kvalitetsåtagande. Alla inblandade talar samma språk: Avancerat teknik.

Fendt-andan som företagskultur

Företagsmiljön och företagets organisation utgör grunden för Fendts framgångar. I slutändan är det de anställda, som arbetar hårt och med ett ojämförligt engagemang för företagets övergripande mål, som utgör den avgörande faktorn. Solidaritet, laganda och viljan att upprätthålla varumärkets status är utmärkande för det samarbete som genomsyrar hela personalstyrkan. Det är Fendt-andan som gör företaget. Fendts personal har ett passionerat förhållande till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkterna. Den här inställningen är ingen slump: Över 60 procent av Fendts anställda har en nära relation till lantbruket, antingen från en egen gård eller genom sin familj. Därför finns också en djup förståelse för kunderna och deras behov fast förankrad inom företaget.

Kvalitet med hjälp av modern teknik

Mosaic

Hydrauliska testriggar - kvalitetssäkring under högt tryck

De tekniskt avancerade traktorerna från Fendt är utrustade med sofistikerade hydraulsystem. För att kunna garantera att dessa komplexa system fungerar som de ska, testas de tunga traktorkarosserna omsorgsfullt i speciella testriggar innan de lackeras. Det speciella är här att traktorkarosserna hänger fritt i transportören vilket ger enkel åtkomst för montering av alla testgivare.

 • Mosaic

  Hydrauliska testriggar - kvalitetssäkring under högt tryck

  De tekniskt avancerade traktorerna från Fendt är utrustade med sofistikerade hydraulsystem. För att kunna garantera att dessa komplexa system fungerar som de ska, testas de tunga traktorkarosserna omsorgsfullt i speciella testriggar innan de lackeras. Det speciella är här att traktorkarosserna hänger fritt i transportören vilket ger enkel åtkomst för montering av alla testgivare.

 • Mosaic

  Testriggar för rullande landsväg och bromsprov - prestanda vid toppfart

  Fendt-traktorernas höga kvalitet säkras genom olika testprocedurer. De första körproven utförs på en rullande landsväg/bromsbänk. Här testas både Vario-transmission och toppfart: 60 km/h med en fordonsvikt på upp till 18 ton fördelat på åtta rullar. Bromsarna på fram och bakaxeln samt parkeringsbromsen testas i bromsbänken och sedan utförs en test av bakre och främre differential.

 • Mosaic

  Slutbesiktning vid rätt-första-gången-punkten

  Innan en Fendt-traktor lämnar fabriken genomgår den en slutinspektion. Här avgörs om traktorn motsvarar de högt ställda kvalitetskraven eller inte. Under ljus med styrkan 2 000 lux hittas även minsta fel på ytor eller rörinstallationer.

 • Mosaic

  Den ultimata omsorgen vid leverans av förarhytter från Bäumenheim

  Ett utmärkt exempel på precisionen vid monteringen av Fendts förarhytter, och unikt i branschen för tillverkning av lantbruksmaskiner, är det automatiska systemet för limning av fönsterrutor. Robotar applicerar lim på rutan med hög noggrannhet och sätter sedan rutan på plats i hytten. Den här metoden säkerställer högsta möjliga kvalitet och helt läckagefria rutor. För att kunna garantera en konstant hög kvalitet passerar hytterna flera olika kvalitetsteststationer innan de lämnar fabriken. De senaste mätmetoderna och programmen används för omfattande testning av till exempel alla anslutningar och alla kontroller i hyttens interiör.

Certifiering

Certifierat Fendt kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

Fendt Quality Management System certifierades av en ackrediterad organisation, i det här fallet TÜV, för första gången 1995. Sedan dess har överensstämmelsen med de strikta kraven enligt DIN EN ISO 9001 kontrollerats årligen vid en extern systemgranskning. För att kunna säkerställa att kraven uppfylls kontinuerligt, kompletteras den årliga, externa granskningen av interngranskningar som utförs löpande under året. Hos Fendt har kvalitet och kundtillfredsställelse alltid haft högsta prioritet.

Certifierat Fendt miljöledningssystem enligt DIN EN ISO 14001

Genom vår direkta kontakt med naturen och med lantbruket, har vi på Fendt alltid haft vårt ansvar för miljön i åtanke när vi tagit företagsbeslut. Vår miljöcertifiering enligt DIN EN ISO 14001, som vi haft sedan mars 2000, är bara ett exempel på detta.

Certifierat Fendt arbetsmiljöledningssystem enligt OHSAS 18001

Den omsorgsfulla arbete vi lagt ned på vårt Occupational and Health Safety Management System belönades med en certifiering enligt OHSAS 18001 i april 2008. Vårt arbete för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö och hälsa utgör de tre grundpelarna i företagets integrerade ledningssystem.