Fendt i siffror

Här finner du den senaste informationen från Fendt om försäljningsutvecklingen för traktorer, försäljning per marknad och DLG Image Barometer.

Försäljningsutveckling för Fendt-traktorer med exportandel i %

Försäljning per marknad 2017

DLG Image Index 2017 Germany

Fendt Image-ledare för 18:e gången i rad

Fendt erövrade detta året förstaplatsen på DLG Image Barometer. För 18:e gången kom varumärket Fendt först i Image Index som sammanställs av Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG, tyska lantbrukssällskapet) – en utnämning som är hett efterlängtad varje år.

Undersökningen inför DLG Image Barometer 2017 genomfördes i augusti och september i år med frågor till över 700 lantbrukare från DLG-panelen kring ämnena varumärkesmedvetenhet, varumärkeslojalitet, varumärkets prestanda och varumärkets image. För jordbruksteknik fick varumärket Fendt 58 poäng, flest bland alla deltagare, och befäster därmed ett fantastiskt gott renommé hos lantbrukarna.

Källa: DLG Pressmeddelanden 12/2017