360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Väl genomtänkt in i minsta detalj: Fendts manövreringskoncept

Utformningen av Fendts manövrering på höger armstöd med hjälp av Varioterminal, multifunktionsjoystick, fyrvägsreglage, vippbrytare och knappsats, har redan bevisat sin styrka i drift under många år. För att styra funktionerna hos traktor, redskap och VariotronicTI levereras Fendt 700 Vario i två olika terminalversioner – en på 7" och en större på 10.4". Båda terminaler har pekskärm och tangenter.

VarioGuide

På rätt väg: Fendt VarioGuidee

VarioGuide-styrstystemet säkerställer optimerade arbetsresultat och maximal komfort. Vi erbjuder två olika mottagarsystem – NovAtel® och Trimble®. Med NovAtel-mottagaren håller korrektionssignalerna SBAS, TerraStar-L & C och RTK dig på rätt spår. Välj en Trimble®- mottagare för att använda SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ och RTK. Om du förlorar din RTKsignal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att arbeta pålitligt i upp till 20 minuter takc vare Trimble®- xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-lösningarna.

Med Fendt VarioGuide kan du hålla rätt spår inom två olika noggrannhetsnivåer, ned till +/- 20 cm (VarioGuide Standard) eller ned till +/-2 cm (VarioGuide RTK). Du kan använda den mottagare och korrektionstjänst du själv önskar.

Vändtegsautomatik VariotronicTI

Vändtegshanteringen VariotronicTI underlättar körningen på vändtegarna. Upp till 5 triggers, 13 funktioner som går att spara (inkl. autostyrning) såväl som enkel inställning vid stillastående säkerställer stabil och överlägsen arbetskvalitet på vändtegarna. Du kan trigga sekvenser med en knapptryckning på joysticken. Du sparar upp till 1920 handrörelser på 160 vändningar. Den automatiska varianten av VariotronicTI är ännu enklare att använda eftersom den triggar sekvenserna automatiskt och vid exakt rätt position. Den kan också programmeras vid stillastående.

Ingen onödig överlappning med SectionControl

Med den helt integrerade Fendt SectionControl för ISOBUS-redskap kan du utföra sådd, gödsling eller växtskyddskörning utan överlappning. Detta förhindrar dubbelbehandling och avstånden upprätthålls automatiskt. Med hjälp av SectionControl-assistenten kan du ställa in korrigeringsvärdena för ditt redskap snabbt och enkelt. Från- och tillslag kan ställas in precis från allra första början, vilket automatiskt resulterar i ekonomisk tillämpning.

SectionControl Assistant guidar dig steg för steg genom all nödvändig inmatning för att ställa in de ideala punkterna för tillslag och frånslag.

När du använder ISOBUS till sprutor, gödselspridare eller såmaskiner har sektionskontrollen numera 36 sektioner.

Kameraanvändning på dina maskiner ökar komfort och bekvämlighet markant. Du kan se mer av det som händer runtom dig, särskilt vid arbete med stora redskap. Den stora 10.4'' Varioterminalen har upp till två kameraportar.

Perfekt för alla uppgifter, avgörande för en vagnpark: dokumentation och telemetri.

Ditt arbete i blickfånget med Fendt VarioDoc

Dokumentation är en av de viktigaste grundstenarna för den ekonomiska styrningen inom lantbruket. Med VarioDoc kan relevanta data registreras i fält med ett minimum av ansträngning, för att därefter dokumenteras och sedan analyseras i ett växtodlingsprogram, allt på kortast möjliga tid. Data förs över trådlöst från Varioterminalen till fältdatabasen med hjälp av ISOBUS standard TC-BAS. Data om kvantiteten frön och gödsel som appliceras eller bränsleförbrukningen per hektar finns tillgängliga omedelbart efter att arbetet har utförts. Dessutom kan jobb skapas på datorn och sedan skickas till terminalen.

VarioDoc & VarioDoc Pro

Dataövervakning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

VarioDoc Pro stödjer även registrering av positionsuppgifter från GPS och dataöverföring nästan i realtid. Automatiskt, problemfritt datautbyte med ISOXMLkompatibla odlingsprogram, vilket gör att odlingskartan kan uppdateras i realtid. Data för driftsinmatningar som har använts överförs i enlighet med TC-Geo-standard och kan visas i Varioterminalen under arbetet.

Variabel tillämpning med VariableRateControl (VRC)

Dataöverföring med VarioDoc Pro medger nu variabel hastighetstillämpning, baserat på markens eller plantornas behov och därmed sparar man in på driftsinmatningar. Baserat på VarioDoc Pro för dokumentation, en ny lösning för precisionsjordbruk, finns nu variabel hastighetskontrollfunktion (VRC) tillgänglig. De individuella behoven för frön, gödsel och bekämpningsmedel visas på tillämpningskartor. De kallas sedan upp under operationen och genomförs automatiskt. Den stora fördelen: driftsinmatningarna kan definieras och planeras i fältdatabasen och sedan tillämpas med stor precision.

Mosaic

Fältinställningarna kan överföras till andra Fendt-traktorer via USB-porten. Porten kan även användas för laddning av mobiltelefoner.

  • Mosaic

    VarioDoc möjliggör trådlös dataöverföring från Varioterminalen till växtodlingsprogrammet. VarioDoc Pro registrerar kontinuerligt positions- och maskindata och dataöverföring är möjlig via mobilt nätverk.

  • Mosaic

    ISOBUS-redskapsstyrningen är perfekt integrerad i Varioterminal 7-B och i Varioterminal 10.4-B (inte på Power-versionen). Redskapet styrs med hjälp av terminalen och joysticken och ingen extra terminal behövs.

  • Mosaic

    Fältinställningarna kan överföras till andra Fendt-traktorer via USB-porten. Porten kan även användas för laddning av mobiltelefoner.

Effektivt från traktorn upp till datahanteringen

De som investerar i en traktor investerar även i framtiden. Så fort du kopplat samman dina maskiner kommer du att kunna optimera din maskinparks kapacitet. Med de senaste gränssnitten och programvarulösningarna kan maskindata hämtas oberoende av dagens plats, vilket öppnar för möjligheten att agera omedelbart. Detta ökar svarsoch drifttiderna för hela din maskinpark med bara ett knapptryck. Nya AGCO Connectivity Module (ACM) är gränssnittet mellan din traktor och kontoret, och detta system tar som traktorns centrala överföringsenhet över hela telemetrin för dataöverföringen.

ISOBUS