360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Säkra pålitliga operationer för framtiden redan idag.

100 % kvalitet, 100 % service: Fendt Services

För att säkerställ att din Fendt 700 Vario alltid levererar 100 procent prestanda erbjuder vi dig 100 procent service. Förutom den bästa diagnostikmöjligheten och enkelheten med reparationer inkluderar detta utökad tillgänglighet för reservdelar under säsongen. Dessutom garanterar Fendt Service-nätverk kort väg mellan dig och din utbildade servicepersonal. Du får även en 12-månaders garanti på dina originaldelar från Fendt och på installationen av dem. Reparationer med originaldelar säkerställer att din Fendt-traktor bibehåller sitt värde.

Prestanda och lönsamhet på kontrakt

Fendt-servicepaketen ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig service. Paketen täcker allt specificerat underhållsarbete utifrån attraktiva fasta priser. De olika Fendt Carenivåerna innefattar regelbundet underhåll och service i kombination med en förlängd garanti på upp till 8 000 drifttimmar eller 8 år totalt. Från ett enkelt underhållsavtal till det omfattande paketet med ersättningsmaskin – det finns en flexibel och skräddarsydd lösning för din maskinpark hos Fendt.

Bibehållande av värde genom den senaste programvaruversionen

Varje gång traktorn tas in för service uppdaterar din Fendt-återförsäljare hela programvaran till traktorn. Du kan sedan dra nytta av nya, ytterligare funktioner till din Fendt. Det ger dig tillgång till nya användarfördelar såväl som ett proaktivt bibehållande av värdet eftersom din Fendt hela tiden hålls uppdaterad.

Individuella finansierings- och hyresmodeller

En investering i teknik innebär ett avsevärt kapitalutlägg. Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance erbjuder attraktiva och flexibla villkor. Från första handpenningen till månadsbetalningar och tidsperiod bestämmer du vilka villkor du vill finansiera din Fendt med. Om du behöver ytterligare kapacitet snabbt eller vill använda traktorer på lång sikt utan att köpa dem kan din Fendt återförsäljare erbjuda den perfekta lösningen med skräddardsydda hyrespaket. Dessa paket hjälper dig också att anpassa din fordonspark efter den befintliga arbetsbelastningen.

Finansiering

Med smartphone-appen “AGCO Parts Books to Go” kan du hitta och direkt beställa reservdelar till Fendt snabbt och enkelt. Appen finns tillgänglig genom App Store eller Google Play Store. Kontakta din Fendt återförsäljare för att få dina personliga inloggningsuppgifter.

AGCO Parts Books

Perfekta utsikter

Fendt står för hög kvalitet. För att leva upp till detta löfte körs kvalitetskontroller under den dagliga produktionen. När din Fendt 700 Vario levereras till ditt företag har den redan genomgått kvalitetskontroller längs hela produktionslinjen.

Från uppdatering till uppgradering

Fendt Variotronic gör att du kan ligga i yttersta framkant vad gäller teknik, också flera år efter ditt inköp. Hur är detta möjligt? Med unika programvaruuppdateringar med nya tillägg som Fendt erbjuder upp till två gånger om året utan kostnad. Enklast är att be din återförsäljare uppdatera din Variotronic under servicen (omfattas av arbetskostnader). På så vis är du skyddad i förhållande till tekniska framsteg och andrahandsvärdet för din Fendt-maskin, och din investering är lika glänsande som den var första dagen.

Livslånga förmåner

Fendt-kund livet ut. Detta börjar när du köper en Variotronic-maskin och fortsätter under hela din maskins tjänsteliv efterhand som vi gör nyutvecklade funktioner tillgängliga på befintliga maskiner av aktuell eller äldre modell (under förutsättning att hårdvaran är kompatibel) snarare än att begränsa dem till framtida modeller. Driftssäkerhet, effektivitet och användarvänlighet blir aldrig oviktigt.

Uppgraderingar och efterinstallationer

Vill du dra nytta av vissa funktioner som du valde att inte köpa från början? I så fall är det bra att du valde Fendt med Variotronic! Vare sig det gäller VariableRateControl, SectionControl, automatisk vändtegsstyrning med VariotronicTI eller VarioDoc Pro så är en uppgradering inget problem! På så vis kan du säkerställa maximal prestandakapacitet och ett proaktivt skydd av andrahandsvärdet.

Mosaic

Mindre ansträngning, mer fritid: Den kompakta kylarenheten är lätt att komma åt och, tack vare det stora utrymmet mellan kylarna och det platta kylargolvet, är det snabbt och lätt att rengöra den.

  • Mosaic

    Mindre ansträngning, mer fritid: Den kompakta kylarenheten är lätt att komma åt och, tack vare det stora utrymmet mellan kylarna och det platta kylargolvet, är det snabbt och lätt att rengöra den.

  • Mosaic

    Fler besparingar: dieselpartikelfiltret CSF har designats för traktorns livslängd och har därmed inga underhållskostnader.

  • Mosaic

    Motorrummet är mycket lättåtkomligt för inspektion och underhåll, t.o.m. när frontlastarfästet är monterad. Den hela motorhuven med två separata sidopaneler kan öppnas utan verktyg.