360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Hög prestanda. Detaljerad perfektion.

I Fendt 800 Vario hittar man fundamentala innovationer som ytterligare förbättrar traktorseriens effektivitet. Pigga köregenskaper upp till 60 km/h tack vare bättre dynamik, ökat vridmoment och större tillgänglig effekt. Samtidigt säkerställs intelligenta lösningar, såsom traktorhanteringssystemet TMS, låg förbrukning av både bränsle och AdBlue. VarioGrip däcktryckreglersystem ger effektivitet som överförs direkt till marken.

Integrerad förbättrad prestanda

Mer dynamik och stabilare vid högre hastigheter tack vare dubbel turboladdning och dubbel luft-vatten-kylare

Med upp till 287 hk maxeffekt levererar Fendt 800 Vario hög prestanda. Den sex-cylindriga Deutz-motorn, med ett common rail högtrycksinsprutningssystem och 6,06 liters cylindervolym, erbjuder dynamiska köregenskaper. Ett högt insprutningstryck på 2000 bar säkerställer god finfördelning och därmed bästa möjliga förbränning i motorn.

Bränsleeffektivitet tack vare lågt nominellt varvtal

Motorprestandan gör att det nominella motorvarvtalet kan minskas till 2 100 varv/min. Detta förbättrar inte bara bränsleutnyttjandet, utan ger även en behagligt låg bullernivå.

Optimal lösning för utsläppskraven Stage V

Den intelligenta lösningen för överensstämmelse med den nya avgasnormen Stage V är avgörande för kraftöverföringens ekonomi. Det är därför som Fendt har utrustat motorn med efterbehandling av avgaserna som möjliggör den lägsta bränsle- och AdBlue-förbrukningen. Efterbehandling av avgaser är en kombination av SCRteknik, det passiva dieselpartikelfiltret och AGRex avgasrecirkulation.

Den högkvalitativa lösningen för extremt låga driftskostnader: En kombination av extern avgasrecirkulation (AGRex), passivt dieselpartikelfilter (CSF) och SCR-teknik.

Miljövänlig och intelligent

Mosaic

AGRex extern avgasrecirkulation

Den externa avgasrecirkulationen säkerställer att kväveoxiderna NOxreducerats redan innan de når avgasledningen. Det är mer ekonomiskt, eftersom det krävs mindre AdBlue i avgasledningen för att ytterligare reducera kväveoxiderna.

 • Mosaic

  AGRex extern avgasrecirkulation

  Den externa avgasrecirkulationen säkerställer att kväveoxiderna NOxreducerats redan innan de når avgasledningen. Det är mer ekonomiskt, eftersom det krävs mindre AdBlue i avgasledningen för att ytterligare reducera kväveoxiderna.

 • Mosaic

  Dieselpartikelfiltret CSF (Coated Soot Filter)

  Det passiva diselpartikelfiltret (CSF, Coated Soot Filter) regenereras under körning och måste inte startas aktivt. Inget extra bränsle krävs för regenereringen.

 • Mosaic

  SCR-motorteknologi

  Med SCR teknologi, efterbehandlas avgaserna med Adblue, en 32,5 procentig urealösning, som omformar kväveoxiderna NOx
  till icke förorenande kväve och vatten.

Kan göra mer med dubbel luft-vatten-kylning

Luften som har förkomprimerats i turboaggregatet kyls ned av en extra luft-vatten-kylare, innan den komprimeras ytterligare i högtrycksturbon. På så sätt kan motorn ta in en större luftmassa i samma slagvolym, vilket också innebär mer syre. Detta leder till mer effektiv bränsleförbränning och förbättrad prestanda.

Den reversibla fläkten vänder automatiskt på luftflödet så att kylarelementen effektivt kan blåsas rena. Det där lilla extra: Beroende på kylbehovet justeras fläktbladens position för att öka kyleffekten. Detta har en positiv effekt på bränsleutnyttjandet.

Motorkarakteristik – Fendt 828 Vario

Genom den välformade vridmomentskurvan blir mer effekt tillgänglig redan vid lägre motorvarvtal. Dessutom ger intervallet med konstant effekt ett vidare motorvarvtalsområde inom vilket maximal effekt kan erhållas. I detta område motsvarar det nominella motorvarvtalet maxeffekten.

Steglös effektivitet. Fendts Vario-transmission.

Steglös Vario-transmission ML 220

Under flera år har nu steglösa transmissioner bevisat sin ledande effektivitet och prestanda och blivit ett förstahandsval. Användarna kan alltid arbeta i optimal hastighet, vilket ger stora möjligheter till besparingar. Man sparar värdefull arbetstid under olika arbetsprocesser genom ökad avverkad areal och sparar också pengar genom sänkt bränsleförbrukning. Med separata oljeflöden för transmission och hydraulik kan inte smuts tränga in i transmissionen.

Perfekta inställnings- och körstrategier

Tack vare intelligenta förinställningar är det lätt att arbeta. T.ex. kan motorvarvtal och farthållarhastigheter förprogrammeras i Varioterminalen och enkelt aktiveras under drift med hjälp av multifunktionsjoysticken – särskilt praktiskt för t.ex. kraftuttagsarbete. De olika körstrategierna anpassas även till olika tillämpningar och individuella preferenser. Förare kan styra hastigheten antingen via joystick med fyra accelerationsnivåer eller via fotpedalen.

Automatiskt optimerat

Viktiga automatiska funktioner ingår i den steglösa drivningen, funktioner som ytterligare optimerar koordinationen mellan motor och transmission och reducerar användarens arbetsbelastning. Den viktigaste funktionen för detta är den helautomatiska belastningskontrollen 2.0. Den reglerar transmissionens utväxling beroende på inställd hastighet och aktuellt effektbehov så att motorns hastighet sänks till intervallet för optimalt bränsleutnyttjande. Det finns olika optimala värden som kan ställas in som belastningsgräns för olika typer av arbeten, som till exempel transporter, tunga dragarbeten eller arbeten med kraftuttagsdrivna redskap. Traktorn ställer automatiskt in belastningskontroll optimalt. Användarna behöver därför inte aktivt ställa om reglaget för belastningskontroll för varje åtgärd. Och samspelet mellan motor och transmission är helt rätt för alla tillämpningar. Alternativt kan föraren också ställa in belastningskontrollen manuellt.

Steglös Vario-transmission ML 220

Fendts Vario-transmission är en hydrostatisk-mekanisk drivning med kraftdelning. Vid ökad hastighet ökar den mekaniska kraften som överförs via planetväxeln. Hydrostaterna kan vinklas 45 grader och har ett högt driftstryck på maximalt 550 bar, vilket ger mycket hög verkningsgrad.

Innerhuset på transmissionsenheten har förstärkts. Det klarar högre tryck och är utformat för ökande krav.

Snabb, mångsidig – överlägsen.

Följande nio funktioner ger en fantastisk körupplevelse:

 • framaxelfjädring med nivåreglering
 • FSC (Fendt Stability Control)
 • Fendt Reaction styrsystem
 • VarioActive styrsystem
 • lyftarmsdämpning
 • hyttfjädring
 • stolsfjädring
 • automatisk styraxellåsning
 • intelligent bromsljusstyrning

Förflytta 37 ton mer varje dag

Fendt 800 Vario har en topphastighet på 60 km/h vid ett motorvarvtal på endast 1 750 rpm, vilket ökar transportkapaciteten* med upp till 16 % och sänker bränsleförbrukningen. Detta är avgörande fördelar. T.ex. har en Fendt 800 Vario en transportkapacitet på totalt 230 ton över tio timmar, vilket är 37 ton mer tack vare den högre hastigheten. När Fendt 800 Vario körs vid topphastigheten 50 km/h är den ännu sparsammare med endast 1 450 rpm.

*intern mätning

Maximal körsäkerhet på väg och i fält

Chassit garanterar optimala egenskaper på väg och i fält. Med unika Fendt Stability Control (FSC) kommer du alltid att känna dig trygg under körningen, även vid kurvtagning. Samtidigt ger det praktiskt taget underhållsfria bromssystemet, som består av våta skivbromsar på kardanaxeln och bakhjulen, höjd körsäkerhet. Hela chassikonceptet ger bästa tänkbara åkkomfort och en optimal ergonomi.

Fendt Stability Control (FSC) ger extra stabilitet och styrprecision med körning på väg i över 20 km/h. När körhastigheten faller under 15 km/h igen öppnas åter utjämningen mellan vänster och höger sida, vilket garanterar bästa markkontakt.

God dragförmåga tack vare fjädrande framaxel med nivåreglering

Koordinationen av framaxelfjädringen på Fendt 800 Vario är optimerad för krävande dragarbete. Detta ger 7 % högre överföring av dragkraft än med en ofjädrad axel, tack vare att hjulen anpassar sig perfekt till marken, något som förebygger ineffektiv s.k. ”powerhopping”.

Fendt 800 Vario har självreglerande framaxelfjädring som standard. Fjädringsrörelsen är 120 mm som räcker väl för att plana ut ojämnt underlag. Pendlingsvinkeln på +/- 8° säkerställer stabilitet vid körning. Den maximala styrvinkeln på 50° på framaxeln garanterar maximal styrförmåga. Hjulupphängningens hela slaglängd kan köras igenom manuellt vid stillastående, t.ex. för att lyfta upp en tyngd framtill utan frontlyft.

Kördynamik med säkerhet och komfort

Jämfört med standardutväxlingen behöver man med VarioActive endast cirka 60 % färre varv på ratten för att uppnå samma styrutslag. Med VarioActive drar du fördelar genom snabbare styrning vid trånga manövrer på vändtegarna. Av säkerhetsskäl kan detta bara användas i hastigheter mellan 0 och 25 km/h.