360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Alltid på rätt väg

Med Fendt VarioGuide kan du köra tillförlitligt och korrekt, även i områden med besvärlig mottagning. Fendt VarioGuide medger optimal användning av dina maskiner eftersom du kan arbeta utan att du behöver styra aktivt, även på natten eller med stora arbetsbredder. Med VarioGuide följer traktorn automatiskt den ideala linjen så att du kan koncentrera dig helt på redskapet. Överlappningen reduceras och besparingar på tre till tio procent kan uppnås beroende på arbetsrutinen. Två nivåer av noggrannhet finns tillgängliga för olika behov: VarioGuide Standard ger en noggrannhet på ned till ca 20 cm, och VarioGuide RTK ger en noggrannhet på ned till 2 cm.

Unikt flexibel mottagning

VarioGuide-styrstystemet säkerställer optimerade arbetsresultat och maximal komfort. Med NovAtelmottagaren håller korrektionssignalerna SBAS, TerraStar-L & C och RTK dig på rätt spår. Välj en Trimble®- mottagare för att använda SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ och RTK. Om du förlorar din RTKsignal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att arbeta pålitligt i upp till 20 minuter tack vare Trimble®- xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-lösningarna.

VarioGuide

Exakt spårning, perfekt behandling, större skörd.

Nya körspår med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 och VarioGuidesystem med NovAtel®- eller Trimble®-mottagare kan nu använda Fendt Contour Assistant. Med nya Contour Segments och Single Track-funktioner till de välbekanta VarioGuide-körspårstyperna blir ditt arbete ännu enklare och mer effektivt. Med Contour Segments kan du registrera olika segment på fältet med bara ett varv runt – ett snabbt och enkelt sätt att lägga till fältets gränser. Med Single Track kan du köra längs hela tramline-längden för att registrera den nästan som en oändlig konturlinje.

Automatiserade besparingar

Med den helt integrerade SectionControl för ISOBUSredskap kan du utföra sådd, gödsling eller växtskyddskörning utan överlappning med upp till 36 sektionsbredder. Detta förebygger dubbelbehandling och behandling av ytor utanför fältets gränser. Med hjälp av SectionControl-assistenten kan du ställa in korrigeringsvärdena för varje redskap snabbt och enkelt. Från- och tillslag kan ställas in precis från allra första början vilket påverkar det ekonomiska utfallet.

Med VariableRateControl (VRC) optimera utifrån lokalanpassade kartor, beroende på markförhållanden och typ av gröda. På så sätt kan du minska på inmatningen.

VariableRateControl

En terminal för allt: 100 % ISOBUS-kompatibel

Fendts Varioterminal kommunicerar med alla ISOBUS-standarder. Du kan styra alla ISOBUS-redskap med endast en terminal – och utnyttja alla fördelar med en rad funktioner – från dokumentation ända upp till överlappningskontroll. Kort sagt: Du får full flexibilitet med endast en terminal.

ISOBUS

Integrerade SectionControl

Programvaran i din Fendt uppdateras vid service i verkstaden, inklusive nya, extra funktioner.

ISOBUS redskapsstyrningen är perfekt integrerad i Varioterminal 7" och Varioterminal 10.4". Redskapet styrs med terminal och joystick och ingen extra terminal krävs.

Förbindelser som skapar mervärden.

Ditt arbete i blickfånget med Fendt VarioDoc

Dokumentation är en av de viktigaste grundstenarna för den ekonomiska styrningen inom lantbruket. Med VarioDoc kan relevanta data registreras i fält med ett minimum av ansträngning, för att därefter dokumenteras och sedan analyseras i ett växtodlingsprogram, allt på kortast möjliga tid. Data förs över trådlöst från Varioterminalen till fältdatabasen med hjälp av ISOBUS-standarden TC-BAS. Data om kvantiteten frön och gödsel som appliceras eller bränsleförbrukningen per hektar finns tillgängliga omedelbart efter att arbetet har utförts. Dessutom kan jobb skapas på datorn och sedan skickas till terminalen

Dataövervakning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

Fler alternativ med Fendt VarioDoc Pro-dokumentation. Med GPS-registrering och specifika inställningar som skickas över det mobila nätverket kan nyckeldata registreras omedelbart och direkt. Allt du behöver är ett SIM-kort (NTRIP och VarioDoc Pro). Detta möjliggör ett automatiskt och smidigt utbyte med ISOXMLkompatibel programvara för fältledning och mappning. Data som återstående tid, återstående yta och fordrat bränsle skickas i enlighet med TC-Geo-standarden och visas på Varioterminal när du arbetar. Som VarioDoc Proanvändare kan du också uppgradera till VariableRateControl (VRC) och registrera ytterligare parametrar, inklusive dieselåtgång och hastighet.

VarioDoc möjliggör trådlös dataöverföring från Varioterminalen till växtodlingsprogrammet. VarioDoc Pro registrerar kontinuerligt positions- och maskindata och dataöverföring är möjlig via mobilt nätverk.

Variabel tillämpning med VariableRateControl (VRC)

Dataöverföring med VarioDoc Pro medger nu variabel hastighetstillämpning, baserat på markens eller plantornas behov och därmed minskar man på antalet inmatningar under drift. Baserat på VarioDoc Pro för dokumentation, en lösning för precisionsjordbruk, finns nu variabel hastighetskontrollfunktion (VRC) tillgänglig. De individuella behoven för sådd, gödsling och växtskyddsmedel visas på tillämpningskartor. De hämtas sedan fram under arbetet och genomförs automatiskt. Den stora fördelen: driftsinmatningarna kan definieras och planeras med hjälp av fältdatabasen och sedan tillämpas med stor precision.

Effektivt från traktorn upp till datahanteringen

De som investerar i en traktor investerar även i framtiden. Så fort du kopplat samman dina maskiner kommer du att kunna optimera din maskinparks kapacitet. De senaste gränssnitten och programvarulösningarna gör det redan idag möjligt att samla in maskindata oberoende av plats, vilket öppnar möjligheten att agera omedelbart. Detta ökar svars- och drifttiderna för hela din maskinpark med bara ett knapptryck. Nya AGCO Connectivity Module (ACM) är gränssnittet mellan din traktor och kontoret, och detta system tar som traktorns centrala överföringsenhet över hela telemetrin för dataöverföringen.