360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt X- och P-Serie

Teknik för framtidens utmaningar inom jordbruket. Skördetröskorna i nya Fendt X-serie och P-serie erbjuder ett urval av högpresterande skördetröskor för jordbruk som kräver kraft, tillförlitlighet och högsta möjliga tekniska nivå. De nya modellerna är anpassade just till stora jordbruk och entreprenörer och fokus ligger på driftskostnader och maskinens effektivitet

8380 P379 hp279 kW
8380 P AL379 hp279 kW
8410 P404 hp297 kW
8410 P AL404 hp297 kW
9490 X 496 hp*365 kW*
9490 X AL496 hp*365 kW** Maximal effekt inkl. boost

360° virtuell rundvandring - Breganze-anläggningen

Produktion av Fendts skördetröskor

Alla Fendts skördetröskor i mellanklassen samt toppmodellerna med hybriddrift och 8-walker-modellerna för den europeiska marknaden, produceras i Breganze-fabriken i Italien. Den ultramoderna anläggningen upptar 220 000 m2 och sysselsätter över 400 personer.

Gå på en virtuell rundvandring i fabriken för skördetröskor i Breganze.

Starta 360° rundvandring 

Upp till 15 % högre produktion med Constant Flow.

Upp till 15 % högre produktion med Constant Flow.

Constant Flow reglerar automatiskt körhastigheten på Fendts skördetröska beroende på mängd gröda.

Lätt att manövrera

Fendts Constant Flow är lätt att aktivera med multifunktionskörspaken. Två sensorer i drivenheten för tröskningsenheten övervakar enhetens belastning hela tiden. Constant Flow möjliggör perfekt användning av tröskningsenheten genom automatisk justering av skördhastigheten i förhållande till mängden gröda i tröskningsenheten.

Upp till 15 % högre produktion

Inmatningen av en enhetlig hög gröda ökar tröskningsoch frånskiljningskapaciteten och minskar spannmålsförlusten. Constant Flow optimerar produktiviteten, särskilt vid byte av grödor. Upp till 15 % mer produktion kan uppnås på ett antal olika grödor, samtidigt som förlusterna sänks. Förarna behöver inte arbeta med att hålla maskinen i optimalt produktionsområde, utan kan koncentrera sig på andra uppgifter.

Alltid hög produktion

Nyckeln till hög maskinprestanda är att tröskningsenheten alltid är helt och enhetligt fylld. Om grödan blir tunnare behöver maskinen mer gröda för att utnyttja hela prestandan. Maskinen ökar automatiskt hastigheten för att hålla produktionen på max hela tiden.

Maximal effektivitet tillsammans med maximal tillförlitlighet.

Miljövänlig och ekonomiskl

Fendt-skördetröskor drivs av AGCO Power-motorer. Dessa uppfyller i de för närvarande högsta utsläppskraven, steg 4. De bidrar till att skydda miljön och genomföra den senaste tekniken för att skapa maximal effekt med minimalt bränslebehov.

Optimera motorns prestanda

Motorns hantering är utformad för en optimal kurva med vridmoment. Skördetröskan måste leverera en konstant uteffekt under belastning – efter behov. Tillsammans med drivenheterna med låg friktion gör att du kan uppnå en mycket låg bränsleförbrukning per ton.

Många arbetstimmar

Maskinens låga bränsleförbrukning avgör också hur länge du kan arbeta utan att behöva tanka. Fendt X-Serie och P-Serie har en bränsletank på 1 000 liter och en extra tank för 120 liter AdBlue (DEF).

Bäst reservdelssupport

Fendt erbjuder professionell service och sätter även standarder inom industrin för detta. Genom regelbundna utbildningsprogram har vårt nätverk med försäljare utbildats i att hålla ett bra reservdelslager och att alltid hålla dina maskiner i drift under skörden. Fendt och våra återförsäljare är redo att ge dig den bästa möjliga servicen av din investering.

Garanterad maximal tröskning i kuperad terräng.

Enkelt och beprövat

Alla modeller av Fendt X-Serie och P-Serie är tillgängliga med en AutoLevel-version. Inbyggt utjämningssystem för tröskan, reglerar på slutväxlarna och vågställer hela maskinen i kuperad terräng.


Full dragkraft

Fyrhjulsdrift finns som tillval så att maximal dragkraft alltid finns vid kuperad terräng

Med AutoLevel-styrning kan skördetröskan arbeta med full uteffekt i sluttningar på upp till 12 procent. Skördetröskan förblir plan så att grödan fördelas jämnt i trösknings-, frånskiljnings- och rengöringssystemen. Detta tillåter maximal produktivitet och effektivitet i kuperade områden.

Bra design gör arbetet enklare.

Snabbt och okomplicerat dagligt underhåll. Luftintagsskyddet fälls upp för enkel rengöring uppifrån och dammtömningen hålls ren, även under mycket dammiga förhållanden. Plattformen erbjuder säker åtkomst till luftintagsskyddet och kylarna. Underhåll är snabbt och enkelt eftersom det bara finns ett par smörjpunkter och de är lätta att komma åt. En enkel mekanisk konstruktion av maskinerna minimerar antalet enheter, vilket avsevärt minskar underhållet som krävs.

Sedan kan du ägna mer tid åt viktigare saker – nämligen skörden! Behållare och påfyllningsrör för olika vätskor är optimalt placerade för enkel kontroll av nivån eller för påfyllning. Detsamma gäller för motorns luftfilter. Stora sidoplåtar erbjuder enkel åtkomst till maskinens komponenter för dagligt underhåll och snabb övervakning.

Gott om utrymme i motorutrymmet

Kontrollera vätskenivåer

Rengör luftfiltret

Hackinställningar

Åtkomst av hackaren för underhåll

Ditt val för det bästa markskyddet.

Bandställ med 3,49 m yttre bredd

Fendt erbjuder Fendt ATRAK-systemet för skördeförhållanden där bandställ krävs. Positiv effekttranssmisson, automatisk spänning av banden och liten jordpackning, särskilt under våta förhållanden, är bara några fördelar med systemet. De fyra fjädrade bärhjulen ger en stor kontaktyta, som minimerar trycket på marken. Dessutom rör sig maskinen smidigare vid högre hastigheter tack vare bandet; detta ger högre körkomfort och exakt vägledning av bordet. Avgörande är dock den 3,49 m maximala yttre bredden på Fendt-skördetröskan med 635 mm breda band. Dessutom erbjuder Fendt ett antal olika däck för maskiner i X-Serie och P-Serie. Däck med Ultraflex-teknik skapar en stor kontaktyta vid lågt lufttryck. Det sänker risken för jordpackning signifikant.

Spannmålstankens volym i liter
kördetröskor

Standard

AutoLevel

8380 P10.50010.500
8410 P12.50010.500
9490 X 12.50010.500
Integrerade slutväxlar – särskilt
utvecklade för höga laster
Progressiv inbyggd blockfjädring – enkel
men effektiv för hög
körkomfort
4 bärhjul garanterar enorm kontaktyta med hög lyftkapacitet.

Nästa steg till din Fendt X and P-Series