360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Ju bättre flöde av gröda desto större genomströmning.

Sex förkomprimeringsvalsar för maximal koncentratets doseringssystem. komprimering av grödan
Kraftfullt utloppsrör
Effektiv corncracker
Största knivtrumman med 720 mm diameter för smidig drift

Perfekt flöde av gröda från intag till utlopp

Det perfekta samspelet mellan alla komponenter gör Fendt Katana-exakthackar ett unika. Från skördeaggregatet till förkomprimeringsvalsarna och från knivtrumman till V-cracker-enheten – alla individuella komponenter kan justeras steglöst för att passa dina individuella behov. Detta ökar genomströmningen, reducerar slitage och garanterar förstklassigt homogent foder upp till det kontrollerade utloppet.

Hög genomströmning för alla typer av grödor

Vare sig du skördar gräs eller majs vid våta eller torra förhållanden för de sex hydrauliskt drivna matningsvalsarna grödan mot knivtrumman på ett smidigt sätt – en av de viktigaste punkterna bakom den perfekta foderkvaliteten från Fendt Katana. En stor mängd material kan därmed kombineras och högkomprimeras. Detta ökar produktionen samtidigt som det garanterar en utmärkt skärning av fiber, stjälkar och spannmål. Automatisk knivbalksjustering med knivslitagedetektion är från och med nu tillgängligt för Fendt Katana-exakthackarna.

Helt integrerat system för tillsatsmedel

Systemet för ensilagetillsatser styrs via Varioterminalen och möjliggör tillsatser till grödan. Vario-terminalen tillhandahåller information om fyllnadsnivån i tanken och aktuell genomströmningstakt. Ensilagetillsatsen finns i tillvalstanken på 215 liter på höger sida av fordonet. Du kan även rengöra flödeskanalen för grödan via koncentratets doseringssystem.

HD-sats med förbrukningsdelar, förinstallerat vid leverans

Slittåliga HD-komponenter går att få till grödans flödessystem. På detta sätt kan du förlänga förbrukningsdelarna livslängd och få större driftsäkerhet under skörden.

Den nya generationen av V-Cracker från Fendt Katana 85 levereras även som standard på Fendt Katana 65

Effektiv inmatning via sex förkomprimeringsvalsar

Via sex förkomprimeringsvalsar garanterars optimal inmatning till hacktrumman för att uppnå den högsta foderkvaliteten. Valsarnas bredd på 770 mm tillåter ett intag av stora materialmängder. Från komforten i förarsätet kan skärlängden steglöst justeras från 2,6 till 42 mm, beroende på val av knivtrumma. Tack vare den oberoende hydrostatiska drivningen av skördeaggregatet och förkomprimeringsvalsarna kan hastigheten på skördeaggregatet justeras optimalt till skördeförhållandena. Skärlängden förblir konstant.

 • 6 förkomprimeringsvalsar med 770 mm bredd för intag av stora mängder material
 • Kontinuerligt variabel hydrostatisk drivning av förkomprimeringsvalsarna
 • Stort avstånd från metalldetektorn till knivtrumman (970 mm)
 • Metalldetektorns känslighet är justerbar i 6 steg i terminalen
 • Terminal som visar positionen för det främmande föremålet
 • Aktiveringen av detektorn utlöser en varningssignal för att informera medföljande fordon (aktiveras via terminalen)

I nödfall

Mellan metalldetektorn och knivtrumman finns ett stort avstånd så att metallobjekt hinner upptäckas också med längre snittlängder. Om främmande föremål kommer in i inmatningen stoppas huvuddrevet automatiskt, vilket är ett pålitligt sätt att slippa kostnadsintensiva reparationer på maskinen.

Stor, genial och flexibel

Med en diameter på 720 mm har Fendt Katana den största knivtrumman på marknaden. Knivarna är arrangerade i v-form som når upp till 23 000 skär per minut. (40-knivstumma) – en mycket hög skärfrekvens.

20 Knivtrumma

 • Knivtrumma för långa strålängder av gräs, från 5,2 till 29 mm
 • Tyst drift även vid mycket långa hacklängder, optimalt för enbart lastning, om hackning inte är en prioritet

28 Knivtrumma

 • Stort skärlängdsområde med en knivtrumma
 • En halv knivuppsättning är inget problem, med hacklängder från 7,4 till 41,4 mm
 • Hacklängder mellan 3,7–20,7 mm med full uppsättning knivar
 • Universalknivtrumma med en mängd olika användningsområden

40 Knivtrumma

 • Även kortare skärlängder är möjliga för bättre gasproduktion och högre genomströmning för biogasanläggningar, 2,6 till 14,5 mm
 • Högre genomströmning med korta skärlängder jämfört med standardknivtrumma
 • Substrat kan kondenseras ännu bättre för lägre ensileringsförluster

Alltid rakbladsvass

Det automatiska knivslipningssystemet ger snabbt de härdade knivarna optimal skärpa igen. Knivarnas slipsten justeras om på båda sidor så knivarna slipas enhetligt. Slipningstiden kan justeras enkelt via Varioterminal.

Automatiskt vassa tack vare motstålsjustering

  Perfekt hackat material uppstår inte ur tomma intet – det är ett resultat av den automatiska motstålsjusteringen på Fendt Katana 65.


 • Automatisk justering som är lätt att hantera från terminalen
 • En indikator visar knivarnas slitage
 • Frigång som är justerbar i 6 steg
 • Med en ständigt hög snittkvalitet minskas samtidigt slitaget

Foderkvaliteten

Den största knivtrumman

Med en diameter på 720 mm har Fendt Katana den största knivtrumman på marknaden. Knivarna är arrangerade i v-form som når upp till 23 000 skär per minut. (40-knivstumma) – en mycket hög skärfrekvens.

V-Crackern garanterar en omsorgsfull bearbetning av kärnorna

För V-Cracker-enheten har Fendt valt en sinnrik design. Genom att använda valsar med tandade skivor dubblas majsenhetens längd jämfört med när standardvalsar används. Vid behov kan majsenhetens skivor bytas ut individuellt. Den nya generationen av V-Cracker från Fendt Katana 85 levereras

även som standard på Fendt Katana 65.

V-Cracker

V-Cracker-enheten kan enkelt vridas in elektrohydrauliskt bakom acceleratorn från flödeskanalen för grödan. Gräskanalen bringas automatiskt in i rätt läge. Vridoperationen är enkel att förinställa iVario-terminalen och aktiveras med tryckknapparna i underhållsutrymmet. Detta tar några sekunder.

Det måste bara funka

Spara energi

Acceleratorn är som en öppen rotor där utkastarenheterna sitter i v-form. Medbringarna kan bytas ut beroende på typ av materia.

Flexibelt utkastarrör

Utkastarröret på Fendt Katana kan roteras 210°och snabbt flyttas över till maskinens andra sida för smidig lossning. Rotationshastigheten kan förväljas i Varioterminal och anpassas efter rådande skördeförhållanden. Höjden kan justeras hydrauliskt upp till sex meter så även de högsta vagnarna kan lastas. Tack vare en utmärkt översikt på sidorna går det att fylla vagnarna med hög precision.

Lasthöjd

Med en lasthöjd på upp till sex meter har föraren även full sikt på utloppet. Utkastarröret kan förlängas (tillval) så att det fyller fältvagnen optimalt även med breda skärbord.

Fyllnadsnivån i följevagnen eller bakåtsikten kan följas i realtid med hjälp av en extra bildskärm.

Vid körning bakåt ändras bilden automatiskt.

Fendts höjdpunkter. Anmärkningsvärda. Bättre.

Leta efter Fendts höjdpunkter – de anmärkningsvärda och bättre lösningarna – och upptäck vad det är som gör en Fendt till en Fendt.