360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Elektronik som underlättar för dig.

Effektiv betjäning

Alla maskinfunktioner kan styras via den inbyggda Varioterminalen 10,4 ” och med en extraterminal som går att beställa till. Multifunktionsspaken går att få som tillval och erbjuder enastående komfort samt är optimerad för användning tillsammans med våra växtskyddsteknik. På så sätt styr du enkelt bomsprutans alla funktioner via lättåtkomliga vippströmbrytare och tydligt markerade membranknappar. Det går även att köpa till kameror som ger perfekt sikt runt hela maskinen. Den skräddarsydda displayen i Varioterminal 10,4 ” ger all information du behöver i en vy.

ISOBUS-kompatibel

Rogator 600 är helt ISOBUS-kompatibel. ISOBUSfunktionaliteten garanterar enkel integrering av extra givare såsom N-sensorer och standardiserad systemstyrning.

VarioGuide Contour Assistant

VarioGuideContour-assistenten lägger till kontursegment och enkelspår till de befintliga VarioGuide-linjetyperna för att förbättra både effektivitet och bekvämlighet. Efter att ha skapat kontursegmenten väljer VarioGuide-systemet automatiskt rätt segment beroende på körriktning, vinkel och avstånd. Väglinjer kan skapas automatiskt baserat på fältgränser och behöver inte ändras manuellt. Med hjälp av enkelspår kan alla körspår registreras som en konturlinje under spridningen. Spåret spelas in genom att köra i körspåren och kan användas vid nästa körning.

På rätt spår med VarioGuide

Oavsett vilket land du befinner dig i, om du är nära stadsmiljö eller långt ifrån en mobilmast så hjälper Fendt VarioGuide spårstyrning dig att arbeta med centimeterprecision genom att plocka upp tillgängliga GNSS-signaler. Systemet använder satellitsystemen GPS, GLONASS och GALILEO (när det kommer ut) och förbättrar informationen i dem med hjälp av ett stort antal rättelsetjänster. Om RTK-signalen går förlorad på grund av ett hinder håller VarioGuide dig på spåret i upp till 20 minuter med hjälp av NovAtel RTK AssistTechnology- eller Trimble®-xFill ™-teknik. VarioGuide är kompatibel med ett brett spektrum av signaler. De satellitbaserade SBAS-signalerna (EGNOS och WAAS) är lika välkomna som markbaserade RTKsignaler via radio eller mobilnät (NTRIP).

Smarta lösningar, för garanterat lyckat resultat.

Inkoppling av delsektioner för ökad effektivitet

För de som inte vill lämna något åt slumpen är funktionen för automatisk inkoppling av delsektioner oumbärlig. Värdefulla vätskor används inte två gånger på samma ställe och det uppstår heller inga överlappningar eller mellanrum. Detta gäller såväl stora ytor som mindre, slingrande utlöpningar. Koppla bara in Rogator 600 och alla parametrar skickas automatiskt. TC-SC (Task Controller SectionControl) ombesörjer den automatiska inkopplingen av delsektioner baserat på satellitpositionering och nödvändig överlappning. SectionControl kan även erbjuda ökad bearbetningsareal kombinerat med fem till femton procents lägre vätskekostnad. Väsentliga funktioner som aktivering av rent vatten, invändig rengöring, eller avstängning av omröraren, går att styra direkt från hytten.

Vändtegsautomatik

Vändtegsautomatik aktiverar en rad funktioner med bara en knapptryckning. Vänd på spridningsprocessen, OptiSonic-bomstyrning, bomspolning, aktivera/ inaktivera bakaxelstyrning eller växla till farthållaren och VarioGuide-hjälpsystemet. Allt detta hjälper till att minska stressen under din arbetsdag. Om fältgränser lagts in i systemet löper du ingen risk att vätskespridningen aktiveras om bommen rör sig över en fältgräns. Även om fältets gränser är otydliga eller du kör i mörker kommer du bara att behandla målområdet.

Enkel dokumentation med VarioDoc Pro

TC-BAS (Task Controller Basic) tar över dokumentationen av ackumulerade värden som ger information om utfört arbete. Redskapet tillhandahåller värden såsom total vätskemängd, bearbetad areal och mycket annat. Datautbytet mellan fältdatabasen och TaskController Basic (TC-BAS) via Fendt VarioDoc Pro möjliggörs genom dataformatet ISO-XML. Jobb kan därför bekvämt importeras till terminalen och sedan exporteras den färdiga dokumentationen igen, så att du kan minska dokumentationsarbetet och slutföra de flesta stegen direkt på fältet.

VariableRateControl (VRC)

VariableRateControl (VRC) är oslagbar när det gäller exakt dosering av vätska. TC-GEO (Task Controller Geobased variable) medger användning av platsspecifika spridningskartor samt registrering av doserade mängder i din fältdatabas. För bästa resultat bör du skicka relevanta spridningskartor till terminalen via USB, Bluetooth eller mobilnätverk innan arbetet påbörjas. Exakt spridningsmängd skickas därefter till Rogator 600 via ISOBUS-gränssnittet och sprids sedan med stor precision tack vare VarioGuide-styrsystemet. Med VRC slipper du återvända till gården med vätska kvar i tanken och får även hjälp med att beräkna exakt hur mycket bekämpningsmedel som behöver införskaffas.

Mosaic

Beroende på dina behov går det att få GPS-mottagare med +/- 2 cm noggrannhet.

  • Mosaic

    Beroende på dina behov går det att få GPS-mottagare med +/- 2 cm noggrannhet.

  • Mosaic

    Vy i SectionControl-läge: Tack vare brytarna för enskilda dysor lämnas inga ytor obehandlade. Framför allt träffar du målet varje gång.

  • Mosaic

    VariableRateControl: Flexibla mängder sprids utifrån spridningskartor eller webbaserade givare såsom N-sensorer.