360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Full kontroll, även i svår terräng.

Rogator 600 är som standard utrustad med en lätt och styv aluminiumbom som går att få i längder om 24 till 36 meter. Bommen är fäst i maskinen via en central ram som inte bara är robust utan även ger fantastisk stabilitet vid besprutning i alla hastigheter. Dysfästena är placerade i en ramprofil som skyddar dem. Den breda profilen medger enkel åtkomst samt användning av dubbla platta fläktdysor i alla positioner. Med tanke på maskinens mycket höga kapacitet och prestandavärden är det bara den här bommen som klarar de tuffa kraven i praktiken.

Pivåfunktionen är svaret på gåtan

Parallellkopplingen och länken för lyftarmen som är monterad framför den bakre axeln, håller mittramen nära den bakre axeln och överför därigenom väldigt små chassirörelser till bommen. Tack vare OptiSonic spruthöjdsreglering följer höger och vänster sida av bommen automatiskt marken var för sig. Upp till fem ultraljudsgivare håller spruthöjden på en genomgående konstant nivå. Ett slagskydd skyddar bommen mot skada.

Kompakt i hopfällt läge

När bommen fällts ihop placeras den i spåren på sidan av vätsketanken. Maskinen är därför endast 2,55 meter bred för optimal transport och förebyggande av skador. Fendt-bommen har en av de mest stabila konstruktionerna på marknaden. Särskilt när det gäller girning så har Rogator 600 allt under kontroll. Oavsett körhastighet och markförhållanden så kan pivån i princip eliminera horisontella bomrörelser helt, utan avancerade reglage eller givare.

Idealisk positionering hela tiden

Horisontella och vertikala bomrörelser orsakade av underlaget, eller när fordonet accelererar eller bromsar in, elimineras nästan helt med hjälp av en särskild dämpningscylinder. Systemet sänker dessutom huvudramens last till ett minimum. Tack vare den låga girvinkeln (rörelse runt maskinens vertikala axel) uppstår inga överlappningar eller mellanrum, vilket ofta är fallet när en bom svänger fram och tillbaka.

Bomvinkling på ena sidan för att uppnå idealisk spridningshöjd på brant sluttande underlag.

Underlaget, eller grödan, kan användas som referenspunkt för höjdinställningen så att bommen ställs in exakt efter dina förhållanden. Det går också att ha olika höjdinställningar.

Fendt Rogator: Idealisk bas för flexibel användning.

Vätsketankarna på Rogator-spridarna är tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE). Tankens form är perfekt avpassad till maskinens profil vilket säkerställer optimal viktfördelning, effektiv dränering och enkel rengöring. Tack vare den släta ytan inuti tanken lämnas ytterst få rester kvar. Dessa avlägsnas snabbt och säkert med hjälp av integrerade, roterande rengöringsdysor. Det blir inga rester kvar och vätskan utnyttjas effektivt till sista droppen.

Avancerade ventiler

För transport av vätskan från induktionstratten via tanken till spridningsdysorna används avancerade ventiler som gör det möjligt för besprutningssystemet att reagera i alla lägen. Det går även att aktivera alla ventiler elektriskt för ökad användarvänlighet. Tryckcirkulationsledningen på 1” garanterar höga vätskehastigheter och därmed inga avlagringar. Tack vare exakt flödesstyrning kan besprutningssystemet arbeta med skiftande vätskemängder. Säker dosering även av stora mängder vätska tack vare åtta utmatningspunkter. Tryckledningarna säkerställer ett jämnt flöde och de få kopplingspunkterna gör systemet extremt tillförlitligt.

Brytare för enskild dysa

Dysadaptrar med fem kammare är integrerade i bomprofilen och skyddas därmed helt mot skador. Det finns också en brytare för enskilda dysor, vilket gör att du kan använda dina bekämpningsmedel så effektivt som möjligt.

Mosaic

Slagskyddet till Fendt Rogator går att vrida upp till 90 °. Bakåtrörelsen dämpas för att motverka inverkan av ytterligare krafter från bommen.

 • Mosaic

  Slagskyddet till Fendt Rogator går att vrida upp till 90 °. Bakåtrörelsen dämpas för att motverka inverkan av ytterligare krafter från bommen.

 • Mosaic

  Tillräckligt utrymme för spraykammare även vid användning av dubbla platta fläktdysor eller dysor med framåt- eller bakåtriktad sprutvinkel. Varje droppe vätska träffar rätt.

 • Mosaic

  Bomprofilen skyddar dysorna helt både framtill och baktill.

 • Mosaic

  Dysorna är optimalt skyddade och måste därför vara enkla att komma åt.

 • Mosaic

  Dysadaptrarna är sömlöst integrerade i bommen och skyddas därigenom mot skada.

 • Mosaic

  De fem skyddade OptiSonic ultraljudsgivarna gör att bommen kan reagera snabbt på många olika grödor.

Tryckluftpistolen (tillval) är placerad baktill på bommen vilket underlättar rengöring.

Slangvinda för smidig rengöring av maskinens utsida.

Automatisk dragkoppling med

broms och elanslutningar..