360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Säker och enkel påfyllning för mycket korta driftstopp.

God komfort för föraren

Alla fyllningsarmaturer är tydligt anordnade på vänster sida av maskinen. De stora, lättöppnade panelerna på Rogator 600 består av samma HDPE-material som vätsketankarna. De mycket släta, glasliknande ytorna i tanken motverkar effektivt fastklibbning och underlättar rengöring. De smart utformade och tätade förvaringsfacken kan användas för personlig skyddsutrustning och doseringsredskap. Den hydrauliska blandarens effekt går att ställa in via terminalen. Skummande rester förhindras av blandarens styrenhet som är kopplad till fyllningsnivån.

Praktisk induktionstratt

Induktionstratten med 60 l volym klarar ett genomflöde på 200 l/min. Till och med stora mängder kristallina produkter löses snabbt och enkelt upp med en hastighet på 33 kg/min. Operatören kan i en bekväm arbetshöjd fylla på induktionstratten samt fälla den ut och in med hjälp av gastryckfjädrar. Med hjälp av behållarens rengöringsdysa kan du enkelt spola sprutvätskebehållaren. Den gör det även enklare att få ut de sista dropparna från den. Induktionstratten kan även rengöra sig själv när locket är stängt.

Drift

Alla ventilfunktioner, såsom påfyllning och omrörning, kan ombesörjas via OptiFlow-styrenheten på induktionstratten, alternativt från hytten. Det automatiska påfyllningssystemet stoppar vid exakt det literantal som operatören anger, även om det finns två mängdangivelser, för exempelvis vatten och bekämpningsmedel. Systemet säkerställer att vätskeblandningen i tanken alltid är optimal och förhindrar överfyllning på ett tillförlitligt sätt.

En perfekt blandning från början till slut

Den permanenta cirkulationen genom sprutledningen (1 tum) matar lösningen direkt till dysorna så snart cirkulationspumpen aktiveras, även om dysorna är stängda. Därigenom tillförs vätska i rätt mängd och koncentration till hela arbetsbredden, direkt från första metern. Rengör dysorna genom att koppla insugsänden av pumpen till tanken med rent vatten och aktivera därefter dysorna. På så sätt förebyggs effektivt uppkomsten av avlagringar i ledningar och dysor. Enkel, snabb och pålitlig manövrering från förarsätet erbjuder utmärkt operatörskomfort.

OptiFlow-styrenhet: Placerad längs induktionstratten för enkel kontroll av samtliga omrörare och funktioner under påfyllningsprocessen.

Effektiva 3” armaturer.

Mosaic

Nedsänkbar induktionstratt för ergonomiskt arbete och enkel påfyllning.

 • Mosaic

  Lättåtkomliga avställningsytor för dosering av små produktmängder. Allt under uppsikt, allt skyddat.

 • Mosaic

  Induktionstrattens intagsvolym ger garanterat korta driftstopp och hög produktionstakt.

 • Mosaic

  Nedsänkbar induktionstratt för ergonomiskt arbete och enkel påfyllning.

 • Mosaic

  Ett tråg skyddar mot läckage från behållarna.

 • Mosaic

  Praktiskt handskfack i fotsteget. Hytten hålls alltid ren.

 • Mosaic

  Förvaringsfack för verktyg och personlig skyddsutrustning för ypperlig komfort.

 • Mosaic

  Det nedfällbara steget garanterar hög komfort och minimala skador på grödorna.

Fendt Rogator: Synonymt med bekvämt växtskydd.

Tillförlitlighet utan krav

Vår underhållsvänliga pump erbjuder hög pålitlighet och låga driftkostnader. Kombinerat med 3-tumsarmaturen är alla saker på plats för att snabbt fylla tanken.

Banbrytande styrenheter

Den enkla och logiskt utformade OptiFlow-styrenheten med enkelt avläsbar monitor styr samtliga ventilfunktioner. Detta underlättar för operatören som smidigt kan fylla på bomsprutan även med handskar på. Tack vare en elektronisk nivåindikator kan automatisk påfyllning övervakas vid tankstationen eller från hytten. Den identiska terminalstyrlogiken i hytten och i OptiFlow-styrenheten erbjuder den ultimata driftskomforten.

Högpresterande pump

Cirkulationspump, med självsugande enhet (tillval) och pumpkapacitet på 785 l/min, som drivs av maskinens lastavkännande hydraulik, försörjer alla vätskespridande delar i systemet. Cirkulationspumpens flödeshastighet förebygger ojämnt tryck i ledningarna och sörjer för exakt spridning. Membranpumparna har inga extra slangar eller avlastningsventiler som är svåra att rengöra. Vätskemängden styrs snabbt och effektivt via pumphastigheten. Pumpen innehåller endast nödvändig mängd vätska för sprutningen samt angiven mängd för blandaren. På så sätt svarar Rogator 600 exakt på skiftande vätskemängder och hastigheter.