360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Rogator: Synonymt med enkelt och pålitligt växtskydd.

Cirkulationspump, med självsugande enhet (tillval) och pumpkapacitet på 785 l/min, som drivs av maskinens lastavkännande hydraulik, försörjer alla vätskespridande delar i systemet. Cirkulationspumpens flödeshastighet förebygger ojämnt tryck i ledningarna och sörjer för exakt spridning. Membranpumparna har inga extra slangar eller avlastningsventiler som är svåra att rengöra. Vätskemängden styrs snabbt och effektivt via pumphastigheten. Pumpen innehåller endast nödvändig mängd vätska för arbetet i fråga samt angiven mängd för blandaren. På så sätt svarar Rogator 600 exakt på skiftande vätskemängder och hastigheter.

Vår underhållsvänliga pump erbjuder hög pålitlighet och låga driftkostnader. Inloppsrören (3 ") fylls snabbt och smidigt. Den enkla och logiskt utformade OptiFlowstyrenheten med enkelt avläsbar monitor styr samtliga ventilfunktioner. Detta underlättar för operatören som smidigt kan fylla på bomsprutan även med handskar på. Tack vare en elektronisk nivåindikator kan automatisk påfyllning övervakas vid tankstationen eller från hytten.

Pumpen har en max. kapacitet på 785 l/min vilket gör spridning av flytande gödningsmedel till en barnlek. Cirkulationspumpens hydrauldrivning använder bara den hydrauliska kraft den behöver via CDS-systemet. Fendt Rogator körs alltid på lägsta möjliga varvtal inom sitt effektiva intervall.

Den hydrauldrivna cirkulationspumpen har en kapacitet på 785 l/min, är reaktionssnabb och arbetar med jämnt tryck. För perfekt växtskydd.

Säker och enkel påfyllning för mycket korta driftstopp.

De stora, lättöppnade panelerna hos Rogator 600 består av samma HDPE-material som vätsketankarna. De mycket släta, glasliknande ytorna i tanken motverkar effektivt fastklibbning och underlättar rengöring. De smart utformade och tätade förvaringsfacken kan användas för personlig skyddsutrustning och doseringsredskap. Eftersom dessa inte kommer i kontakt med bekämpningsmedel eller vätska behöver de inte rengöras. Effekten för den hydrauliska omröraren går att ställa in via terminalen. Omröraren stängs automatiskt av för att förebygga turbulens i tanken. Varenda droppe av dina produkter kommer till användning.

Praktisk induktionstratt

Induktionstratten med 60 l volym klarar ett genomflöde på 200 l/min. Till och med stora mängder kristallina produkter löses snabbt och enkelt upp med en hastighet på 33 kg/min. Operatören kan i en bekväm arbetshöjd fylla på induktionstratten samt fälla den ut och in med hjälp av gastryckfjädrar. Alla produkter sköljs ut ordentligt med hjälp av rengöringsdysor.

Optiflow-styrenhet

Alla ventilfunktioner, såsom påfyllning och omrörning, kan ombesörjas via OptiFlow-styrenheten på induktionstratten, alternativt från hytten. Det automatiska påfyllningssystemet stoppar vid exakt det literantal som operatören anger, även om det finns två mängdangivelser, för exempelvis vatten respektive bekämpningsmedel. Systemet säkerställer att vätskan i tanken alltid är homogen och förebygger effektivt överfyllning.

Perfekt koncentrerad från start

Den permanenta cirkulationen via sprutledningen (1”) matar lösningen direkt till dysorna så snart cirkulationspumpen aktiveras, även om dysorna är stängda. Därigenom tillförs vätska i rätt mängd och koncentration från första metern. Rengör dysorna genom att under en kort stund koppla insugsänden av pumpen till tanken med rent vatten och därefter aktivera dysorna. På så sätt förebyggs effektivt uppkomsten av avlagringar i ledningar och dysor. Enkel, snabb och pålitlig manövrering från förarsätet erbjuder utmärkt operatörskomfort.

OptiFlow-styrenhet: Placerad längs induktionstratten för enkel kontroll av samtliga omrörare och funktioner under påfyllningsprocessen.

Brandpostkoppling med returventil.

Brandpostkoppling med returventil.

Mosaic

Nedsänkbar induktionstratt för ergonomiskt arbete och enkel påfyllning.

 • Mosaic

  Lättåtkomliga avställningsytor för dosering av små produktmängder. Allt under uppsikt, allt skyddat.

 • Mosaic

  Induktionstrattens intagsvolym ger garanterat korta driftstopp och hög produktionstakt.

 • Mosaic

  Nedsänkbar induktionstratt för ergonomiskt arbete och enkel påfyllning.

 • Mosaic

  Ett tråg skyddar mot läckage från behållarna.

 • Mosaic

  Praktiskt handskfack i fotsteget. Hytten hålls alltid ren.

 • Mosaic

  Förvaringsfack för verktyg och personlig skyddsutrustning för ypperlig komfort.

 • Mosaic

  Det nedfällbara steget garanterar hög komfort och minimala skador på grödorna.