360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Full kontroll, även i svår terräng.

Unik tillkoppling

Parallellkopplingen och länken för lyftarmen som är monterad framför den bakre axeln, håller mittramen nära den bakre axeln och överför därigenom väldigt små chassirörelser till bommen.

Robusta tankar

Vätsketankarna på Rogator-spridarna är tillverkade av högdensitetspolyeten (HDPE). Olika tankstorlekar finns tillgängliga beroende på modellen. Tankens form är perfekt avpassad till maskinens ram vilket säkerställer optimal viktfördelning, effektiv dränering och enkel rengöring genom ett 3-tumshål. Påfyllningsröret som sträcker sig ner till tankgolvet förhindrar skumning. Påfyllningsnivån bestäms av tryckgivare på tankens botten.

Avancerade ventiler

För att sprutsystemet ska uppfylla alla krav använder vi den senaste ventilenheten för att leda vätskan från induktionstratten genom tanken till dysorna. Det går även att aktivera alla ventiler elektriskt för ökad användarvänlighet. Tryckcirkulationsledningen på 1” garanterar höga vätskehastigheter och därmed inga avlagringar. Tack vare exakt flödesstyrning kan besprutningssystemet arbeta med skiftande vätskemängder. Tryckledningarna säkerställer ett jämnt flöde och de få kopplingspunkterna gör systemet extremt tillförlitligt.

Tankrengöring

Den släta, ej klibbande ytan gör att nästan inga rester lämnas kvar i tanken. Även svåråtkomliga ställen i tanken kan rengöras snabbt och pålitligt med relativt lite vatten, tack vare de sex refluxhyprotationsmunstyckena. Det automatiska tankrengöringssystemet rengör tanken från tak till golv, eller spolar bara bommen. Vattentanken rymmer 500 liter.

Bomvinkling på ena sidan för att uppnå idealisk spridningshöjd på brant sluttande underlag.

Underlaget, eller grödan, kan användas som referenspunkt för höjdinställningen så att bommen ställs in exakt efter dina förhållanden. Det går också att ha olika höjdinställningar.