360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Rogator chassi: växtskydd kombinerat med markskydd.

Optimal viktfördelning skyddar marken och skyddar därmed också grödorna. Oavsett tankens innehåll är viktfördelningen alltid 50-50 i maskinens driftläge. Fyra hjul i samma storlek upp till 2,05 m höjd och 710 mm bredd och en stor diameter (710/75R34) erbjuder största möjliga kontaktyta. Fyrhjulsdriften innebär att Rogator går som på räls, även i kurvor. Det finns inte några innerhjul på släpaxlarna. Detta minskar åverkan på grödorna. Den bakre axeln kan enkelt manövreras manuellt för att förebygga glidning i sluttningar. HydroStar CVT-drivningen agerar differentiallås via intelligent kraftdistribution. Respektive axel kan överföra 100 % kraft i extrema situationer.

Den höga manövrerbarheten hos Rogator 600 betalar sig, särskilt i känsliga grödor som potatis, majs och sockerbetor.

Justerbart och fjäder-monterat OptiRide chassi

Rogator 600 är som standard utrustad med hydropneumatiskt, fjäder-upphängt chassi och aktiv chassistabilisering för utmärkta köregenskaper och hög stabilitet även i lutningar. För att kunna köra i högväxta grödor, utan att skada dem, erbjuder Fendt ett justerbart OptiRide chassi med upp till 120 cm markfrigång. Hydraulcylindern på det hydropneumatiskt fjäderupphängda chassit medger 45 cm höjdjustering. Detta i kombination med det släta underredet gör att Rogator även kan användas på ställen med högväxta grödor, såsom majs, för efterbehandling eller blomsterbehandling i raps.

Flexibla hjulbaser

Hydraulaxeln för justering av hjulbasen är en välsignelse, särskilt för professionella entreprenörer som behöver anpassa sig till sina kunders hjulbaser. Hjulbasen på Rogator 600 kan under körning ställas in steglöst på 1,80 till 2,25 m – enkelt och bekvämt från hytten.

Otroligt smidig: Tack vare fyrhjulsstyrning följer bakhjulen i samma spår som framhjulen och på så sätt hålls skadan på växterna på ett minimum.

Inre svängradie på endast 3,14 m med 2,05 m höga däck.

Effektiv resursanvändning: Använd dina resurser.

Mellan axlarna på Rogator 600 sitter 4- och 6-cylindriga motorer från AGCO Power på mellan 170 och 227 hk. Genom användning av SCR-katalysatorer och AdBlue avgasreningssystem uppfyller motorerna kraven enligt emissionsnivå IV/Tier 4 final. Tack vare integrerat ControlDriveSystem (CDS) utnyttjar det steglösa HydroStar CVT-drevet och cirkulationspumpen bara den kraft som Rogator verkligen behöver. Maskinerna är mycket tystgående när de körs i sitt optimala hastighetsintervall. Bomsprutan kan till och med nå en transporthastighet på 40 km/h vid endast 1.750 v/min och upp till 16 tons släpvikt. Transporthastighet på 50 km/h är även möjlig beroende på nationella hastighetsgränser. Bränsleförbrukningen är alltid låg oavsett körförhållanden.

Perfekt kraftfördelning

Drivaggregatet, som består av motor, distributionsdrev, hydraulpumpar och HydroStar CVT-drev, är den tyngsta modulen i Rogator. Modulen har därför placerats så att tyngdpunkten mellan axlarna blir låg. Detta innebär att Rogator alltid är perfekt balanserad oavsett om tanken är full eller tom. Allt servicearbete på enheten kan enkelt utföras från marken. Tack vare breda underhållsöppningar och långa serviceintervall behöver du inte lägga mycket tid på underhåll och får därmed jobbet gjort snabbare.

OptiRide-axeln är 45 cm ställbar i höjdled och hjulbaserna går att anpassa. Justerbar efter dina behov.

Rogator kan dra upp till 16 tons släpvikt. Även luft- och ljusledningar ingår.

Styrspak med flera funktioner. Full kontroll på allt med endast en styrspak.

Smarta lösningar för garanterat lyckat resultat.

För de som inte vill lämna något åt slumpen är funktionen för automatisk inkoppling av delsektioner oumbärlig. Värdefulla vätskor används inte två gånger på samma ställe och det uppstår heller inga överlappningar eller mellanrum. Detta gäller såväl stora ytor som mindre, slingrande utlöpningar. Koppla bara in Rogator 600 och alla parametrar skickas automatiskt. TC-SC (TaskController SectionControl) ombesörjer den automatiska inkopplingen av delsektioner baserat på satellitpositionering och nödvändig överlappning. SectionControl kan även erbjuda ökad bearbetningsareal kombinerat med fem till tio procents lägre vätskekostnad. Väsentliga funktioner som aktivering av rent vatten, invändig rengöring, eller avstängning av omröraren, går att styra direkt från hytten.

Hantering av åkern vid fältgränser

Om fältgränser lagts in i systemet löper du ingen risk att vätskespridningen aktiveras om bommen rör sig över en fältgräns. Det går också att börja med hela fältet och ta vändtegen sist. På så sätt hålls maskinerna ständigt rena. Det är det perfekta sättet att bearbeta specifika områden även vid otydliga gränser för utlöpningar eller under arbete nattetid.

Enkel dokumentation med VarioDoc Pro

TC-BAS (TaskController Basic) tar över dokumentationen av ackumulerade värden som ger information om utfört arbete. Redskapet tillhandahåller värden såsom total vätskemängd, bearbetad areal och mycket annat. Datautbytet mellan fältdatabasen och TaskController Basic (TC-BAS) via Fendt VarioDoc Pro möjliggörs genom dataformatet ISO-XML. Jobb kan därför bekvämt importeras i TaskController-enheten och den färdiga dokumentationen därefter exporteras igen. Dokumentationsarbetet reduceras på så sätt och de flesta steg kan slutföras ute på fältet.

VariableRateControl (VRC)

VariableRateControl (VRC) är oslagbar när det gäller exakt dosering av vätska. TC-GEO (TaskController Geobased variable) medger användning av platsspecifika spridningskartor samt registrering av doserade mängder i din fältdatabas. För bästa resultat skickas relevanta spridningskartor via VarioDoc Pro till traktorn via USB, Bluetooth eller VarioDoc-server innan arbetet påbörjas. Exakt spridningsmängd skickas därefter till Rogator 600 via ISOBUS-gränssnittet och sprids sedan med stor precision tack vare VarioGuidestyrsystemet. Med VRC slipper du återvända till gården med vätska kvar i tanken och får även hjälp med att beräkna exakt hur mycket bekämpningsmedel som behöver införskaffas.

Mosaic

Beroende på dina behov går det att få GPS-mottagare med ända ned till 2 cm noggrannhet.

  • Mosaic

    Beroende på dina behov går det att få GPS-mottagare med ända ned till 2 cm noggrannhet.

  • Mosaic

    Vy i SectionControl-läge: Tack vare brytarna för enskilda dysor lämnas inga ytor obehandlade. Framför allt träffar du målet varje gång.

  • Mosaic

    VariableRateControl: flexibla mängder sprids utifrån spridningskartor eller webbaserade givare såsom N-sensorer.