360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Perfekt snittkvalitet från den första till den sista stjälken.

Förstklassiga skördeaggregat

Oavsett typen av gröda finns ett brett sortiment av pickuper, helsädesbord samt majsbord, allt för att maximera dina möjligheter. De underhållsvänliga skördeaggregaten har lågt slitage och är lätta att byta. De förser förkomprimeringsvalsarna med material utan bekymmer. Den kontinuerligt variabla drivenheten för skördeaggregaten möjliggör ideal anpassning till skördeförutsättningarna.

Fler skördeaggregat, fler driftsmöjligheter

Fler skördeaggregat, fler alternativa användningar. Med ett brett utbud av skördeaggregat är du och din Fendt Katana exakthack väl förberedda för att hantera alla viktiga grödor. Den innovativa pendelramen och beröringssensorerna på skördeaggregaten anpassar sig automatiskt till ändringar i markkonturen. Den centrala vridpunkten för skördeaggregaten innebär att grödans flöde förblir likformigt även när skördeaggregatet kompenserar för lutning Alla skördeaggregat är monterade nära fordonet. Detta reducerar belastningen på framaxeln och skyddar marken.

Gras Pickup

Det kontinuerligt variabla huvuddrevet gör det möjligt att justera pickuphastigheten så att den är exakt anpassad till skördeförhållandena och Fendt Katanas körhastighet.

Pickupen P3002 med det nya HD-drevet når hög produktion också i extremt krävande förhållanden. Det centralt integrerade avkännarhjulet säkerställer bättre markanpassning.

Slitstark helsädesenhet

Det robusta helsädesbordet är konstruerat för hög effektivitet i olika grödor. Vid skörd av biomassa levererar systemet det bästa ensilaget med minimal andel smuts.

Skördeaggregats

Tillvalet majsskärbord med åtta, tio eller tolv rader. För vägkörning kan skärbordet snabbt vikas in hydrauliskt till transportläge.

360plus

360plus-skärbordet med 8 små knivhuvuden är lätt och lämpar sig för nästan alla grödor.

375plus

10 trummor för upp till 10 majsrader (75 cm mellan plantorna): 375plus-slåtterenheten.

390plus

Med 9 meters arbetsbredd är 390plus det kraftfullaste roterande Katanaskördebordet av dem alla.

460plus

Med sina 4 stora knivhuvuden är det roterande 460plus-skördeaggregatet idealiskt för krävande förhållanden.

475plus

De 4 stora och 2 små knivhuvudena i 475plus-skördebordet kan även skära och forsla bort majsplantor som är mer än 4 meter höga, enhetligt och utan svårigheter.

Pendelramen

Pendelramen utvriden

Pendelramen i mittläget

Pendelramen utvriden

Frontenheten kopplas till en innovativ ledad ram. Den svänger aktivt över tre valsar och en cylinder över ramen, och justerar sig själv utifrån frontenhetens position. Ledpunkten i detta geniala system ligger i matningskanalens centrum. När ramen svänger är tvärsnittet i princip oförändrat, och grödan matas vidare på ett enhetligt sätt till matningsvalsarna.

I kombination med den innovativa pendelramen direkt monterad på inmatningen justeras skördehuvudet aktivt mot marken.

Tack vare radsökaren vid spetsen på majsskördeaggregatet flyger Katana fram genom grödan helt automatiskt med centimeternoggrannhet.

Fendts höjdpunkter. Anmärkningsvärda. Bättre.

Leta efter Fendts höjdpunkter – de anmärkningsvärda och bättre lösningarna – och upptäck vad det är som gör en Fendt till en Fendt.