360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Välj den perfekta matningen av grödor

Oavsett om du bestämmer dig för att använda ett FreeFlow- eller PowerFlow-bord – åstadkommer du utmärkt arbete med båda systemen när det gäller jämn matning av grödor och hög effektivitet. Fungerar till och med vid svåra skördeförhållanden, till exempel, vid skördning av liggsäd.

Två valbara bord för hög produktion

Det pålitliga FreeFlow-bordet

Tack vare FreeFlow-bordets arbetsbredd på från 4,80 till 7,60 m bemästrar det här bordet alla förhållanden. Det är särskilt stabilt och lätt att underhålla eftersom komponenterna bultas på. Med 1 254 klipp per minut och knivenhetens höga hastighet garanteras ren avskärning och låg energiförbrukning. Med hjälp av den stora inmatningskruven, med en diameter på 610 mm, förflyttas grödan snabbt och konstant till tröskverket – bästa förhållanden för maximal arealtäckning och bästa skörderesultat.

Det överlägsna PowerFlow-bordet

Det allsidiga Fendt-PowerFlow-bordet har möjliggjort maximal produktivitet för spannmål, raps eller sojabönor i över 35 år. Det stora friutrymmet mellan knivbalken och skruven underlättar vid skörd av höga grödor och med en arbetsbredd på 5,50 m. Resultatet: Det jämna flödet av grödor garanterar konstant matning av tröskningsenheten där alla typer av grödor matas in med axen först.

Multikoppling

Alla anslutningar till bordet kan kopplas på en gång med multikopplingen.

Knivsystem

Med 1 254 slag per minut genererar de slitstarka växelvis arrangerade knivbladen ett perfekt snitt

Intagsskruv

På FreeFlow-skärenheten, garanterar matningsfingrarna som är utspridda längs med hela intagsskruven en säker och varsam inmatning av grödorna.

PowerFlow-remmar

Med hjälp av PowerFlow-remmarna matas grödan jämnt in i insläppsskruven, med axet först.

Rapsknivar

PowerFlow-bordet kan snabbt och enkelt anpassas för användning till raps med de elektriska rapsknivarna (TILLVAL).

Genialisk automatisk skärbordskontroll

Fokusera på körningen. Med Fendt 5225 E får du perfekt stubbhöjd. TerraControl-systemets automatiska bordsassistans arbetar inom två olika intervaller. Inom det första intervallet reglerar släpskorna skärhöjden från 50 till180 mm. Det andra skärhöjdsintervallet (100 till 500 mm) regleras av en sensor på elevatorn. Det valbara AutoLevel-bordets ledare kompenserar automatiskt för ojämnt underlag på upp till åtta procent.

Trösksystem

Den högt värderade säden är i trygga händer när du använder nya generationens Fendt 5225 E-kombinationsutrustning. Oavsett om du skördar säd, raps eller majs – säkerställer den stora effektiva 600-mm tröskningscylindern tillsammans med det rymliga slagsko-området en intensiv, men skonsam urtröskning.

Påskyndar skördandet och går varsamt fram med grödan

Högkapacitets-trösknings-cylinder

Tröskningscylindern på 5225 E har en diameter på 600 mm för hög mottagning och effekt. Med hjälp av åtta motroterande tröskningsslagor separeras säden effektivt under tröskningsprocessen. Både säden och halmen hanteras mycket varsamt, vilket minimerar knäckningsrisken.

Robust slagsko

Tack vare en av de allra största slagskor (volymmässigt) i sin effektklass kör 5225 E in stora skördevolymer på mycket kort tid. Detta uppnår man med hjälp av olika avstånd mellan trådarna i slagskon: I det främre området är avståndet mellan trådarna smalt så att tröskningen intensifieras, i det bakre området är avståndet mellan trådarna däremot större, vilket leder till högre separeringseffekt.

Utbytbar sektionsslagsko

Förutom den robusta standardslagskon, finns det också sektionsslagskor så att 5225 E snabbt kan anpassas efter olika typer av gröda. Den främre slagskon går lätt att ta bort och kan bytas ut via den öppna stenluckan.

Stängda högeffektiva skakare

När halmen har passerat genom cylindern, burras halmen upp via de 4,30 m långa skakarna med en 150 mm skaklängd på ett effektivt sätt. Fyra 250 mm höga steg skapar en lös halmmatta varigenom kvarvarande säd separeras perfekt i det enorma separeringsområdet. De stängda skakarna fördelar materialet jämnt över hela förberedningsplanet för en effektiv avskiljning.

Slaganordningens
ABC modul
Slagsko
Tröskcylinder

Mer vridmoment och färre trasiga enheter

Olika isärtagbara slagskor på 14 och 24 mm

Det finns två framsegment för de snabbt utbytbara slagskorna: 14 mm avstånd mellan trådarna för skörd av säd och 24 mm för skörd av majs.

Den främre och bakre slagsko-inställningen kan justeras separat

både bak och fram: de främre och bakre slagsko-öppningarna kan justeras separat och elektriskt. Tröskningsenheten kan anpassas till alla typer av skördeförhållanden från den komfortabla kupén.

Visning av aktuell inställning

Den exakta slagsko-inställningen visas till vänster om förarstolen.

Skakarna är försedda med aktiva bakre väggar

Med de så kallade aktiva, öppna bakre väggarna förbättras separeringen av kvarvarande produkter ytterligare.

Nästa steg till din Fendt E-Series 5225