360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Full kraft: Cyclone Cleaning System

Trippelfläkt

Den kraftfulla Cyclone rensfläkten består av tre fläktaggregat med öppna sidor för maximalt luftgenomflöde. Fläkthastigheten kan justeras hydrauliskt mellan 250 och 1400 varv per minut för att snabbt och effektivt ge dig olika hastigheter. Det kraftfulla luftflödet är uppdelat från det första droppsteget, med ett konstant luftflöde som genereras över hela längden på sållkassen, vilket ger dig de bästa rengöringsresultaten.

Fläkt
Undersåll
Toppsåll
Mellanliggande golv
Förberedningsplan

Separat returtröskning

Speciellt utformad retur för maximal prestanda och bästa tröskning. Returgodset tröskas ut av matarskruven och skickas vidare till förberedningsplanet. Detta förhindrar att separeringspotential förloras vid rotorerna. Tröskning sker mellan matarskruven och de utbytbara skydden, som kan vara tandade eller släta beroende på den intensitet du vill ha.

Överlägsen rengöring

Det långa förberedningsplanet med sex individuella sektioner och höga mellanväggar, och de långa sållen ger Fendt IDEAL exceptionell rengöring. De flesta korta stråna och agnarna skils från skörden vid det första steget mellan förberedningsplanet och det mellanliggande planet. Det andra steget till översållen sorterar sedan bort orenheterna ytterligare. Ett starkt luftflöde ger perfekt rengöringsresultat. De längsta sållen på marknaden med de inbyggda mellanväggarna betyder optimal spannmålsrenhet. För att ge bästa möjliga resultat under alla förhållanden kan sållens öppningsområde lätt och enkelt justeras automatiskt från hytten.

Ta fram det bästa genom smart tröskning med bästa möjliga avkastning.

Förlustsensorer i slutet av sållkassen hjälper operatören att anpassa maskinen till bästa möjliga konfiguration genom att registrera skörd som faller till marken via tryck och akustik.

De sex avskiljningsplåtarna mäter 150 mm i höjden för en ojämn lutning på upp till 15 grader. Förlustsensorer i slutet av sållkassen hjälper föraren att justera maskinen till bästa möjliga konfiguration.

Briljant enkelhet. Alltid med rätt balans.

IDEALbalance™ kan minimera förlusterna i sidolutningar på upp till 60 % helt utan komplexa kontroller.

Tack vare IDEALbalance™ fördelas skörden jämnt på sållen.

Enastående teknik

För att säkerställa att inget annat än ren skörd hamnar i spannmålstanken, är Fendt IDEAL-modellerna utrustade med det unika och genialt enkla IDEALbalance™- systemet. Hjärtat i systemet är det tvådelade återföringsplanet. Det främre återföringsplanet samlar materialet som tröskas ut av raspstängerna i framdelen och för fram det till förberedelseplanets främre del. Det bakre återföringsplanet samlar materialet som kastas från rotorns tänder och för det bakåt till förberedningsplanet. Detta gör att förberedningsplanet utnyttjas till fullo och produkten blir ordentligt rensad.

Ogenomsläpplig upp till 15 %

Det främre återföringsplanet är konkavt, så att materialet samlas i mitten. Det bakre återföringsplanet är konvext, så att skörden samlas i ytterändarna. Detta fördelar skörden i maskinen ordentligt under alla förhållanden. I lutningar på 15 % gör denna okomplicerade konstruktion att förlusterna kan minskas med upp till 60 % jämfört med platta återföringsplan. IDEALbalance™ kommer som standard i IDEAL 8 och 9-modellerna. IDEAL 7 kommer med ett specialkonstruerat återföringsplan som tillval, den perfekta lösningen för en enkel rotor.

Det främre återföringsplanet är konkavt (IDEAL 8 och 9), för att leda materialet till mitten av planet.

På modeller med enkel rotor 8IDEAL 7) samlas materialet i mitten av det långa återföringsplanet innan det fördelas jämnt i den främre delen av förberedningsplanet.

ShortCut och ActiveSpread: Hörnstenen i perfekt hackning.

Ultimat distribution

Bosspridaren placeras direkt i sållkassens ände och fördelar strån och agnar som önskat. Spridartallrikarna är hydrauliskt drivna, vilket möjliggör variabla hastigheter. Välj mellan tre agnspridningsinställningar: hacka och mixa (agnarna kommer in i hacken), släpp och blanda strån, (agnarna kommer in i strängen) och separera agnarna från stråna (agnarna fördelas till sidan). I slutet av halmhacken kommer antingen ActiveSpread-distributören eller passiva halmstyrplåtar. ActiveSpread arbetar med två hydrauliska stråfördelare, vars hastighet du kan anpassa från hytten. Med den passiva halmfördelaren har du valet att justera halmstyrplåtarna elektriskt eller manuellt. Vänster och höger sida kan alltid ställas in oberoende.

Hacka och blanda halm

Separera agnarna från stråna

BaseCut-halmhack fungerar som standard i Fendt IDEAL med 56 knivar.

Den 8-radiga halmhacken ShortCut levererar ett exceptionellt halmhacksresultat och distribution på Fendt IDEAL-modellerna.

Ultimat hackning

Till och med halmhacken anpassades utan att kompromissa med Fendt IDEAL:s skördetröskors enorma produktion. Varje modell levereras med en av två halmhacks-versioner: BaseCut med 56 knivar över 4 rader, eller ShortCut med 112 knivar över 8 rader. Båda hackarna har underhållsfria lager. Motstålen kan ställas in i 5 positioner utan verktyg. Om du vill att halmen ska släppas, använd bara Fendt IDEAL:s "chop to drop"- funktion och växla till strängläggning, allt inifrån den bekväma hytten.

Bästa åtkomst

Halmhacken kan svängas ut med hjälp av två elmotorer för mycket enkel åtkomst. Hackknivarna, som produceras av Rekord, kan användas från båda sidor för att fördubbla livslängden. Skärhastigheten kan enkelt bytas med ett bälte från 850 rpm (majs, bönor) till 3600 rpm (spannmål, raps).