360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Perfektion till sista stjälken.
Fendt Slicer tallriksslåtter.

Perfekt foder kan bara skördas med perfekta maskiner. Fendt Slicer tallriksslåttrar tar sig an alla utmaningar utan att efterlämna ett enda grässtrå. Därmed kan du lita på att du får ett perfekt snitt.

Flytande skär med unika TurboLift.

Det patenterade TurboLift-systemet på Fendt Slicer TL-maskinerna med mittupphängning för bakmonterade aggregat ger ett flytande skär, utmärkt markskydd och ypperlig foderkvalitet. Fodret är alltid fritt från smuts, även där det är vått och fuktigt.


Arbetsbredd

Antal Tallrikar

Slicer 911 TL

8,30 m

2 x 6

Slicer 911 TLKC

8,30 m

2 x 6

Slicer 911 TLRC

8,30 m

2 x 6

Slicer 991 TL

9,30 m

2 x 7

Slicer 991 TLKC

9,30 m

2 x 7

Det perfekta snittet börjar med en perfekt slåtterbalk.

Varje Fendt Slicer tallriksslåttermaskin erbjuder högsta precision och perfektion tack vare sin unika klippbalk. Precis som för andra Fendt-maskiner gäller mottot, så tung som krävs, så lätt som möjligt. Slåtterbalkarna har låg vikt för att marken ska skyddas så långt det går utan att påverka kvaliteten på maskinen eller hållbarheten. Detta tack vare smarta lösningar.

Inre egenskaper som övertygar

Slåtterbalken utgörs av ihopbultade detaljer vilket ger ett optimalt skydd. Samtliga komponenter är infästa i bottenplattan. Det skruvade övre locket gör slåtterbalkarna lätta att reparera och underhålla, då enskilda komponenter smidigt kan bytas ut. Slåtterbalken kan därför efter en skada ofta repareras, istället för att bytas som en komplett enhet. Kuggväxlarna i balken är tillverkade i kvalitetsstål och klarar därför extremt hög belastning.

Maximal livslängd och stabilitet

Samtliga av drivningens komponenter ligger i oljebad. På så sätt blir alla sektioner ordentligt smorda även då sluttningar och dikeskanter slås. Kvalitetshjullagren ser till att växlarna arbetar koncentriskt. Klippbalken är mycket väl förseglad för att ingen olja ska läcka ut och kontaminera fodret, även efter många års användning.

Smart struktur

Ett perfekt snitt säkerställs genom parvis roterande knivtallrikar och slåtterbalkens flacka utförande. På så sätt förflyttas inte fodret, vilket annars kan vara fallet i sluttningar. Oavsett underlag samlas jord under klippbalken medan det rena gräset lyfts upp och kastas ut ovanför klippbalken. Glidskorna på undersidan är lätta att byta ut när de blivit slitna, vilket förlänger maskinens livslängd.

6 Knivtallrikarna är ordentligt skyddade av en brytbult.

Drivningen direkt in i den knivtallriken garanterar en direkt kraftöverföring.

Experience in Hay

Ett århundrade av ensileringskompetens Tradition, innovation och passion – det är framgångsreceptet på centrat för ensilagekompetens i Feucht.