360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Ett steg framåt

Med VarioGuide automatiska styrsystem som utvecklats av Fendt kan du avverka upp till 10 procent mer areal, beroende på arbetsbredden. Detta gör systemet till en lönsam investering. VarioGuide är integrerat i alla viktiga maskiner med enhetlig funktionalitet: du hittar samma manövreringsfilosofi i traktorer, skördetröskor och exakthackar.

Det nya Fendt VarioGuide-autostyrningssystemet

Med det nya Fendt-Autostyrningssystemet är du alltid redo att ta emot – eftersom du med den nya versionen av Fendt VarioGuide kan välja mellan GNSS-mottagare från NovAtel® och Trimble®. Ett antal korrektionssignaler stöds, beroende på mottagaren, till exempel EGNOS/WAAS men även RangePointTM RTX, CenterpointTM RTX och Ntrip. Befintliga Trimble® RTK-strukturer såsom NTRIP och radio kan fortfarande användas. Även om en signal går förlorad på grund av ogynnsamma mottagningsförhållanden fortsätter Fendt VarioGuide att fungera tillförlitligt upp till 20 minuter med hög noggrannhet via Trimble® xFill-tekniken.

Med nya Fendt VarioGuide kan du alltid välja den lösning som bäst passar dina behov. Den enkla hanteringen är oförändrad tack vare det välbekanta Manövergränssnittet som är integrerat i Varioterminal. Menystrukturen är alltid identisk och okomplicerad, oberoende av vilken mottagare som används.

NovAtel®-mottagare

 • Basvarianten med EGNOS/WAAS-korrektionstjänst
 • Uppgradering till RTK är möjligt (radio eller NTRIP)
 • Upp till 1 minut med fortsatt drift vid avbrott i RTK-signalen.

Trimble®-mottagare

 • Mottagare med utökat antal funktioner
 • Basversion med EGNOS/WAAS-korrektionstjänst och RangePoint™ RTX™
 • Uppgradera till Trimble®-korrektionstjänst CenterPoint™ RTX™
 • Uppgradering till RTK är möjligt (radio, NTRIP- och Trimble® RTK-tjänster)
 • Fortsatt drift vid avbrott i RTK-signalen: upp till 20 minuter (Trimble® xFill-teknik)

Alltid på rätt väg

Varioguide – ännu större lönsamhet

Med VarioGuide kan du utnyttja maskinen på bästa möjliga sätt eftersom du kan arbeta på natten eller när sikten är dålig på grund av damm eller dimma och fortfarande få ett perfekt resultat. Samtidigt ökar avverkningskapaciteten avsevärt eftersom antalet missar och överlappningar minskar. Den mycket effektiva användningen av produktionsmedel i växtodlingen med VarioGuide ger besparingar på mellan tre och tio procent, beroende på arbetsprocessen.

Förbättrad körkomfort

Med VarioGuide arbetar du inte bara mer lönsamt utan drar också nytta av den påtagligt förbättrade förarkomforten. Traktorn väljer automatiskt rätt spår, så att föraren kan fokusera helt på arbetet med redskapet. VariotronicTI vändtegsautomatik kan även automatiskt aktivera vändtegssekvenserna i den perfekta positionen.

Alltid samma manövreringsfilosofi

Oavsett vilken Fendt-maskin du arbetar med kommer du alltid att hitta samma manövreringsfilosofi i Varioterminalen. Funktionaliteten har dock anpassats och utvidgats för de specifika kraven hos exakthackar, skördetröskor och traktorer.

VarioGuide i Fendt Katana


Huvudsidan för automatstyrning i exakthacken visar tydligt inställningarna för aktuellt fält, skärbord och den automatiska eller manuella körspårsförskjutningen.

VarioGuide i Fendt skördetröska


Den automatiska styrningen i skördetröskorna följer samma manövreringsfilosofi som i exakthacken och traktorerna. Därför kommer alla Fendt-förare att kunna hantera den direkt.

VarioGuide i Fendt-traktor


VarioGuide i traktorer erbjuder extrafunktioner på vändtegarna. I kombination med VariotronicTI kan automatiska sekvenser från vändtegsautomatiken aktiveras.

Pålitlig precision

Alltid uppkopplad

Förutom amerikanska GPS-satelliter kan VarioGuide, som hanteras i Varioterminalen, använda sig av det ryska satellitsystemet GLONASS och är dessutom förberett för det kommande europeiska Galileo-systemet. Det faktum att flera olika satellitsystem kan användas parallellt innebär att det automatiska styrsystemet är mycket tillförlitligt.

Tre gånger mer ekonomisk

Fendt erbjuder det automatiska styrsystemet i tre noggrannhetsklasser. Beroende på vad arbetet kräver kan du välja ett system med en noggrannhet mellan dragen på upp till +/- 2 cm.

Kompatibelt med många olika korrigeringssignaler

Fendt är även öppna när det gäller korrigeringssignaler. Du kan välja mellan många olika typer av signaler. VarioGuide arbetar med satellitbaserade signaler som EGNOS eller OmniSTAR samt markbaserade RTK-signaler via radio eller mobilt nätverk (Ntrip). VarioGuide stödjer öppna format som RTCM.

Mosaic

VarioGuide Standard

Med VarioGuide Standard kan du välja mellan den kostnadsfria korrigeringssignalen EGNOS och abonnemangstjänsten OmniSTAR VBS som ger en enastående tillförlitlighet. Det satellitbaserade systemet innebär att du kan använda dig av båda korrigeringssignalerna med fullständig flexibilitet – oavsett var arbetet utförs.

 • Mosaic

  VarioGuide Standard

  Med VarioGuide Standard kan du välja mellan den kostnadsfria korrigeringssignalen EGNOS och abonnemangstjänsten OmniSTAR VBS som ger en enastående tillförlitlighet. Det satellitbaserade systemet innebär att du kan använda dig av båda korrigeringssignalerna med fullständig flexibilitet – oavsett var arbetet utförs.

 • Mosaic

  VarioGuide Precision

  En stor fördel med VarioGuide Precision är att tillämpningsområdet utökas så att också spannmål ingår. Precis som VarioGuide Standard ger signalen fullständig flexibilitet så att systemet kan användas när man växlar mellan olika platser.

 • Mosaic

  VarioGuide RTK

  VarioGuide RTK ger den största möjliga exaktheten och samma höga precision dygnet runt. Den mobila RTK-stationen skickar ut korrigeringssignaler utan krav på abonnemang och har en räckvidd på upp till fem kilometer. Flera traktorer kan använda signaler från en och samma RTK-basstation.

RTK via mobil radio (Ntrip)

Användning av en RTK-lösning via mobilt nätverk blir allt vanligare. Här är flera RTK-stationer sammankopplade via internet. Tillgängliga data samlas på en server. När en traktor skickar sin ungefärliga position till denna server (1) beräknar servern den optimala korrigeringsfaktorn för en perfekt position för traktorn (2). Denna korrigeringssignal skickas sedan tillbaka till traktorn (3) så att denna optimala noggrannhet uppnås. RTK-nätverk finns i nästan alla länder.

Fendt Variotronic – dina kommande steg