360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Min partner – finns alltid där för mig

En investering med långsiktigt värde

Den som investerar i en traktor investerar i framtiden. Fendt 200 V/F/P Vario är din investering i en utomordentlig, högavkastande framtid. Du får den effektiva, avancerade traktortekniken, Fendts beprövade kvalitet samt uppdatering till den senaste programvaran i samband med service – en exklusiv Fendt-tjänst för högsta möjliga andrahandsvärde på din traktor.

Otroligt enkel att använda

Perfekta diagnostikmöjligheter och långa underhållsintervall säkerställer traktorns driftsäkerhet. Eventuella problem kan snabbt analyseras med larm på displayen. Separerade oljor innebär att växellådsoljan bara behöver bytas var 2000:e drifttimme under normala förhållanden. Fendt 200 V/F/P Vario har många egenskaper som bidrar till att driftstoppen är sällsynta och underhållskostnaderna låga.

Långsiktig ekonomi

Den höga effektiviteten visar sig i högre avkastning med mindre användning av resurser som bränsle, driftskostnader och tid. Fendt 200 V/F/P Vario följer också i företrädarnas fotspår och levererar maximal prestanda även vid låga hastigheter. Den höga generella lönsamheten betalar sig varje arbetsdag.

100 % kvalitet, 100 % service: Fendt Services

För att säkerställa att din Fendt 200 Vario V/F/P alltid levererar 100 procent prestanda erbjuder vi dig 100 procent service. Utöver bästa diagnostikmöjlighet och enkla reparationer inkluderar detta utökad tillgänglighet för reservdelar dygnet runt under säsongen. Dessutom garanterar Fendt Service-nätverk kort väg mellan dig och din utbildade servicepersonal. Du får även en 12-månaders garanti på dina originaldelar från Fendt och på installationen av dem. Reparationer med originaldelar säkerställer att din Fendt-traktor bibehåller sitt värde.

App i smarttelefonen

Med appen ”AGCO Parts Books to go” kan du enkelt hitta Fendt-reservdelar och beställa dem direkt i din smarttelefon. Appen finns tillgänglig genom App Store eller Google Play Store. Kontakta din Fendt-återförsäljare för att få dina personliga inloggningsuppgifter.

Fendt-certifikat: Kvalitetsledningssystemet DIN EN ISO 9001

Sedan 1995 har Fendt genomgått regelbundna oberoende revisioner beträffande kvalitetsledningen, och har certifierats framgångsrikt.

Fendt-certifikat: Arbetsmiljöoch säkerhetsledningssystem OHSAS 18001

Sedan 2008 har Fendt certifierats och uppmärksammats för framgångsrik implementation av åtgärder för att stärka arbetsmiljön och säkerheten

Fendt-certifikat: Miljöledningssystemet DIN EN ISO 14001

Sedan 2000 har detta certifikat fungerat som ett bevis för Fendts ansvarsfulla miljöarbete.

Nästa steg till din Fendt 200 V/F/P Vario