360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Enhetliga reglage låter dig arbeta avslappnat och produktivt.

Fendts driftkoncept för hela vägen

I åratal har Fendt genomfört en vinnande koncept för styrningen i höger armstöd på alla viktiga fordon, uppbyggt med Varioterminal, en flerfunktions-joystick, en fyrvägsspak, ventilomkopplare och ett membrantangentbord. Det finns två alternativa terminaler för styrningen av traktorn och redskapens funktioner.

7" Varioterminal – är kompakt och intuitiv

7"-terminalen med LED-bakgrundsbelysning samlar alla traktor- och redskapsfunktioner i ett kompakt format. Härifrån kan man även styra ISOBUS-kompatibla redskap. Menyn med platt hierarki är lättnavigerad. Välj olika menyalternativ genom att peka på skärmen eller trycka på knappar. Skärmen har en tydlig upplösning, är reptålig och lätt att rengöra. Displaybelysningen tonas ned automatiskt på kvällen för att inte blända.

Allt-i-ett eller 4-i-1 VarioTerminal 10.4"

Traktor- och redskapsstyrning, kamerafunktion samt guidning och dokumentation är fullständigt integrerat. Praktiskt: Variabel helskärmslayout, uppdelad skärm eller fyra separata bilder. Den högkvalitativa och reptåliga pekskärmen har en upplösning på 800 x 600 pixlar, vilket ger knivskarp bild, även i nattläge. Med en handvridning kan du utföra inställningar med touch-styrningen (t.ex. när fordonet står stilla) eller använda knapparna under körning.

Allt till hands: Multifunktionsjoystick

Med multifunktionsjoysticken kan du styra traktorn lätt och exakt. Denna 4-vägs multifunktionella joystick accelererar, bromsar och backar utan att du behöver växla. Joysticken ligger bekvämt i handen och många funktioner kan aktiveras direkt på spaken: farthållare, hastighetsminne, hydraulik och fler automatiska funktioner, som vändtegsautomatiken. Ventilerna kan fritt tilldelas med Varioterminalen och triggas med ett klick på multifunktionsjoysticken.

Minne för 25 olika redskap för perfekt konfigurerad utrustning

Med minne för 25 olika redskap kan du spara varje redskap med dess egna inställningar och vändtegssekvensen. Det gör att du inte behöver mata in inställningarna på nytt varje gång. Även om du har flera olika förare kan de arbeta effektivt och optimerat utan att tvingas göra några inställningar. Bland alla olika inställningsparametrar finns: frontlyft, kraftuttag, hydraulik, maximal belastning, farthållare, motorvarvtal, fyrhjulsdrift och differentialspärrar.

ISOBUS redskapsstyrning via terminal och joystick: Med hjälp av det ISOBUS-gränssnittet som kan fås som tillval, kan alla ISOBUS-kompatibla redskap styras från Varioterminalen, utan behov av extra redskapsterminaler. Vår Vario-joystick erbjuder även upp till 10 styrknappar. Det gör att du enkelt kan styra redskapet med hjälp av vår multifunktionella joystick.

I nattläge dimmas displayen för att hålla belysningen på en för föraren behaglig nivå. Tack vare den alternativa displayen är inställningarna och ikonerna enkla att använda.

Logiskt, exakt och produktivt: Fendt VarioGuide.

Fendt VarioGuide – Alltid på rätt spår

Med Fendt VarioGuide kan du köra stadigt och korrekt, även vid dålig sikt. Fendt VarioGuide låter dig använda din maskin maximalt eftersom du kan hålla rätt spår även utan att styra aktivt, även på natten eller med stora arbetsbredder. Med Fendt VarioGuide upprätthåller traktorn automatiskt den ideala linjen så att du kan koncentrera dig helt på redskapet. Det ger mindre överlappning och beroende på den aktuella arbetsuppgiften kan du spara mellan 3 % och 10 %. Beroende på tillämpningen kan du arbeta med noggrannhet på cirka 20 cm (VarioGuide Standard) eller rentav 2 cm (VarioGuide RTK).

Nya körspår med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 och VarioGuide-system (NovAtel®- eller Trimble®) kan använda Fendt Contour Assistant. Med nya Contour Segments och Single Track-körlinjer inlagda blir ditt arbete nu ännu enklare och mer effektivt. De olika segmenten registreras med bara ett enda varv runt fältet med körspårstypen ”Contour Segments”. Fältgränser kan därför snabbt och enkelt etableras. Använd Single Track för att registrera ett nästan ändlöst spår med en öppen kontur. Du behöver inte längre automatiskt generera parallella spår. Denna funktion passar perfekt för underhållsuppgifter (gödsling, växtskyddsbehandlingar). Fullständiga spårlinjer kan nu sparas som en enda konturlinje.

Fendt VarioGuide – Välj mellan 2 olika mottagare

Vi erbjuder två olika mottagarsystem – NovAtel® och Trimble®. Med NovAtel®-mottagaren håller korrektionssignalerna SBAS, TerraStar-L & C och RTK dig på rätt spår. Välj en Trimble®-mottagare för att använda SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ och RTK. Om du förlorar din RTK-signal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att arbeta tillförlitligt i upp till 20 minuter tack vare Trimble®-xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-lösningarna.

Med Fendt VarioGuide kan du hålla rätt spår med noggrannheten +/- 20 cm (VarioGuide Standard) eller +/- 2 cm (VarioGuide RTK). Du kan använda den mottagare och korrektionstjänst du själv önskar.

VarioGuide-mottagaren är exceptionellt välskyddad och helt inbyggd i taket. Då den helt saknar utstickande delar eller externt dragna kablar är tekniken extra väl skyddad mot nedhängande grenar, men också mot stöld.

SectionControl – Undvik att behandla samma sektion två gånger

Med den helautomatiska Fendt SectionControlaktiveringen för ISOBUS-redskap kan du utföra sådd, gödsling eller växtskyddskörning utan överlappning. Detta förhindrar dubbel behandling och avstånden underhålls automatiskt. Med hjälp av SectionControlassistenten kan du ställa in korrigeringsvärdena för ditt redskap snabbt och enkelt. Från- och tillslag kan ställas in precis från allra första början vilket påverkar det ekonomiska utfallet.

Variabel tillämpning med VariableRateControl (VRC)

Med VarioDoc Pro-dataöverföring kan du nu sätta in produkter med variabla flödeshastigheter, baserat på markens eller växternas behov för att spara på resurser. Baserat på VarioDoc Pro för dokumentation, finns det nu en ny lösning för precisionsjordbruk, VariableRateControl (VRC). De individuella behoven för sådd, gödsling och växtskyddsmedel visas på tillämpningskartor. De hämtas sedan fram under arbetet och genomförs automatiskt. Den stora fördelen: Du kan definiera och planera resurserna i fältdatabasen och sedan tillämpa dem med maximal precision.

Värdefulla medhjälpare: Dokumentation, telemetri och programvaruuppdateringar.

Ditt arbete i blickfånget med Fendt VarioDoc

Dokumentation är en av de viktigaste grundstenarna för den ekonomiska styrningen inom lantbruket. Med Fendt VarioDoc kan relevanta data registreras i fält med ett minimum av ansträngning, för att därefter dokumenteras och sedan analyseras i ett växtodlingsprogram, allt på kortast möjliga tid. Data överförs trådlöst från Varioterminalen till fältdatabasen med hjälp av ISOBUS standard TC-BAS. Du kan se data över utsädes- och gödningsmängd som körs ut eller bränsleförbrukning per hektar omedelbart efter att arbetet har avslutats. Dessutom kan inställningar för ett arbete skapas på hemdatorn och sedan skickas till terminalen.

Dataövervakning i realtid: Fendt VarioDoc Pro

VarioDoc Pro registrerar också GPS-positionsdata samt dataöverföring nära realtid. Detta möjliggör ett automatiskt och smidigt utbyte med ISOXMLkompatibel programvara för fältledning och mappning. Data för driftsinmatningar som har använts överförs i enlighet med TC-Geo-standard och kan visas i Varioterminalen under arbetet.

Telemetri: Effektivitet från traktor- till datastyrning

De som investerar i en traktor investerar även i framtiden. Din maskinparks driftskapacitet optimeras så fort maskinerna kan kopplas samman på ett effektivt sätt. De senaste gränssnitten och programvarulösningarna låter oss redan hämta fram maskininformation var vi än befinner oss, för att vi ska kunna anpassa oss och reagera omedelbart. Detta förbättrar svars- och drifttiderna för hela din maskinpark med bara ett knapptryck. Den nya AGCO Connectivity Module (ACM), en central överföringsenhet för alla dataöverföringar gällande telemetrilösningar, utgör gränssnittet mellan traktor och kontor.

Fältinställningarna kan överföras till andra Fendt-traktorer genom USB-porten. Porten för laddning av mobiltelefoner är också mycket användbar.

Den nya VariableRateControl-funktionen (VRC) möjliggör användning av tillämpningskartor och automatiserad justering av redskapshastigheten för till exempel gödselspridare, sprutor eller såmaskiner. Upp till fem tillämpningskartor kan hanteras parallellt.

Nästa steg till din Fendt 500 Vario