360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Drar mer. Gör det mer effektivt.

I Fendt 900 Vario hittar man fundamentala innovationer som ytterligare förbättrar traktorseriens effektivitet. Den primära innovationen är kombinationen av ny motorteknik med den optimerade steglösa Variotransmissionen – här möts det bästa av det bästa. Pigga köregenskaper tack vare bättre dynamik, högre vridmoment och större tillgänglig effekt. Samtidigt säkerställs intelligenta lösningar, såsom traktorhanteringssystemet TMS, låg förbrukning av både bränsle och AdBlue.

Uppnå ständigt mer.

Kan göra mer med dubbel-intercooler

Luften som har förkomprimerats i lågtrycksturboaggregatet kyls ned av en extra luft-vatten-kylare, innan den komprimeras vidare i högtrycksturbon. På så sätt kan motorn ta in en större luftmassa i samma slagvolym, vilket också innebär mer syre. Detta leder till mer effektiv bränsleförbränning och förbättrad prestanda.

Bränsleeffektivitet tack vare lågt nominellt varvtal

Motorprestandan gör att det nominella motorvarvtalet kan minskas till 2 100 varv/min. Detta förbättrar inte bara bränsleutnyttjandet, utan ger även en behagligt låg bullernivå.

Större dynamik tack vare dubbel turboladdare

Fendt 900 Vario ger enorm kraft och dynamisk acceleration med maximal kraft på upp till 396 hk. Med två turboladdare och Common Railhögtrycksinjektion ger Deutz-motorn på 7,8 liter en enorm dragkraft. Ett högt insprutningstryck på 2000 bar säkerställer god finfördelning och därmed bästa möjliga förbränning i motorn.

Den reversibla fläkten kan vända luftströmmen automatiskt så att kylarelementen effektivt blåses rena. Det där lilla extra: Beroende på kylbehovet justeras fläktbladens position för att öka kyleffektiviteten. Detta har en positiv effekt på bränsleutnyttjandet.

Den högkvalitativa lösningen för extremt låga driftskostnader: kombinationen av extern avgasrecirkulation (AGRex), passivt dieselpartikelfilter (CSF) och SCR-teknik.

Motorkarakteristik – Fendt 939 Vario

Genom den välformade vridmomentskurvan blir mer effekt tillgänglig redan vid lägre motorvarvtal. Dessutom ger intervallet med konstant effekt ett vidare motorvarvtalsområde inom vilket maximal effekt kan erhållas. I detta område motsvarar det nominella motorvarvtalet maxeffekten.

Avgasteknologi

Optimal lösning för utsläppskraven Stage 4/Tier 4 Final

Den intelligenta lösningen för överensstämmelse med den nya avgasnormen Stage 4/Tier 4 Final är avgörande för kraftöverföringens ekonomi. Det är därför som Fendt har utrustat motorn med efterbehandling av avgaserna som möjliggör den lägsta bränsle- och AdBlueförbrukningen. Efterbehandling av avgaser är en kombination av SCR-teknik, ett underhållsfritt och självregenererande passivt dieselpartikelfilter samt AGRex avgasrecirkulation.

AGRex extern avgasrecirkulation

I det första steget minskar avgasrecirkulationen kväveoxiderna innan de kommer ut i avgasledningen. Därför krävs endast en liten mängd AdBlue för att reducera kväveoxidutsläppet till 0,4 g/kWh. Den lägre AdBlue-förbrukningen har en positiv effekt på traktorns lönsamhet och effektivitet.

AGRex extern avgasrecirkulation

Underhållsfritt passivt dieselpartikelfilter CSF (Coated Soot Filter)

AdBlue®-insprutning

Reaktionen NH3 + NOx –> H2O + N2

SCR-katalysator

Påfyllningsstos för AdBlue®

Uttag och uppvärmning för AdBlue®

AdBlue®-tank

Matarmodul med filter

Mosaic

AGRex extern avgasrecirkulation

AGRex extern avgasrecirkulationDen externa avgasrecirkulationen säkerställer att kväveoxiderna Noxreduceras redan innan de når avgasledningen. Det är mer ekonomiskt, eftersom det krävs mindre AdBlue i avgasledningen för att ytterligare reducera kväveoxiderna.

 • Mosaic

  AGRex extern avgasrecirkulation

  AGRex extern avgasrecirkulationDen externa avgasrecirkulationen säkerställer att kväveoxiderna Noxreduceras redan innan de når avgasledningen. Det är mer ekonomiskt, eftersom det krävs mindre AdBlue i avgasledningen för att ytterligare reducera kväveoxiderna.

 • Mosaic

  Dieselpartikelfiltret CSF (Coated Soot Filter)

  Det passiva diselpartikelfiltret (CSF, Coated Soot Filter) regenereras under körning och måste inte startas aktivt. Inget extra bränsle krävs för regenereringen.

 • Mosaic

  SCR-motorteknologi

  Med SCR-teknik efterbehandlas avgaserna med Adblue®, en 32,5-procentig urealösning som omformar kväveoxiderna NOx till icke förorenande kväve och vatten.

Steglös effektivitet.

Under flera år har nu steglösa transmissioner visat upp sin ledande effektivitet och prestanda och blivit ett förstahandsval. Användarna kan alltid arbeta i optimal hastighet, vilket ger en avsevärd besparingspotential. Man sparar värdefull arbetstid under olika arbetsprocesser genom ökad avverkad areal och tjänar också pengar genom sänkt bränsleförbrukning.

Perfekta inställnings- och körstrategier

Tack vare intelligenta förinställningar är det lätt att arbeta. T.ex. kan motorvarvtal och farthållarhastigheter förprogrammeras i Varioterminalen och enkelt aktiveras under drift med hjälp av multifunktionsjoysticken – särskilt praktiskt för t.ex. kraftuttagsarbete. De olika körstrategierna anpassas även till olika tillämpningar och individuella preferenser. Förare kan styra hastigheten antingen via joystick med fyra accelerationsnivåer eller via fotpedalen.

Automatiskt optimerat

Viktiga automatiska funktioner ingår i den steglösa drivningen som ytterligare optimerar koordinationen mellan motor och transmission och reducerar användarens arbetsbelastning. Den viktigaste funktionen för detta är den helautomatiska belastningskontroll 2.0. Beroende på angiven hastighet och kraftbehovet styr detta transmissionens utväxling så att motorns varvtal reduceras till intervallet för optimal bränsleekonomi. Det finns olika optimala värden som kan ställas in som belastningsgräns för olika typer av arbeten, som till exempel transporter, tunga dragarbeten eller arbeten med kraftuttagsdrivna redskap. Traktorn ställer automatiskt in belastningskontrollen optimalt. Användarna behöver därför inte aktivt ställa om reglaget för belastningskontroll för varje åtgärd. Samspelet mellan motor och transmission är helt rätt för alla tillämpningar. Alternativt kan föraren också ställa in belastningskontrollen manuellt.

Fendts Vario-transmission är en hydrostatisk-mekanisk drivning med kraftdelning. Vid ökad hastighet ökar den mekaniska kraften som överförs via planetväxeln. Hydrostaterna kan vinklas 45 grader och tål ett högt arbetstryck på maximalt 550 bar, något som ger mycket hög verkningsgrad.

Steglös Vario-transmission ML 260

Transmissionen på toppmodellerna över 330 hk har utformats för mycket höga laster. Den har fyra planetväxlar som optimerar kraftöverföringen och gör dem mycket robusta.

Kan göra det snabbare. Gör mer.

Maximal körsäkerhet på väg och fält

Med unika Fendt Stability Control, FSC, kommer du alltid att känna dig trygg under körningen, även i kurvor. Samtidigt ger det praktiskt taget underhållsfria bromssystemet, som består av flerskiviga skivbromsar för fram- och bakaxel, hög körsäkerhet och utmärkt inbromsningsförmåga. Den intelligenta styrningen av bromsljuset tänder bromsljuset för att varna trafiken bakom när din hastighet minskar, även om du inte har trampat på bromspedalen.

Gör det säkert

Vid transportarbeten är snabbhet ett måste – exakt det rätta för den nya Fendt 900 Vario. Som tillval kan den fås med en maxhastighet på 40, 50 eller 60 km/h. Och med detta kraftknippe till traktor kommer du säkert fram till din destination – med de senaste säkerhetssystemen för traktorer, såsom ABS eller den automatiska styraxeln för släp med självstyrande axel, nu har det blivit ännu säkrare att köra 900 Vario.

ABS – för högsta nivå vad gäller bromssäkerhet

ABS modulen mäter hastigheten för varje hjul med hjälp av fyra varvtalssensorer och jämför dessa i styrenheten. Om hastigheten för något av hjulen för låg vid inbromsning, t.ex. på grund av olika underlag, öppnar ABS systemet automatiskt motsvarande broms för att förhindra att hjulet låser sig. Eftersom traktorns hjul har olika storlekar på fram- och bakaxel och de genom sin vikt har vridmoment och rörelseenergi, kommunicerar ABS-modulen även med traktorns styrenhet.

Förflytta 37 ton mer på en dag

Fendt 900 Vario övertygar med upp till 16 % högre transportförmåga* tack vare en maxhastighet på upp till 60 km/h vid bränslebesparande 1 750 varv per minut. Detta är avgörande fördelar. T.ex. har en Fendt 900 Vario en transportkapacitet på totalt 230 ton över tio timmar, vilket är 37 ton mer tack vare den högre hastigheten. Och när Fendt 900 Vario körs med en hastighet på 50 km/h och ett motorvarvtal på 1 450 rpm, sparar den ännu mer bränsle.


* egna mätresultat

Kördynamik med säkerhet och komfort.

Den hydro-pneumatiska, separata hjulupphängningen är har en axel med dubbla triangellänkar, så att varje hjul är upphängt individuellt, vilket garanterar maximal dragkraft utan problem. Detta förebygger s.k. ”power hopping” vid tungt dragarbete. Den helautomatiska nivåregleringen säkerställer att fjädringsrörelsen förblir densamma på båda sidor vid upp till åtta tons framaxelbelastning. Vidare kan hjulupphängningens slaglängd på 300 mm köras manuellt vid stillastående, t.ex. för att lyfta upp en tyngd framtill utan frontlyft.

Jämfört med standardinställningen behöver man med VarioActive bara rotera ratten cirka 60 % för att uppnå samma hjulvinkel. Med VarioActive drar du fördelar genom snabbare styrning vid trånga manövrer på vändtegarna. Av säkerhetsskäl kan detta bara användas i hastigheter mellan 0 och 25 km/h.

Fendt 900 Vario är utrustad med ABS-bromsar. Traktorn kan styras och kontrolleras bättre, även när man tvärbromsar på vått eller mjukt underlag.

Fendt Stability Control (FSC)

Fendt Stability Control (FSC) ger extra stabilitet och styrprecision med körning på väg i över 20 km/h. När körhastigheten faller under 15 km/h öppnas åter utjämningen mellan vänster och höger sida, vilket garanterar bästa markkontakt.