FendtONE – kopplar samman kontoret och maskinen utan några problem

Alla funktioner samlade på en plats, överskådliga strukturer, enkel betjäning – med FendtONE kan vi förverkliga det och mycket mer. FendtONE är framtiden inom traktorhantering. För första gången har vi slagit samman onboard- och offboard-funktioner och skapat en heltäckande koncept. FendtONE erbjuds exklusivt i de nya modellerna Fendt 300 Vario och Fendt 700 Vario och är din personliga förarmiljö med stort mervärde. Vad annars kan man förvänta: mer displayyta, mer användarkomfort och mer individualitet.

Mer displayyta

Tre displayer, alla i ditt synfält. Förutom den 12 tum stora terminalen i armstödet erbjuder FendtONE en digital 10-tums instrumentpanel och vid behov även en 12-tums takterminal. ISOBUS-styrning, spårstyrning eller kameravyer – nu är allt samlat på tillräckligt med yta i din arbetsmiljö.


Dina fördelar: Fler displayer för komplexa arbetsprocedurer, överskådlig betjäning, enhetligt system.

Mer användarkomfort

FendtONE är helt intuitivt att använda. Alla kontroller och reglage är samlade på en plats – du behöver inte sträcka dig mellan cockpiten, armstödet och innertaket. De olika funktionsgrupperna är färgkodade. Tack vare de platta menystrukturerna hittar du snabbt och enkelt funktionerna du vill använda. Gränssnittet liknar det på en smartphone eller surfplatta. Det gör att även ovana förare snabbt finner sig till rätta.


Dina fördelar: Intuitiv betjäning, färgkodade funktionsgrupper, kortast möjliga tillvänjning.

Mer individualitet

Ditt kontrollcenter, flexibel anpassning. Du kan tilldela knappar valfria funktioner. Det gör att du kan anpassa arbetsmiljön på bästa möjliga sätt för föraren. Ett genomtänkt färgkoncept hjälper föraren att ha överblick: Knapparna visas alltid med färgen för den funktionsgrupp som knappen har tilldelats. Inställningarna kan sparas under användarprofiler, vilket gör att de snabbt kan läsas in. Även displayerna och terminalens sidordning kan anpassas.


Dina fördelar: Individuell sammanställning av sidlayouten, fritt programmerbara knappar, skapande av användarprofiler